Άρθρο 16: Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας

1. Στην περίπτωση Δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4179/2013, μετά τις λέξεις «ή 5 αστέρων» προστίθενται οι λέξεις «εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων».

2. Η παρ. 2α του άρθρου 3 του ν. 4179/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α. Η δημιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέπεται και με μετατροπή υφισταμένων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της παρ. 1Α του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, εφόσον:
αα) έχουν κατασκευασθεί νομίμως ή έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 7 του ν. 3843/2010 και του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.
ββ) διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ ή διέθεταν την τελευταία πενταετία Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και έχουν παύσει την λειτουργία τους.»

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 00:12 | Ελένη Παλαιολόγου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Οι σοβαροί ξενοδόχοι που έχουμε επενδύσει μέσα σε οικισμού και έχουν κάνει υψηλών προδιαγραφών πολυτελείς μονάδες αντιμετωπιζόμαστε ως δεύτερης κατηγορίας σε σχέση με τους μεγαλοξενοδόχους των κέντρων…δεν εξηγείται για ποιο λόγο τα condo hotels απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτούς!! Και σε αυτό το νομοσχέδιο οι οικισμοί είναι έξω, όταν στο προηγούμενο ήταν μέσα και δια μαγείας στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε…βγήκαν.
  Αν εννοείτε ότι λαμβάνεται σοβαρά υπόψη τη διαβούλευση, πράξτε αυτό που οφείλετε και αποκαταστήστε την αδικία.

 • 28 Φεβρουαρίου 2014, 00:43 | Λάμπρος Κριαράς
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για κάποιο λόγο έχετε ταυτίσει τα condo hotels με τα συμφέροντα των μεγαλοξενοδόχων των πόλεων και των αστικών κέντρων….
  Αγνοείτε ποια είναι διεθνώς η αξιοποίηση των condo hotels, έχετε αποκλείσει χωρίς καμμία σοβαρή δικαιολογία τους οικισμούς και περιμένετε να έρθει τουριστική ανάπτυξη και επενδυτές….
  Αν είναι να προσφέρει κάτι αυτό το νομοσχέδιο, ας διορθώσει τουλάχιστον τις αδικίες του προηγούμενο και ας εντάξετε τη δυνατότητα να γίνονται condo hotels και εντός ορίων οικισμών!

 • 26 Φεβρουαρίου 2014, 10:23 | Μίλτος Ιωάννου – Επιχειρηματίας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης στις Κυκλάδες
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Τα condo hotels ως μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης έχει δοκιμασθεί και σε άλλες χώρες με μικτά αποτελέσματα. Εδώ καλώς μεν νομοθετήσατε, ώστε να υπάρχει ως δυνατότητα στο μενού τουριστικών καταλυμάτων, αλλά αδυνατώ να κατανοήσω για ποιο λόγο το περιορίσατε μόνο στα αστικά κέντρα! Προσωπικά είμαι συνιδιοκτήτης υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχείου σε νησί στις Κυκλάδες, που θα μπορούσα να το μετατρέψω σε condo hotel και να εκμισθώσω μακροχρόνια, αλλά στην περιοχή που είμαι πολύ απλά δεν υπάρχει ρυμοτομικό σχέδιο πόλη, όπως λέει ο νόμος! Γιατί να αποκλείονται τα νησιά? Γιατί σε εντός ορίων οικισμού να μην δίνεται αυτή η δυνατότητα?

 • 24 Φεβρουαρίου 2014, 12:06 | Μαρίνα Θεοδοσίου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Αν θυμάμαι καλά στο προηγούμενο νομοσχέδιο που φέρατε το καλοκαίρι υπήρχε πρόβλεψη να γίνονται condo hotels και σε εντός ορίων οικισμού περιοχές, ο νόμος που ψηφίστηκε όμως τελικά λέει μόνο σε εντός ρυμοτομημένων σχεδίων πόλης…γιατί αυτή η διάκριση? Προσπάθησα, ανεπιτυχώς, να βγάλω άκρη με το υπουργείο και τις υπηρεσίες γιατί έγινε αυτή η αλλαγη….. μπορείτε ένα μου πείτε ένα νησί που να έχει σχέδιο πόλης? Άρα πάλι νομοθετείτε με τη λογική των αποκλεισμών… κρίμα..