Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Την 5η Ιανουαρίου 2018 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του Τουρισμού».
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της διαβούλευσης του παρόντος νομοσχεδίου για τη συμμετοχή τους. Τα σχόλια και οι εποικοδομητικές προτάσεις/απόψεις σας θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Υπουργός Τουρισμού

Έλενα Κουντουρά

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού

Εισάγουμε από σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2017 έως τις 5 Ιανουαρίου 2018 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού».
Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου που προωθούμε, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός-εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον νευραλγικό για την ελληνική οικονομία τομέα του τουρισμού με στόχο την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, τη βέλτιστη διαχείριση, και συνεπώς την εξοικονόμηση εθνικών πόρων και την ανάπτυξη συνεργειών ικανών να στηρίξουν την ανάδειξη της χώρας ως τουριστικό προορισμό.
Στην εκπνοή μιας χρονιάς με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό για τον τουρισμό, μιας χρονιάς που υπογράμμισε την αναπτυξιακή του σημασία στην ευρύτερη πολύπλευρη προσπάθεια ανασυγκρότησης της εθνικής οικονομίας, προκειμένου ο τουρισμός να συνεχίσει την ίδια ανοδική πορεία και την επομένη, πρέπει στο ξεκίνημά της, να έχουν ήδη επιλυθεί θεσμικά τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το παρόν σχέδιο νόμου. Συνεπώς καταληκτική ημερομηνία υποβολής παρατηρήσεων ορίζεται η 5η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 3 μ.μ. Αφού ληφθούν δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.
Το Υπουργείο Τουρισμού καλεί άμεσα όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς και τους πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων ρυθμίσεων αναμένοντας τις σχετικές εισηγήσεις.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στην διαδικασία.

Έλενα Κουντουρά

Υπουργός Τουρισμού