Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας θέτει από σήμερα την 13η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποίηση του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός και οικονομικός εταίρος, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 20ή Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, δια της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς στρατηγικής επένδυσης ταχείας αδειοδότησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διατήρηση της διαρκούς λειτουργίας των Ναυπηγείων, εξασφαλίζοντας παράλληλα τον εκσυγχρονισμό, την αναδιάρθρωση και την επέκτασή τους σε άλλα πεδία δραστηριοτήτων, ώστε αυτά να αποτελέσουν πρότυπο πράσινης ναυπηγίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται τροποποιήσεις και διορθώσεις διαδικαστικού χαρακτήρα στα άρθρα του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001) και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ν. 4831/2021), οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εφαρμογή των διατάξεων των νομοθετημάτων αυτιών.
Περαιτέρω, το παρόν σχέδιο νόμου εισάγει νομοθετικές παρεμβάσεις αναγκαίες εν μέσω της ενεργειακής κρίσης στη φορολογία, τη λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών  και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο επίτευξης αναπτυξιακών στόχων.
Σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας για τη βελτίωση των διατάξεων του παρόντος.

Ο Υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας