Ολοκλήρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ευχαριστεί θερμά τους πολίτες για τη μαζική συμμετοχή τους.

Με εκτίμηση

Η Υπουργός Εσωτερικών

Νίκη Κεραμέως

 

 

 

 

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Τίθεται από σήμερα, 10 Ιουλίου 2023, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Με τον ν. 4648/2019 έγινε ένα σημαντικό βήμα και ρυθμίσθηκε η διαδικασία συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές, σε εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε δημοψήφισμα, εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους της Επικράτειας, αλλά κατά την ημέρα της εκλογής βρίσκονται στο εξωτερικό. Ωστόσο, στο πλαίσιο επίτευξης της απαραίτητης συναίνεσης 200 τουλάχιστον Βουλευτών για να ισχύσει η ρύθμιση, θεσπίσθηκαν επιπλέον προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των εκλογέων για υποβολή δικαιολογητικών, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυσχερής η συμμετοχή στις εκλογές για μεγάλο μέρος των εκλογέων.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αίρει όλους τους περιορισμούς που ισχύουν για την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου Ελλήνων πολιτών οι οποίοι είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε βρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της ισότιμης μεταχείρισης του συνόλου των μελών του εκλογικού σώματος με ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος τόσο των εκλογέων που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, όσο και των εκλογέων που τυγχάνει να ευρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημέρα των εκλογών, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της καθολικότητας της ψηφοφορίας.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023, και ώρα 8:00 πμ.

 

Η Υπουργός Εσωτερικών

 

Νίκη Κεραμέως