Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής»

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής», ο Υπουργός Οικονομικών θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του για την ενεργή συμμετοχή όλων των μερών, τα οποία συνέδραμαν ουσιαστικά και εποικοδομητικά στο έργο του Υπουργείου.

Όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονομικών

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής»

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, θέτει από σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Θεσμικό Πλαίσιο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής».

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου, επικαιροποιείται και ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Αναβαθμίζεται η ποιότητα διεξαγωγής κοινωνικού διαλόγου στη χώρα ιδίως, στο πεδίο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, και βελτιώνεται η διαδικασία, που συνδέεται με τη διατύπωση γνώμης επί των νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων που παραπέμπονται στην ΟΚΕ, σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 82 παρ. 3 του Συντάγματος.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Σταϊκούρας

Υπουργός Οικονομικών