Ολοκλήρωση δημόσιας διαβούλευσης

Αγαπητοί φίλοι,
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με θέμα τους «οργανισμούς Oργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης και το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης». Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού θα επεξεργαστεί και θα αξιοποιήσει τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις και προτάσεις για τη σύνταξη σχεδίου νομοθετικών ρυθμίσεων, το οποίο επίσης θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση

Δημόσια Διαβούλευση για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) και το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης έργων πνευματικής ιδιοκτησίας

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Σας καλωσορίζουμε στη δημόσια διαβούλευση για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης.
Πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες το οποίο συγχρόνως απασχολεί κι έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που μετέχουν στην οικονομική ζωή της χώρας. Παράλληλα πρόκειται για ένα ζήτημα αρκετά τεχνικό και σύνθετο.
Αποφασίσαμε λοιπόν να θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση όχι ένα έτοιμο σχέδιο νόμου αλλά τα ζητήματα τα οποία κρίνουμε ότι χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να υποβάλουν τις απόψεις τους και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των σχετικών ζητημάτων. Παράλληλα με τη δημόσια διαβούλευση θα ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης σχεδίου νόμου, η οποία θα λάβει υπόψη της τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.
Στο συνημμένο κείμενο αναπτύσσονται τα προβλήματα του χώρου αυτού, οι βασικοί στόχοι της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης και ορισμένες γενικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν όλες τις τυχόν λύσεις που θα προταθούν και εν τέλει τη νομοθετική ρύθμιση.
Καλούμε αφενός την κοινότητα των δημιουργών, καλλιτεχνών, πολιτιστικών βιομηχανιών και των φορέων που τους εκπροσωπούν ή διαχειρίζονται δικαιώματά τους και αφετέρου όλες τις ενώσεις χρηστών, τις επιχειρήσεις που κάνουν δημόσια χρήση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, να υποβάλουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους στα ερωτήματα που θέτουμε με την παρούσα δημόσια διαβούλευση.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Παύλος Γερουλάνος
Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού

* Η διαβούλευση παρατάθηκε μέχρι 10 Ιανουαρίου 2012.