Άρθρο 01 – Σκοπός

Σκοπός του Μέρους Πρώτου του νόμου αυτού είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (EE L 173/12.6.2014 σελ. 179. Για τις ανάγκες εφαρμογής του Μέρους αυτού λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173/12.6.2014, σελ. 1) ως και τα μέτρα εφαρμογής του, όπως εκάστοτε ισχύουν.

  • 15 Σεπτεμβρίου 2016, 18:14 | Αδειμαντος

    Δεν βλεπω κατι σχετικα με τις ληστρικες Δημοσιες Προτασεις που κανουν οι μεγαλομετοχοι αφου πρωτα εχουν πατησει κατω τις μετοχες των εταιριων τους. Αυτο δεν αποτελει χειραγωγηση??????