Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Με αφορμή το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων», κηρύττουμε την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων

 

Η απόφαση 2008/615/ΔΕΥ (απόφαση Prüm) αποτελεί για τη Χώρα μας νομικώς δεσμευτική ενωσιακή πράξη που σκοπό έχει την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας (πρώην τρίτος πυλώνας) και ιδίως την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με την πρόληψη και διερεύνηση αξιοποίνων πράξεων. Προς το σκοπό αυτό, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών διαφόρου περιεχομένου (DNA, δακτυλικά αποτυπώματα, άδειες κυκλοφορίες οχημάτων, σημαντικά γεγονότα διασυνοριακής διάστασης κλπ). Επειδή, όπως είναι προφανές, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αποτελούν ταυτόχρονα και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το Κεφάλαιο 6 της ως άνω απόφασης περιέχει διατάξεις για την προστασία των δεδομένων αυτών. Παράλληλα, κατά ρητή επιταγή του άρθρου 25 παρ. 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, η εν λόγω παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα Prüm) δεν μπορεί να γίνει προτού μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών οι διατάξεις του προαναφερόμενου Κεφαλαίου 6. Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί εκπλήρωση αυτής της νομικής (ενωσιακής) υποχρέωσης.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) καλεί τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο κοινωνικό εταίρο να συμμετάσχει από σήμερα 21 Ιουλίου 2017 στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων», προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους οι οποίες θα συμβάλλουν στην οριστική διαμόρφωση του εν λόγω σχεδίου. Λόγω του ότι πρόκειται για επείγουσες ρυθμίσεις, η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9 το πρωί της 11. Αυγούστου 2017.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ