Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Με αφορμή το πέρας της δημόσιας Διαβούλευσης του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών βελτίωσης οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό, για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος» της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας ευχαριστεί θερμά όσους συμμετείχαν σε αυτή.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Υποστράτηγος

Bελτίωση οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Υποστράτηγος Ανδρέας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, θέτει από σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση (www.opengov.gr) το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών βελτίωσης οχήματος με κατάλληλο εξοπλισμό για χειρισμό υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος» και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει, καταθέτοντας τις προτάσεις του, προκειμένου να βελτιωθούν τα στοιχεία των υπόψη τεχνικών προδιαγραφών.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 29 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 

-Ο-
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Υποστράτηγος