Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Mε την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης ο Υπουργός Τουρισμού ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν σε αυτήν. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν και να βελτιωθεί όπου υπάρχει ανάγκη η τελική μορφή του κειμένου.

Με εκτίμηση,

Χάρης Θεοχάρης

Υπουργός Τουρισμού

Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις

Έναρξη διαβούλευσης νομοσχεδίου

Εισάγεται από 24 Φεβρουαρίου 2020, σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού υπό τον τίτλο «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίησης glamping και λοιπές διατάξεις».
Με το πρώτο μέρος του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας, μέσα από την εισαγωγή αφενός νέων ρυθμίσεων που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη αυτής της ειδικής μορφής τουρισμού και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των υποθαλάσσιων περιοχών μας και αφετέρου τροποποιήσεων που θα άρουν εμπόδια που είχαν ως αποτέλεσμα τη μέχρι σήμερα δυσλειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
Στο δεύτερο μέρος εισάγονται ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα. Κατ’ αρχάς επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της απλούστευσης και επιτάχυνσης της διοικητικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα, στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις με συμπλήρωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των σχετικών διαδικασιών και της ενίσχυσης της τουριστικής επενδυτικής δραστηριότητας. Εισάγονται επίσης, ειδικές ρυθμίσεις για την πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις αλλά και ρυθμίσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα.
Με το τρίτο μέρος του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τις κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας και της προστασίας των καταναλωτών και εν τέλει της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος που παρέχει η χώρα μας.
Στο τέταρτο μέρος εισάγονται ρυθμίσεις για τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την ανταπόκριση σε μια παγκόσμια τάση της τουριστικής προσφοράς, την προσφορά πολυτελών εμπειριών διαμονής στη φύση, μέσα από τη θέσπιση Σήματος Glamping και τον καθορισμό συγκεκριμένης διαδικασίας πιστοποίησης για τη χορήγησή του.
Με τις λοιπές διατάξεις βελτιώνονται ισχύουσες ρυθμίσεις που αφορούν στην άσκηση τουριστικών δραστηριοτήτων.

Το Υπουργείο Τουρισμού καλεί όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων αναμένοντας τις σχετικές εισηγήσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 9/3/2020 και ώρα 14:00.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης

Υπουργός Τουρισμού