Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Φίλες και Φίλοι,

Η Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για το σ/ν «Περιορισμός της Πολυνομίας, Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Νομοθεσίας» ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την συμμετοχή στην διαβούλευση τόσο τους πολίτες όσο και τους Δημόσιους φορείς που έλαβαν μέρος.

Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Δικηγορικούς Συλλόγους, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ),  την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και την Ένωση Αποφοίτων  Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την συμβολή τους.

Τα σχόλια και οι απόψεις σας, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, θα ληφθούν υπ’ όψιν στο τελικό σχέδιο του νόμου.

Με Εκτίμηση

Χάρης Παμπούκης
Υπουργός Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Περιορισμός της Πολυνομίας, Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Νομοθεσίας»

* Μετά απο σχετικό αίτημα πολιτών η Δημόσια Διαβούλευση για τo Σχέδιo Νόμου «Περιορισμός της Πολυνομίας, Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Νομοθεσίας»  παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010.

==

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί από σήμερα Παρασκευή 13 Αυγούστου τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας».

Στόχος του σχεδίου νόμου είναι η προοδευτική ενοποίηση και κατηγοριοποίηση όλου του ισχύοντος δικαίου, με τρόπο που θα το καθιστά σαφές, προσιτό και προσβάσιμο στους πολίτες.

Με την πρόταση νόμου ολοκληρώνεται το κύριο μέρος της κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας σε τρία έτη, μειώνεται το κόστος και περιορίζεται ο χρόνος κωδικοποίησης της νομοθεσίας, και εμπλουτίζεται ο μηχανισμός κωδικοποίησης, που αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες διασυνδέεται με υφιστάμενες βάσεις δεδομένων. Ταυτόχρονα καθίσταται υποχρεωτική η πιστή εφαρμογή των αρχών της καλής νομοθέτησης σε κάθε σχεδιαζόμενη νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να υπάρξει προοδευτική ενοποίηση και κατηγοριοποίηση όλου του ισχύοντος δικαίου με τρόπο που θα το καθιστά σαφές και προσιτό στους πολίτες.

Θα ήθελα να απευθυνθώ στο νομικό κόσμο της χώρας αλλά και στους μεμονωμένους ενεργούς πολίτες να καταθέσουν τις σκέψεις τους και τις παρατηρήσεις τους για τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου καθώς και τις προτάσεις τους για την περαιτέρω βελτίωση του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου. Για την πληρέστερη ενημέρωση, καταθέτουμε τη σχετική αιτιολογική έκθεση, καθώς και την ηλεκτρονική παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αξιολογηθούν προκειμένου να συμβάλουν ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Σας καλώ να πάρετε ενεργά μέρος στη διαβούλευση μέχρι και τις 05.09.2010 και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις σκέψεις και τη συμβολή σας.

Χάρης Παμπούκης

Υπουργός Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ