Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Κατά τη διάρκεια της δήμόσιας διαβούλευσης υποβλήθηκαν παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις τόσο από φορείς και κοινωνικούς εταίρους όσο και από πολίτες. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, φορείς και πολίτες αναγνώρισαν την ανάγκη για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εργαλείου προώθησης των επενδύσεων στη χώρα και επιβράβευσαν την Κυβέρνηση για τη νομοθετική της πρωτοβουλία. Σε αρκετές περιπτώσεις φορέων που εκπροσωπούν σημαντικά τμήματα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου οι παρατηρήσεις υπήρξαν ιδιαιτέρως τολμηρές, συμβάλλοντας στην περαιτέρω βελτίωση του αρχικού σχεδίου.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης από εδώ.

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Φίλες και Φίλοι,

Η Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για το σ/ν «Επιτάχυνση Μεγάλων Έργων – Στρατηγικών Επενδύσεων» ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή τόσο τους πολίτες που έλαβαν μέρος όσο και τους φορείς του Δημοσίου που συνέβαλαν εποικοδομητικά με τις προτάσεις τους.

Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή τους την Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), τον ΙΟΒΕ, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών & Βιοτεχνιών Έβρου, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ,  την Ατλαντίς  Συμβουλευτική Α.Ε., την Φιλίππου Δομικά Έργα Α.Ε., την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), την Copelouzos Group, τον Αρκτούρο,  τον Αρχέλων, την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, την Καλλιστώ, την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, την WWF Ελλάς και την Εταιρία Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας (Mom).

Τα σχόλια και οι απόψεις που κατατέθηκαν κατά την διάρκεια της διαβούλευσης, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, λήφθηκαν υπ’ όψιν στο τελικό σχέδιο του νόμου που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, στις 10/9/2010.

Με Εκτίμηση

Χάρης Παμπούκης
Υπουργός Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση Μεγάλων Έργων – Στρατηγικών Επενδύσεων»

* Μετά απο σχετικό αίτημα πολιτών η Δημόσια Διαβούλευση για τo Σχέδιo Νόμου «Επιτάχυνση Μεγάλων Έργων – Στρατηγικών Επενδύσεων» παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010.

Φίλες και φίλοι,

Η Ελλάδα δεν έχει, έως σήμερα, ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πλαίσιο δομών και διαδικασιών, το οποίο να ευνοεί την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται, συντηρούν ένα περιβάλλον που αποθαρρύνει σταθερά επενδυτές και συνιστά τροχοπέδη για την ανάπτυξη της χώρας.

Η Κυβέρνηση, με το παρόν νομοθέτημα εισάγει για πρώτη φορά ένα ειδικό, ευέλικτο, διαφανές, αντικειμενικό και αποτελεσματικό πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και διοικητικών δομών για την υλοποίηση μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σε σύμπνοια με τις περιβαλλοντικές αρχές και επιλογές της Κυβέρνησης, με σκοπό τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, δικτύων και τελικά υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Εισάγεται ένα νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο κανόνων, διαδικασιών και υποχρεώσεων του Δημοσίου, συνδεόμενων με δεσμευτικές προθεσμίες εξέτασης και έγκρισης, ως μία νέα «λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας» για την υποστήριξη και υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, με προέλευση είτε τον ιδιωτικό τομέα ή και τον δημόσιο.

Σχεδιάζεται ένα νέο, διαφανές, αντικειμενικό και αποτελεσματικό σύστημα παραγωγής Μεγάλων Δημοσίων Έργων, με έμφαση στις συνεργασίες μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, το οποίο απαλείφει τις στρεβλώσεις, τις υποκειμενικές αξιολογήσεις επιτροπών και τους μηχανισμούς της διαπλοκής.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου η Ελλάδα παρέχει στη διεθνή και Ελληνική επενδυτική κοινότητα το αυτονόητο: ένα σταθερό, διαφανές, σοβαρό επενδυτικό πλαίσιο, το οποίο θα λειτουργήσει ως εργαλείο απεμπλοκής από τις χρονίζουσες αγκυλώσεις και ταυτόχρονης αξιοποίησης των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που έχει η χώρα.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αξιολογηθούν προκειμένου να συμβάλουν ουσιαστικά στην τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Σας καλώ να πάρετε ενεργά μέρος στη διαβούλευση μέχρι και τις 05.09.2010 και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις σκέψεις και τη συμβολή σας.

Χάρης Παμπούκης
Υπουργός Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ