Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης

Δήμοσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, της φαρμακοδιέγερσης, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις»

Φίλες και φίλοι του Αθλητισμού και του Ποδοσφαίρου
Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, της φαρμακοδιέγερσης, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις»

Το παρόν νομοσχέδιο υλοποιεί σε τέσσερα κεφάλαια τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση παθογενειών στο χώρο του αθλητισμού, και ειδικότερα τη βία στους αθλητικούς χώρους, τη φαρμακοδιέγερση και το φαινόμενο των προσυνεννοημένων αγώνων.

Για την αντιμετώπιση της βίας εντός και εκτός αθλητικών χώρων ανασυγκροτείται η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η Επιτροπή παύει να έχει το χαρακτήρα συλλογικού οργάνου, στο οποίο απλώς μετέχουν οι εκπρόσωποι αθλητικών ομοσπονδιών, και αποκτά παραλλήλως και επιστημονικό χαρακτήρα με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων κύρους. Η Επιτροπή αναβαθμίζεται σε επίσημο όργανο εισήγησης στη πολιτεία των κατάλληλων πολιτικών για την αντιμετώπιση της βίας, διατηρώντας τον αντιπροσωπευτικό της χαρακτήρα, καθώς σε αυτήν μετέχουν, με γνωμοδοτική αρμοδιότητα, όταν ζητηθεί, οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών, όπως και των συλλογικών φορέων των εμπλεκόμενων ενώσεων αθλητών, προπονητών, διαιτητών και φιλάθλων.

Παραλλήλως καθίστανται πιο αυστηρές οι ισχύουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της βίας και προβλέπεται η ποινική αντιμετώπιση της οργανωμένης παραβατικής δραστηριότητας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις στους αθλητικούς χώρους. Στο πλαίσιο της προληπτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της βίας εμπλουτίζονται οι σχετικές διατάξεις για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τις οργανωμένες μετακινήσεις των φιλάθλων, ενώ ρυθμίζεται η δυνατότητα των ομάδων και των διοργανωτριών αρχών να απαγορεύουν την είσοδο προσώπων σε συγκεκριμένους αθλητικούς αγώνες όταν υπάρχει πιθανολόγηση για την τέλεση εκ μέρους τους επεισοδίων εντός των αθλητικών χώρων.

Επίσης, αυστηροποιούνται οι κανόνες που διέπουν την λειτουργία των λεσχών φιλάθλων και δημιουργείτε ένας ολοκληρωμένος ελεγκτικςό μηχανισμός με σκοπό την πρόληψη, αλλά και τιμωρία, εγκληματικών πράξεων που διαπράττονται από μέλη των λεσχών. Παράλληλα τα Τ.Α.Α και Α.Α.Ε δικαιούνται να ασκούν δια εκπροσώπου τους εποπτεία και έλεγχο στις Λέσχες και ενέχονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούν τα μέλη τους κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων. Συγχρόνως θεσμοθετούνται κανόνες και διαδικασίες για την χορήγηση άδειας λειτουργία των αγωνιστικών χώρων ή χώρων άθλησης σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις οποιαδήποτε μορφής.

Με το δεύτερο κεφάλαιο του προτεινόμενου νομοσχεδίου και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πολιτικής για την αντιμετώπιση της φαρμακοδιέγερσης μετατρέπεται το Εθνικό Συμβούλιο Αντιμετώπισης του Ντόπινγκ σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το νέο αυτό νομικό πρόσωπο εξοπλίζεται με το απαραίτητο προσωπικό και τους αναγκαίους πόρους ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά στον διαρκή αγώνα της Πολιτείας κατά του φαινομένου της φαρμακοδιέγερσης. Στο ίδιο κεφάλαιο προβλέπονται, επίσης, αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις για την τιμωρία της φαρμακοδιέγερσης.

Με το τρίτο κεφάλαιo αναβαθμίζεται και ανασυγκροτείται το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού, το οποίο θα αποτελέσει το γνωμοδοτικό όργανο της κυβέρνησης για τη χάραξη πολιτικής στο χώρο του αθλητισμού. Στο ίδιο κεφάλαιο προβλέπονται αυστηρότερες ποινές για τους υπαίτιους των προσυνεννοημένων αγώνων και ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου θεσπίζονται ρυθμίσεις με τις οποίες αυστηροποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε., προβλέπονται κυρώσεις εναντίον των παραβατών και επιβεβαιώνεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας έναντι πάντων των αποφάσεων της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού περί της συμμετοχής ΑΑΕ ή ΤΑΑ σε αθλητική διοργάνωση. Επίσης, εισάγονται ρυθμίσεις σχετικές με τον αριθμό των μελών των Δ.Σ. των ομοσπονδιών, καθώς και ρυθμίσεις σχετικά με τον αριθμό των μελών και τη σύνθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε αθλητική ομοσπονδία να λαμβάνει απόφαση περί ανάληψης από την ίδια της διοίκησης, διοργάνωσης και διεξαγωγής του οικείου επαγγελματικού πρωταθλήματος.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 22 Αυγούστου 2011.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,

Παύλος Γερουλάνος,

Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού