Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ευχαριστώ όλους τους πολίτες και φορείς που συμμετείχαν στη διαβούλευση για το σχέδιο νόμου :»Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου».

Οι εποικοδομητικές προτάσεις, τα σχόλια και οι ιδέες που κατατέθηκαν θα τύχουν επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου.

Ο Υπουργός Επικρατείας
Νίκος Παππάς

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου

Τίθεται από σήμερα Παρασκευή 1η Ιουλίου 2016 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο: «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου». Με το Ηλεκτρονικό Σύστημα ρυθμίζεται, απλουστεύεται και εκσυγχρονίζεται η διάθεση και η αγορά τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου στους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, με στόχο την επίτευξη διαφάνειας στον εν γένει χώρο, τον περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής και νόθευσης του υγιούς ανταγωνισμού αλλά και την προστασία ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, όπως των ανήλικων.  Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.

Ο Υπουργός Επικρατείας
Νίκος Παππάς