Άρθρο 23: Άσκηση δραστηριοτήτων Αγροτουρισμού

Ο προσδιορισμός, η διοργάνωση και υλοποίηση της ατομικής ή ομαδικής άσκησης των δραστηριοτήτων των υποπαραγράφων 1.3 και 1.4 του άρθρου 14 του νόμου αυτού, οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις, προδιαγραφές και οι όροι λειτουργίας και ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται από τους διοργανωτές των δραστηριοτήτων αυτών, όπως και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.

  • 25 Φεβρουαρίου 2014, 13:09 | Μαρίνα Βαλλή
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    μπορούν να τιμολογηθούν και να δικαιολογηθούν τα έσοδα από υπηρεσίες επίδειξης, ενημέρωσης, παρακολούθησης της αγροτικής ζωής;
    Θα χρειαστούν ΑΔΕΙΕΣ; Πως θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα της απαίτησης εγγραφής στο ΟΑΕΕ λόγω αυτών των δρατηριοτήτων που δεν είναι αγροτικές;