Ολοκλήρωση της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δανείων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

 

Την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης επιλεξιμότητας επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλων στη διαδικασία της διαβούλευσης. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις, κατόπιν αξιολόγησης, ελήφθησαν, κατά το δυνατόν, υπόψιν στην οριστική διαμόρφωση των κριτηρίων αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Σε δημόσια διαβούλευση οι επιλεξιμότητες των δανείων του «Ελλάδα 2.0»

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το κείμενο των επιλεξιμοτήτων για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), τα οποία στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων. Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα καλύπτουν από 30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού σχεδίου και κατευθύνονται σε επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν σε πέντε κατηγορίες: α) ψηφιακός μετασχηματισμός, β) πράσινη μετάβαση, γ) εξωστρέφεια, δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, ε) καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη. Η κλιμάκωση μεταξύ του 30% και του 50% βασίζεται στον βαθμό μεγαλύτερης συνεισφοράς σε κάθε μια από τις πέντε κατηγορίες, ή/και σε συνδυασμό τους. Η αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων θα γίνεται από ανεξάρτητους ελεγκτές, ενώ η φερεγγυότητα του επενδυτικού σχεδίου θα αξιολογείται από τα τραπεζικά ιδρύματα. Για το κάθε επενδυτικό σχέδιο απαιτείται τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή του επενδυτή και τουλάχιστον 30% πόροι τρίτων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η πρόσκληση προς τις εμπορικές τράπεζες και η υπογραφή των επιχειρησιακών συμφωνιών με την EIB και ΕBRD.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 28.9.21 και ώρα 10:00 και στη συνέχεια μέχρι τις 30.9.21 θα ακολουθήσει σχετική υπουργική απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη για την θέσπισή τους.

Συμμετοχή στη διαβούλευση μέσω του opengov.gr (σε διαδικασία ανάρτησης) ή με αποστολή email προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης rrfasupport @ minfin.gr

Στο «Σχετικό Υλικό» έχει αναρτηθεί το πλήρες κείμενο για τις επιλεξιμότητες των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης.