Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής

      Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ταξίαρχος κ. Παναγιώτης ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ, θέτει από σήμερα, σε δημόσια διαβούλευση (www.opengov.gr) το «Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν τα άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών.

     Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 24 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00΄.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 Παναγιώτης ΚΟΥΜΠΟΥΛΑΣ

Ταξίαρχος