Πρόγραμμα Υποστήριξης της Θεατρικής Τέχνης

Διαβάστε το Πρόγραμμα Υποστήριξης της Θεατρικής Τέχνης όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη δημόσια διαβούλευση και την αξιοποίηση των σχολίων απο την ομάδα εργασίας.

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ευχαριστεί θερμά όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις θεατρικές επιχορήγησεις, καταθέτοντας τις σκέψεις και τις προτάσεις τους για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου.

Δημόσια Διαβούλευση για το Πλαίσιο των Θεατρικών Επιχορηγήσεων

Φίλες και φίλοι,

Μέσα από τον παρόντα ηλεκτρονικό χώρο το ΥΠΠΟΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση  το πλαίσιο των θεατρικών επιχορηγήσεων, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Το σύνολο των θεατρικών δυνάμεων αλλά και όλων των πολιτών, έχουν τη δυνατότητα να συν-διαμορφώσουν το πλαίσιο επιχορηγήσεων θεατρικών ομάδων και σχημάτων μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία. Όλοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής των επιχορηγήσεων, βάσει συγκεκριμένων αξόνων για την άσκηση αυτής της πολιτικής.

Στα 32 χρόνια που μεσολάβησαν από την καθιέρωση του θεσμού των επιχορηγήσεων μέχρι σήμερα, το θεατρικό τοπίο στην Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά. Ποτέ άλλοτε η θεατρική παραγωγή δεν ήταν πιο πλούσια και πολυσχιδής από σήμερα. Ποτέ άλλοτε, όμως, δεν ήταν και πιο επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου από την πλευρά της Πολιτείας, προκειμένου να στηριχθεί με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο η θεατρική τέχνη.

Ο θεσμός των επιχορηγήσεων του ελεύθερου θεάτρου οφείλει να εκσυγχρονιστεί ώστε να είναι σε θέση όχι μόνο ν’ ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής, αλλά και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη νέων τάσεων και ρευμάτων στο ελληνικό θέατρο.

Το ζητούμενο  για το ΥΠΠΟΤ είναι να αξιοποιήσει την προηγουμένη εμπειρία, να ακούσει και να κατανοήσει τις ανάγκες και τα αιτήματα των νέων καλλιτεχνών αλλά και να ενσωματώσει στοιχεία απαραίτητα με βάση τις εξελίξεις στον χώρο των παραστατικών τεχνών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τελικός στόχος είναι να διαμορφωθεί το περιεχόμενο της νέας προκήρυξης για τις επιχορηγήσεις στο θέατρο κατά τρόπο ώστε να αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση και να υπηρετεί με συνέπεια μια γενικότερη πολιτική με κύριους άξονες:

– πρώτον, τη στήριξη των ομάδων/σχημάτων που παράγουν θέατρο υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών

– δεύτερον, την απελευθέρωση δημιουργικών δυνάμεων που αδυνατούν να εκφραστούν υπό τις υπάρχουσες συνθήκες και

– τρίτον, τη διεύρυνση του θεατρικού κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, με την ουσιαστική συνδρομή της Ομάδας Εργασίας για το Θέατρο, που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων αφού ολοκλήρωσε έναν πρώτο κύκλο προβληματισμού και γόνιμης ανταλλαγής απόψεων, διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο για τις θεατρικές επιχορηγήσεις.

Καλούμε όλους τους φορείς της θεατρικής και γενικότερα της πολιτιστικής σκηνής, τους καλλιτέχνες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους πάνω στα βασικά σημεία της πρότασής μας.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 15 Μαρτίου 2011.

Παύλος Γερουλάνος

Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού