Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους»

Μετφορτώστε την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους»

 

 

 • 23 Μαΐου 2024, 10:14 | Αυτοτελές Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας, Κοινωνικής Μέριµνας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής-ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1.ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ(ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ,ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,Κ.Ε.Π.Α,ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ,ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ).
  2.ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΄΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ΄΄,ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ,ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ.
  3.ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ (΄΄ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΤΟΜΟ ΑΜΕΑ, ΕΙΝΑΙ ΟΛΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΜΕΑ΄΄).
  4.ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ,ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.
  5.ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ,ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ,ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ.

 • 23 Μαΐου 2024, 09:18 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ

  Ο Σύλλογος Γονέων για την Υποστηριζόμενη Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική Αναπηρία «Το Πέταγμα» χαιρετίζει ως ιδιαίτερα θετική την πρωτοβουλία του Υπουργού Επικρατείας κ. Άκη Σκέρτσου να θέσει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους».

  Επιδιώκοντας να συμβάλλουμε εποικοδομητικά στην παρούσα διαβούλευση παραθέτουμε ορισμένες προτάσεις, οι οποίες προκύπτουν μέσα από την μακροχρόνια εμπλοκή μας στο πεδίο καθώς εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια λειτουργούμε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στηρίζοντας στην καθημερινότητα το δικαίωμα συμπολιτών μας με αναπηρία να έχουν μια καλή, κοινωνικά ενταγμένη ζωή με νόημα.

  1. Νοσήλειο αυξημένης φροντίδας
  Nα αναπτυχθεί νέο θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο που θα δίνει τη
  δυνατότητα παροχής αυξημένου νοσηλίου σε ενοίκους Στεγών
  Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) με πολλαπλές ανάγκες υποστήριξης
  καθώς οι υπάρχουσες προβλέψεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τα
  πραγματικά κόστη διαβίωσης και υποστήριξης των ατόμων αυτών. Έχει
  σημασία να μην πάμε σε ασυλικού τύπου επιλογές συγκέντρωσης των
  ατόμων με αυξημένες ανάγκες σε εξειδικευμένες Στέγες αλλά να
  υποστηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν να ζουν στις Στέγες όπου
  ζουν σήμερα με αυξημένη και επαρκή υποστήριξη.

  2. Ανάπτυξη εναλλακτικών μοντέλων υποστηριζόμενης στέγασης στην
  κοινότητα
  Nα διερευνηθεί η δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων ευέλικτων
  μοντέλων υποστηριζόμενης διαβίωσης ώστε οι ΣΥΔ να μην είναι η μόνη
  επιλογή στέγασης στην κοινότητα για ενήλικα άτομα με αναπηρία αλλά να παρέχεται υποστήριξη και στο φυσικό/οικογενειακό περιβάλλον του ατόμου. Οι υπηρεσίες αυτές διαφοροποιούνται από τον προσωπικό βοηθό καθώς επιδιώκουν να καλύψουν όλο το εύρος των ατομικών και κοινωνικών αναγκών του ατόμου και της οικογένειας του.
  (Βλέπε και Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης
  https://easpd.eu/fileadmin/user_upload/DI_Strategy_-_EL_with_layout.pdf
  προτεραιότητα 4.2 Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας,
  σελ.23-25).

  3. Δράσεις ευαισθητοποίησης στην κοινότητα για το δικαίωμα των ατόμων με
  αναπηρία να ζουν μια κανονική ζωή στην κοινότητα
  Nα πραγματοποιηθούν ευρείες και κεντρικά σχεδιασμένες καμπάνιες
  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού επάνω στο
  δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ζουν ενταγμένοι στην κοινότητα ως
  ισότιμοι πολίτες. Αντίστοιχα προγράμματα ευαισθητοποίησης πρέπει να
  ενταχθούν στα αναλυτικά προγράμματα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

  4. Διευκόλυνση της επαγγελματικής στελέχωσης των ΣΥΔ
  Για να επιλυθεί το ζήτημα εύρεσης προσωπικού φροντίδας και υποστήριξης
  για άτομα με αναπηρία, προτείνεται α) να ενταχθούν μαθήματα και επιμορφώσεις που να εξειδικεύονται στην υποστήριξη ατόμων με αναπηρία
  σε όλες τις σχολές από τις οποίες αποφοιτούν επαγγελματίες οι οποίοι
  αργότερα εργάζονται στο συγκεκριμένο χώρο, β)να αναπτυχθούν
  συγκεκριμένα επαγγελματικά προφίλ και αντίστοιχες διαδικασίες
  πιστοποίησης για επαγγελματίες που παρέχουν απευθείας υπηρεσίες
  υποστήριξης σε άτομα με αναπηρία.

  5. Ποιοτικά κριτήρια λειτουργίας ΣΥΔ
  Να αναπτυχθούν ποιοτικά κριτήρια λειτουργίας για τις ΣΥΔ τα οποία να μην
  μένουν μόνο σε τυπικά προαπαιτούμενα αλλά να συμπεριλαμβάνουν και
  ουσιαστικές ποιοτικές παραμέτρους οι οποίες να ελέγχουν την παροχή των
  σχετικών υπηρεσιών. Τα ποιοτικά αυτά κριτήρια πρέπει αν αναπτυχθούν
  μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης με τους φορείς που ήδη
  λειτουργούν σχετικές υπηρεσίες αλλά και με τα ίδια τα άτομα με αναπηρία
  που τις χρησιμοποιούν. Τα ποιοτικά αυτά κριτήρια λειτουργίας πρέπει να
  συμπεριλαμβάνουν προσαρμοσμένα εργαλεία επικοινωνίας τα οποία θα
  επιτρέπουν να ακουστεί η άποψη και των ίδιων των ενοίκων των ΣΥΔ.
  (Βλέπε και Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης
  https://easpd.eu/fileadmin/user_upload/DI_Strategy_-_EL_with_layout.pdf
  προτεραιότητα 4.2.2 Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας,
  σελ.23)

  6. Ξενώνες βραχείας Παραμονής
  Να αναπτυχθεί θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη Στεγών
  βραχύχρονης/ ανακουφιστικής φροντίδας (respite services) για να
  υποστηριχθούν άτομα με αναπηρία τα οποία χρειάζονται προσωρινή
  υποστηριζόμενη στέγαση είτε για λόγους έκτακτης ανάγκης είτε για λόγους
  προσωρινής ανακούφισης του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
  (Βλέπε και Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Αποϊδρυματοποίησης
  https://easpd.eu/fileadmin/user_upload/DI_Strategy_-_EL_with_layout.pdf
  προτεραιότητα 4.2.3 Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών σε επίπεδο κοινότητας,
  σελ.24)

  7. Εύρεση κατοικιών για στέγαση ΑμεΑ στην κοινότητα
  Να διευκολυνθούν οι φορείς που λειτουργούν ΣΥΔ να βρουν κατάλληλους
  χώρους για τη στέγαση των ενοίκων τους κάτι που συχνά είναι εξαιρετικά
  δύσκολο λόγω των απαιτητικών προδιαγραφών αλλά και των κοινωνικών
  προκαταλήψεων. Το κράτος θα μπορούσε να συμβάλει σε αυτό:
  α) παρέχοντας προς μακροχρόνια χρήση από ακίνητα που διαθέτει και
  καταρρέουν
  β) επιδοτώντας Φορείς που διαθέτουν κάποιο κεφάλαιο για να αγοράσουν
  αυτοτελή κτίρια που μπορούν να στεγάσουν μία ή περισσότερες ΣΥΔ
  (μονοκατοικία, διπλοκατοικία)
  γ) αναλαμβάνοντας την κατασκευή οικήματος σε οικόπεδο που διαθέτει ο
  Φορέας ( κάτι που ήδη εν μέρει εφαρμόζεται)

  Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση.

 • 22 Μαΐου 2024, 13:15 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2004-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 96 – 54631 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΜ 999560231 Δ΄ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ 6942252998
  oke.cancerpatient@gmail.com
  3.3. Πυλώνας ΙΙΙ : Πρόσβαση στην υγεία.
  Οι ογκολογικοί ασθενείς αποτελούν μια διαρκώς αυξανόμενη κατηγορία ασθενών που πάσχουν από ορατές ή αόρατες αναπηρίες και εφόρου ζωής, (π.χ. μαστό, προστάτη, πνεύμονα, στομάχι κ.α) αφού κάθε χρόνο γίνεται διάγνωση 65.000 έως 70.000 περιστατικών καρκίνου και σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες , ένας στους δύο ανθρώπους θα αντιμετωπίσει την ασθένεια του καρκίνου στην ζωή του.
  Έτσι έχουμε περαιτέρω επιβάρυνση των Υπηρεσιών Υγείας και του Ασφαλιστικού Συστήματος της χώρας καθώς και την οικονομική, ψυχολογική επιβάρυνση του ασθενή και της οικογένειας του.
  Όλα αυτά τα χρόνια αν και έχουν γίνει τεράστια άλματα από την επιστημονική-ιατρική κοινότητα για την αντιμετώπιση και θεραπεία του καρκίνου, σε αρκετά ζητήματα, και κυρίως κατά την διάρκεια της νοσηλείας και θεραπείας, υπάρχουν δυσχέρειες, ελλείψεις και προβλήματα που καθιστούν την αντιμετώπιση της νόσου σαν ένα Γολγοθά για τον ογκολογικό ασθενή.
  Η βελτίωση των συνθηκών πρόληψης, νοσηλείας, θεραπείας, αποκατάστασης, κοινωνικής επανένταξης των ογκολογικών ασθενών καθώς και της αναβάθμισης της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας με σύγχρονες ιατρικές μονάδες και νοσοκομεία ανά την επικράτεια, μπορούν να υλοποιηθούν με συγκεκριμένα μέτρα, με σκοπό την ανακούφιση των ογκολογικών ασθενών και την ορθολογική διαχείριση των δαπανών των Υπηρεσιών Υγείας και του Ασφαλιστικού Συστήματος.
  -Να γίνονται άμεσα και στοχευμένα σε ηλικιακές ομάδες τα ραντεβού για προληπτικές εξετάσεις (μαστό,προστάτη,πνεύμονα,στομάχι κ.α) χωρίς καθυστέρηση και οικονομική επιβάρυνση.
  -Να παρέχεται αποκλειστικά δημόσια, σύγχρονη και δωρεάν υγεία με πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.
  -Να γίνουν προσλήψεις όλου του απαραίτητου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όλων των ειδικοτήτων.
  -Να γίνει η αγορά και η απαιτούμενη συντήρηση του αναγκαίου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα Ογκολογικά Νοσοκομεία και Κλινικές.
  -Να γίνεται δωρεάν η παροχή όλων των φαρμάκων, αναλώσιμων υλικών, επεμβάσεων και εξετάσεων για την νοσηλεία και θεραπεία των ογκολογικών ασθενών , είτε είναι ασφαλισμένοι, είτε είναι ανασφάλιστοι. Να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες αναβαθμισμένες δωρεάν χωρίς όρους και προϋποθέσεις μέσα από το ίδιο το νοσοκομείο.
  -Να γίνονται άμεσα τα ραντεβού για εξετάσεις σε αξονικό-μαγνητικό τομογράφο και τον υπέρηχο χωρίς καθυστέρηση που αρκετές φορές ξεπερνά τον εύλογο χρόνο. Επίσης λόγω των συχνών και πολλαπλών εξετάσεων των ογκολογικών ασθενών , πολλές φορές ο ΕΟΠΥΥ δεν τις εγκρίνει όλες λόγω πλαφόν, και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για την ολοκλήρωση των εξετάσεων τους είτε πληρώνοντας τις “κομμένες” εξετάσεις είτε πρέπει να ξαναγράψουν καινούργιες.
  -Να καλύπτονται 100% από το κράτος τα έξοδα των ασθενών και των συνοδών τους όταν αναγκάζονται να μετακομίσουν σε άλλη πόλη για αναγκαίες θεραπείες ή ακόμα και εξετάσεις όπως αυτούς που χρειάζεται να κατέβουν στην Αθήνα για εξειδικευμένες εξετάσεις- θεραπείες(γ -knife) κλπ.
  -Να γίνεται απρόσκοπτη η προμήθεια των απαραίτητων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων καθ όλη την διάρκεια του έτους, ώστε να μην αναβάλλονται θεραπείες που μπορεί να επιδεινώσουν την πορεία της ασθένειας.
  -Να χορηγούνται άμεσα οι ιατρικές βεβαιώσεις-γνωματεύσεις με απλούστευση διαδικασιών από τους θεράποντες γιατρούς για την παραπομπή των ογκολογικών ασθενών στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ, για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας είτε για συνταξιοδοτικές παροχές είτε άλλων κοινωνικών επιδομάτων και παροχών.
  -Να προχωρήσει η κατασκευή ενός σύγχρονου Ογκολογικού νοσοκομείου στις παρυφές της πόλης της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι άμεση επιτακτική ανάγκη για την βελτίωση των συνθηκών μιας ολοκληρωμένης νοσηλείας και θεραπείας των ογκολογικών ασθενών, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα νοσηλείας και θεραπείας.
  -Επίσης προτείνεται η δημιουργία : 1) Ξενώνων Φιλοξενίας για ασθενείς και συνοδούς και
  2) Ξενώνων Ανακουφιστικής Φροντίδας για τους ασθενείς τελικού σταδίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια με την παροχή συνεχούς ανακουφιστικής φροντίδας και παρηγορητικής αγωγής σε ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου για την ανακούφιση και την διαχείριση του πόνου, καθώς και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και πνευματικής στήριξης στις οικογένειες τους, με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής.
  Επειδή η αντιμετώπιση της νόσου του Καρκίνου είναι μια κοστοβόρα και ψυχοφθόρα διαδικασία για τον ογκολογικό ασθενή και την οικογένεια του προτείνονται επίσης τα παρακάτω οικονομικά θέματα για την ενίσχυση και την ανακούφιση του ογκολογικού ασθενή.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.
  -Προτείνεται η αύξηση των χαμηλών συντάξεων Αναπηρίας, Γήρατος, Χηρείας και των Επιδομάτων Αναπηρίας, κάτω των 500 ευρώ, λόγω του πρωτοφανούς κύματος ακρίβειας στην ενέργεια, φυσικό αέριο, καύσιμα και είδη διατροφής και διαβίωσης. Να Νομοθετηθεί η ετήσια τιμαριθμική αύξηση στα Επιδόματα Αναπηρίας όπως και στις Συντάξεις. -Προτείνεται να δίνεται ολόκληρη η Εθνική Σύνταξη στις Συντάξεις Αναπηρίας ανεξαρτήτως του ποσοστού αναπηρίας. -Προτείνεται η επέκταση του αντισταθμιστικού μέτρου, για όσους στερήθηκαν το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.), με την πλήρη απαλλαγή από την συμμετοχή τους στην φαρμακευτική δαπάνη, σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια για την λήψη του (Ε.Κ.Α.Σ.). Για την αποφυγή δημιουργίας (2) κατηγοριών συνταξιούχων που θα έχουν τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια, αλλά δεν θα έχουν την πλήρη απαλλαγή τους από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.
  -Προτείνεται η ψηφιοποίηση και η ηλεκτρονική διασύνδεση των Αποφάσεων Αναπηρίας της ΑΣΥΕ για την παροχή των ίδιων δικαιωμάτων με τις Αποφάσεις Αναπηρίας των ΚΕΠΑ και της χορήγησης της ηλεκτρονικής κάρτας Αναπηρίας.
  -Προτείνεται η Μηδενική Συμμετοχή(0%) στο Κόστος Συνταγογράφησης Φαρμάκων για Πιστοποιημένη Αναπηρία 80% και άνω για Οποιαδήποτε Πάθηση από ΚΕΠΑ, όπως ισχύει και στις εξετάσεις. -Προτείνεται η μη Πληρωμή Εξετάσεων από τους Ευάλωτους Οικονομικά Ογκολογικούς Ασθενείς στα Δημόσια Νοσοκομεία.

  Με εκτίμηση για το Δ.Σ.

  Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
  Σαραφίδου Ευγενία Σαριδάκης Ιωάννης

 • 22 Μαΐου 2024, 08:26 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΣΚΟΥΤΑ

  ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ 2 ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ:ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ – ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΙΑΤΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ,ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΚΟΜΗ & ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΤΟΥΣ 50-60 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΦΑΙΜΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ & ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ & ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΧΡΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΜΕΑ.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ.ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΑΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ.ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΨΗΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ.ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΜΕΑ ΑΝΙΚΑΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ.

 • 22 Μαΐου 2024, 08:12 | Παρασκευας

  ΑμεΑ με κινητική αναπηρία δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις όσων προέκυψαν μετά απο κάποιο ατύχημα ή ασθένεια, είναι και τα παιδιά που γεννήθηκαν ( π.χ. εγκεφαλική παράλυση/ σπαστική τετραπληγία ) όπου η οικογένεια για να βοηθήσει το παιδί να είναι όσο το δυνατό λειτουργικό κάνει έναν τεράστιο αγώνα

 • 21 Μαΐου 2024, 14:21 | Γεώργιος Παπαθανασίου

  Ως εργαζόμενος στο χώρο της υγείας με ΑμεΑ και την αποκατάστασή τους θέλω να τονίσω τη σημασία της επέκτασης του προγράμματος του Προσωπικού Βοηθού και πέρα από την ηλικία των 65 ετών που ισχύει σήμερα. θεωρώ ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δυστυχώς αποκλείει πολλούς συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, κυρίως ηλικιωμένους με διαταραχές μνήμης, άνοιες και νόσο Alzheimer. Επίσης υπάρχουν αρκετά ΑμεΑ που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας που είναι πάνω από 65 ετών και η προχωρημένη τους ηλικία σε συνδυασμό με την αναπηρία θεωρώ ότι παράγει αποκλεισμό και έντονες διακρίσεις σε βάρος τους.

 • Θετικός ο στρατηγικός στόχος ΙV.1. για την υλοποίηση προγραμμάτων έγκαιρης πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά ηλικίας 0-6 ετών και η χορήγηση voucher για τον σκοπό αυτό. Ο ΠΣΛ στηρίζει τη στρατηγική διεύρυνσης της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία και ιδίως στους οικονομικά αδύναμους.
  Η πρώιμη παρέμβαση είναι η παρέμβαση που εφαρμόζεται έγκαιρα, πριν εδραιωθεί το σύμπτωμα και έχει ως στόχο να αποτραπεί ή να αποκατασταθεί. Ο έγκαιρος εντοπισμός, η διάγνωση και η αντιμετώπιση θεωρούνται προϋπόθεση για την καλύτερη πρόγνωση. Οι λογοθεραπευτές εφαρμόζουμε προγράμματα πρώιμης παρέμβασης ήδη από τη δεκαετία του 1980 με βάση διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, αναζητώντας τις αρχικές ενδείξεις στο παιδί όπως την καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, την αργή εξέλιξη, τη δυσκολία να ανταποκριθεί στις οδηγίες, τη δυσκαταληπτότητα του λόγου, τη δυσκολία στη ροή του λόγου κ.α. Οι διαταραχές λόγου και ομιλίας που παρατηρούνται στον παιδικό πληθυσμό δύναται να αφορούν μόνο στον λόγο και στην ομιλία όπως οι γλωσσικές αναπτυξιακές διαταραχές, οι φωνολογικές διαταραχές, οι κοινωνικές – πραγματολογικές διαταραχές, ο τραυλισμός αλλά μπορεί να υφίστανται και διαταραχές με συνοδά προβλήματα όπως διαταραχές αυτιστικού φάσματος, σχιστίες, εγκεφαλική παράλυση, διαταραχή ακοής κλπ. Οι συνέπειες της μη έγκαιρης παρέμβασης είναι άμεσες αλλά και μακροχρόνιες, όπως μαθησιακές δυσκολίες, σχολική αποτυχία, διαταραχές συμπεριφοράς και ψυχιατρικές διαταραχές, διαταραχές διαγωγής, κοινωνικός αποκλεισμός κλπ.
  Το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης από τον κατάλληλο θεραπευτή αλλά και το κατάλληλο θεραπευτικό πλαίσιο και για το χρονικό διάστημα που έχει ανάγκη το παιδί είναι αυτά που θα συμβάλλουν στην αποκατάστασή του, στην επίτευξη του μέγιστου των δυνατοτήτων του και θα καθορίσουν την μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού. Εφιστούμε την προσοχή στο να παρασχεθεί η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο γονέα να επιλέξει ελεύθερα τον κατάλληλο θεραπευτή για το παιδί του. Ένας περιορισμός των φορέων παροχής υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ. ειδικά κέντρα) όχι μόνο αποστερεί από τους λογοθεραπευτές μέρος της επαγγελματικής τους ύλης, αλλά αποστερεί και από τους πολίτες το αναφαίρετο δικαίωμά τους να επιλέξουν τον κατάλληλο θεραπευτή που ταιριάζει στο παιδί τους. Ευελπιστούμε ότι η δυνατότητα εκτέλεσης voucher θα παρέχεται εξίσου σε οποιονδήποτε παρέχει υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης και όχι στοχευμένα σε συγκεκριμένες δομές και κέντρα διημέρευσης.

  Ως προς την προσβασιμότητα στο 30, σελ. 34-35
  Εξαιρετικής σημασίας η εξασφάλιση προσβασιμότητας για όλες τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από το κράτος, αναλόγως και του μεγέθους των επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθούν οικονομικά ή να παρασχεθούν σχετικά φορολογικά κλπ κίνητρα, ώστε στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην προκύψει υπέρμετρη επιβάρυνση από το κόστος εναρμόνισης με τη νέα νομοθεσία που θα δημιουργηθεί.

 • 20 Μαΐου 2024, 23:55 | Σταυρούλα Μπακατσή

  Σύνδεση της κοινότητας με επαγγελματίες αποκατάστασης όπως εργοθεραπευτές για επίλυση καθημερινών προβλημάτων προσβασιμότητας και μελέτης των οικίων των ατόμων με αναπηρύα.

 • 20 Μαΐου 2024, 23:32 | Σταυρούλα Μπακατσή

  Προσβάσιμα νοσοκομεία, με προσβάσιμα εργαστήρια π.χ ακτινολογικό τραπέζι εξετάσεων , κλίνες κλινικών νοσηλείας

 • 20 Μαΐου 2024, 23:18 | Σταυρούλα Μπακατσή

  1 Αλυσίδα προσβάσιμότητας οχι απλά μεμονωμένα κτίρια η δρόμοι, δεν προσφέρει συνολική λύση.

 • 20 Μαΐου 2024, 22:39 | Αμοιρίδου Κυριακή

  Εισαγωγή της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
  Η εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες αποτελεί κρίσιμο τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς στοχεύει στην ισότιμη ένταξη και συμμετοχή όλων των παιδιών στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η εισαγωγή της δεύτερης ξένης γλώσσας στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών με ειδικές ανάγκες είναι μια πρωτοβουλία που μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη. Οι λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαία η ένταξη της δεύτερης ξένης γλώσσας στην εκπαίδευση αυτών των παιδιών είναι πολλοί και ποικίλοι:
  Ανάπτυξη Γλωσσικών και Γνωστικών Δεξιοτήτων: Η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας ενισχύει τις γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες των παιδιών. Για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, αυτό μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της μνήμης, της συγκέντρωσης και της ευελιξίας σκέψης.
  Κοινωνική ένταξη: Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας διευκολύνει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με ευρύτερες κοινότητες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να αισθάνονται πιο ενταγμένα και να συμμετέχουν πιο ενεργά σε κοινωνικές δραστηριότητες.
  Προσωπική Ανάπτυξη και Αυτοπεποίθηση: Η επίτευξη γλωσσικών στόχων μπορεί να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Η δυνατότητα να επικοινωνούν σε περισσότερες από μία γλώσσες προσφέρει αίσθηση επιτυχίας και ικανοποίησης.

  Επαγγελματικές Προοπτικές: Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον εργασίας, η γνώση περισσότερων γλωσσών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Προετοιμάζοντας τα παιδιά με ειδικές ανάγκες για μια πιο πολυγλωσσική πραγματικότητα, αυξάνονται οι πιθανότητες επαγγελματικής τους αποκατάστασης στο μέλλον.
  Πολιτισμική Αυτοπεποίθηση: Η εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας προάγει την κατανόηση και τον σεβασμό προς άλλους πολιτισμούς. Αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας πολυπολιτισμικής συνείδησης και ενθαρρύνει την ανεκτικότητα και την αποδοχή της διαφορετικότητας.
  Η εισαγωγή της δεύτερης ξένης γλώσσας στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες δεν αποτελεί απλώς μια εκπαιδευτική προσθήκη, αλλά μια αναγκαία παρέμβαση που προάγει την ολιστική ανάπτυξη των παιδιών αυτών. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών και την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής.
  Αμοιρίδου Κυριακή
  Αιρετή Σύμβουλος

 • 20 Μαΐου 2024, 20:11 | Γεωργία Χαλβατσιώτη

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  1. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
    Να είναι υποχρεωτικη η τήρηση όλων των αρχών και κανόνων προσβασιμότητας σε δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, κτήρια, άλση, σχολεία, πανεπιστήμια, πλατείες, πεζοδρόμια, αθλητικά κέντρα, γυμναστήρια, βιβλιοθήκες, μουσεία, ΜΜΜ κ.α.
    Να εφαρμοστούν οι νέες τεχνολογίες (ηχητική και οπτική σήμανση) σε όλους τους δρόμους και τα φανάρια της χώρας και όπου αλλού χρειάζεται.
    Να υπάρξει μέριμνα για την προσβασημοτητα στα πεζοδρόμια (ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου, κεκλιμένο επίπεδο και γραμμές για τυφλούς) και αυστηρές ποινές σε όσους καταχρώνται τα πεζοδρόμια για πάρκινγκ.
    Να γίνουν όλες οι κρατικές ιστοσελίδες προσβασιμες σε ΑμεΑ και να είναι υποχρέωση κάθε ιδιώτη (κατάστημα, υπηρεσία, κλπ) να δημιουργεί ιστοσελίδα προσβάσιμη σε ΑμεΑ.
    Να δίνεται υποχρεωτικά προταιρεότηρα στην εξυπηρέτηση των ΑμεΑ σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, κυρίως σε όσους αφορούν την υγεία, τη μετακίνηση, τις δημόσιες υπηρεσίες.

  2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
    Να δικαιούνται επίδομα το οποίο να λαμβάνουν ανεξάρτητα από όποια άλλη επαγγελματική τους απασχόληση
    Να παρέχεται ΠΛΗΡΗΣ σύνταξη στους γονείς παιδιών ΑμεΑ στα 25 έτη εργασίας.
    Να διαμορφωθούν δομές επαρκώς στελεχωμενες με Διεπιστημονικό προσωπικό, στις οποίες θα μπορούν να διαβιώνουν ΑμεΑ που έχουν χάσει τους τους γονείς τους ή δεν έχουν πόρους διαβίωσης (Στέγες υποστηριζομενης και ανεξάρτητης διαβίωσης).

  3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
    Βελτιστοποιηση των ΕΕΕΕΕΚ και των διαφόρων επαγγελματικών σχολών.
    Λειτουργική προσβασιμότητα στα Πανεπιστήμια (υποδομές και κώδικας δεοντολογίας/συμπεριφοράς).
    Πρόβλεψη κάλυψης συγκεκριμένου ποσοστού θέσεων από ΑμεΑ στο Δημόσιο, εφόσον πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις αλλά και εξασφάλιση επαρκούς υποδομής στο εργασιακό περιβάλλον.

  4. ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
    Να θεσμοθετηθεί η πρώιμη παρέμβαση ήδη από το νηπιαγωγείο με έγκαιρες επισκέψεις αξιολόγησης από κατεστημένη διεπιστημονική ομάδα και στη συνέχεια παραπομπή σε κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης αν αυτό είναι αναγκαίο. Κάτι τέτοιο θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και ταχύτητα της εκάστοτε παρέμβασης, τη συνεργασία της οικογένειας ενώ παράλληλα θα μειώσει τον όγκο (και συνεπώς τη διάρκεια και το κόστος) των θεραπειών που θα χρειάζονταν ένα παιδί μεγαλύτερης ηλικίας που δεν δέχτηκε πρώιμη παρέμβαση.
    Nα επανδρώνονται εγκαίρως κάθε χρόνο σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής με επαρκή αριθμό επιστημόνων (εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους) οι οποίοι θα συνεισφέρουν σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο στην προσπάθεια συμπερίληψης.
    Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης είναι υψίστης σημασιας:
  – να τοποθετούνται εγκαίρως την 1Η ΜΕΡΑ λειτουργίας του σχολείου,
  – να αξιολογείται το έργο τους και αν είναι επαρκές να μην αλλάζουν κάθε χρονιά σχολείο ώστε το παιδί να μην καλείται να αλλάζει κάθε χρονιά εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης.
    Να δημιουργηθούν σε όλα τα ειδικά σχολεία ανεξαρτήτως αίθουσες αισθητηριακή ολοκλήρωσης και snoozelen με κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να χρησιμοποιούνται προς όφελος μαθητών με αισθητηριακες διαταραχές (το ποσοστό των οποίων είναι σημαντικά αυξημένο).
    Να επιμορφωθουν κατάλληλα όλοι οι εκπαιδευτικοι γενικής αγωγής για τη συμπερίληψη και τους τρόπους και πολιτικές επίτευξης της.
    Να υπάρχει ανώτατο όριο μαθητών ανά τάξη που να μη ξεπερνά τους 15 μαθητές.

  5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
    Όλοι οι υγεινονικοί χώροι να είναι προσβάσιμοι σε όλες τις μορφές αναπηρίας και να έχουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση τους χωρίς καθυστερήσεις.
    Να έχουν πραγματικά μηδενική συμμετοχή σε σχέση με φαρμακευτική αγωγή, εξετάσεις, ιατρικές πράξεις (θεραπείες, χειρουργεία κλπ), αναγκαίο εξοπλισμό (βακτηρίες, νάρθηκες, αμαξίδια, βοηθήματα, τεχνητά μελη).
  ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

 • 20 Μαΐου 2024, 16:04 | Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

  Εκ μέρους του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Υπουργού Επικρατείας για την εκπόνηση και ανάρτηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους», ωστόσο επί της αρχής θα θέλαμε να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας για το γεγονός ότι δεν προβλέπεται στην Εθνική Στρατηγική ξεχωριστός πυλώνας για τα παιδιά με αναπηρία.

  Η πρόβλεψη πυλώνα με περιεχόμενο τα παιδιά με αναπηρία ελκύει τη δημιουργία της τόσο από το άρθρο 7 της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που αναφέρεται στα Παιδιά με Αναπηρία, όσο και από το άρθρο 23 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

  Περαιτέρω, η υποστήριξη των παιδιών με αναπηρία αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως αποτυπώθηκε στις καταληκτικές παρατηρήσεις της (παρ. 4, 33 και 34) – https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGRC%2FCO%2F4-6&Lang=en. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 34 η Επιτροπή αναφέρεται και συστήνει τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης και χωρίς περιορισμούς στρατηγικής για τα παιδιά με αναπηρία.

  Μεταξύ των συστάσεων προτείνονται η:

  α) Οργάνωση της συλλογής δεδομένων, κατανεμημένων ανά ηλικία, φύλο, αναπηρία και περιοχή, καθώς και η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και εναρμονισμένου συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης και παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αυτισμό και αναπτυξιακών διαταραχών, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση για παιδιά με όλους τους τύπους αναπηρίας στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης.

  (γ) Αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της ιδρυματοποίησης των παιδιών με αναπηρίες, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της υποστήριξης των γονέων σε αστικές, αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και στα νησιά· εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, κατ’ οίκον νοσηλείας και παροχής βοήθειας· διάθεση επαρκών προϋπολογισμών και απασχόληση προσωπικού εκπαιδευμένου να εργάζεται με παιδιά με αναπηρίες και να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες τους· ανάπτυξη κοινοτικών και εξωτερικών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης με επαρκή αριθμό εκπαιδευμένων επαγγελματιών υγείας· και παροχή ευκαιριών και εγκαταστάσεων για αναψυχή και παιχνίδι.

  (δ) Η επείγουσα διερεύνηση και άσκηση δίωξης στις περιπτώσεις βίας σε ιδρύματα παιδικής προστασίας, μεταξύ άλλων μέσω επιτόπιας αλλά και συστηματικής παρακολούθησής τους.

  Πέραν των γενικών αναφορών στις ενότητες για την αποϊδρυματοποίηση που είναι και σύσταση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και στην ενότητα για πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν υπάρχει σε άλλο σημείο αναφορά για τα παιδιά με αναπηρία.

  Ειδικότερα όσον αφορά τη συμπερίληψη των παιδιών με αναπηρία στην εκπαίδευση πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη είναι η δουλειά που έχει εκπονηθεί από το τμήμα εκπαίδευσης της Κυβέρνησης της Νέας Νότια Ουαλίας στην Αυστραλία, δήλωση της οποίας είναι διαθέσιμη εδώ: https://education.nsw.gov.au/content/dam/main-education/teaching-and-learning/disability-learning-and-support/our-disability-strategy/inclusive-education/Inclusive-Education-Statement.pdf, όπως επίσης και η πολιτική συμπερίληψης των παιδιών με αναπηρία : https://education.nsw.gov.au/policy-library/policies/pd-2005-0243.

  Ως εκ τούτου προτείνεται να προστεθεί πρόβλεψη για πυλώνα που να περιλαμβάνει τα παιδιά με αναπηρία. Στον πυλώνα και τις δράσεις που θα περιλαμβάνονται απαραίτητη είναι η πρόβλεψη της διασφάλισης της ενεργούς συμμετοχής και της διαβούλευσης με παιδιά με αναπηρία με σκοπό να παρουσιάσουν με τα ίδια τις ανάγκες και τα αιτήματά τους, όπως άλλωστε προβλέπεται από το άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού και το δικαίωμα ακρόασης των παιδιών στα ζητήματα που τα αφορούν, καθώς και με τους γονείς τους, οι οποίοι θα μεταφέρουν την καθημερινότητά τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τα αιτήματά τους. Τα ανωτέρω είναι κρίσιμο να ληφθούν υπόψιν στην εκπόνηση δράσεων και προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην ενσωμάτωση, την ίση μεταχείριση και ισότιμη συμμετοχή σε δράσεις (εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτισμικές, κλπ.) των παιδιών με αναπηρία καθώς και τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους.

  Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όπως θα έπρεπε να προβλέπεται σε μια Εθνική Στρατηγική σε καμία από τις προβλεπόμενες δράσεις δεν αναφέρεται προϋπολογισμός ή χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και όπου είναι δυνατόν μετρήσιμοι στόχοι (π.χ. αναφέρονται ενδεικτικά αριθμός εκπαιδευτικών που θα λάβουν επιμόρφωση – παρ.110, αριθμός οικογενειών που θα λάβουν voucher – παρ 105, γονείς και επίτροποι που θα λάβουν συμβουλευτική – παρ. 116, κλπ.). Παράλληλα, αρκετές από τις προβλεπόμενες δράσεις και στόχους αναφέρονται πολύ γενικά χωρίς να εξειδικεύουν το πλάνο δράσης τους, όπως επίσης και πολλά από τα χρονοδιαγράμματα που παρουσιάζονται δεν συγκεκριμενοποιούν έστω και αδρομερώς και σε βήματα την υλοποίηση τους και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα ανά έτος.

 • 20 Μαΐου 2024, 16:50 | Σοφία Τσακαλίδου

  Δρ. Σοφία Τσακαλίδου, Μεταδιδάκτορας Α.Π.Θ., Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  ΠΕ 07, Διευθύντρια στο 3ο Γυμνάσιο Μίκρας
  Στέλεχος εκπαίδευσης για την τετραετία 2023-2027
  Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

  Επείγουσα προτεραιότητα είναι η εισαγωγή της διδασκαλίας της Β΄ ξένης γλώσσας στα Δημοτικά και Γυμνάσια ΕΑΕ της χώρας μας για μία διδακτική ώρα κατ’ ελάχιστον ανά εβδομάδα και η παράλληλη εκπόνηση Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στο πλαίσιο της Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
  Οι λόγοι αφορούν:
  (α) στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και μετέπειτα διεκδίκησης στον επαγγελματικό χώρο για όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και
  (β) στην εξασφάλιση της δυνατότητας των εκπαιδευτικών Γερμανικής (και Γαλλικής) να ασκήσουν το λειτούργημα του/της εκπαιδευτικού έχοντας την απαραίτητη εξειδίκευση σε σχολικές μονάδες ΕΑΕ.
  Πρόκειται για γνωστικό αντικείμενο, το οποίο είναι απαραίτητο εφόδιο τη σημερινή εποχή και το κράτος, το οποίο στηρίζει τους θεσμούς της ισότιμης εκπαίδευσης και παιδείας οφείλει να εξασφαλίσει για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες το αγαθό αυτό. Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Νόμος 2817/2000 – ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000) οι μαθητές/ήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν:
  (α) στη συνήθη σχολική τάξη με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ο/η οποίος/α υπηρετεί στα Κ.Δ.Α.Υ. ή στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ορίζεται από το Κ.Δ.Α.Υ., (β) σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα τμήματα ένταξης που λειτουργούν μέσα στα σχολεία της γενικής και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και, σε περίπτωση ιδιαίτερων δυσχερειών, σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής ή σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων ή ιδρύματα χρονίως πασχόντων ατόμων, εφόσον οι διαβιούντες/ούσες ή νοσηλευόμενοι/ες σε αυτά είναι άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή, τέλος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στο σπίτι. Σημαντικά στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι ο πληθυσμός των μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανέρχεται στα 101.638 άτομα, εκ των οποίων το 44,6% φοιτά σε δημοτικά σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και το 49,9% (Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, ΠΣ Μy School (ημ. εξαγωγής 30/07/2020)/ Επεξεργασία: Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας-Ε.Σ.Α.μεΑ). Άλλωστε, στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία σε σχέση με το θέμα έχει καταδειχθεί ότι βοηθάει η διδασκαλία της β΄ ξένης γλώσσας μαθητές/ήτριες με ΕΕΑ (Goldstein & Gildersleeve-Neumann, 2015˙ Golshan, et al., 2019˙ Liontou, 2019˙ Παπαδοπούλου & Τσακαλίδου, 2022˙ Τσακαλίδου, 2021).
  Με βάση το ΦΕΚ 4037/2021/Αρ. Πρωτ. 103849/Δ3/26-08-2021/ΥΠΑΙΘ, στα Ειδικά Γυμνάσια διδάσκεται η Αγγλική γλώσσα για δύο διδακτικές ώρες εβδομαδιαία και στις τρεις τάξεις. Στο ΦΕΚ 3939/26.08.2021 υπάρχει πρόβλεψη στα Ειδικά Λύκεια να διδάσκεται η Αγγλική γλώσσα για δύο διδακτικές ώρες εβδομαδιαία και στις τρεις τάξεις και μια δεύτερη ξένη γλώσσα (Γερμανική ή Γαλλική) για μία διδακτική ώρα εβδομαδιαία στην Α΄ και στη Β΄ Λυκείου. Από τη στιγμή που διδάσκεται η δεύτερη ξένη γλώσσα σε Ειδικά Λύκεια θα ήταν απαραίτητο και ωφέλιμο να διδάσκεται και στην υποχρεωτική εκπαίδευση (σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης).
  Σημειώνεται ότι έχουν εκπονηθεί Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) και Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) Ειδικής Αγωγής για έξι κατηγορίες μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (µε βαριά και µέτρια/ελαφριά νοητική αναπηρία, µε προβλήµατα ακοής, µε προβλήµατα όρασης, µε κινητικές αναπηρίες, µε αυτισµό, µε πολλαπλές αναπηρίες (π.χ. τυφλοκωφά)) και αφορούν και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια), στα οποία δεν γίνεται αναφορά στην εκμάθηση πρώτης ή δεύτερης ξένης γλώσσας, παρότι στα ειδικά σχολεία διδάσκεται το μάθημα της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας.
  Κρίνεται απαραίτητο να δημιουργηθεί Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (για τα ειδικά σχολεία καθώς και για τα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης, στα οποία συναντώνται πάντα περιπτώσεις με μαθητές/ήτριες που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).

  Σχετική νομοθεσία
  (1) Για το Γυμνάσιο εδώ: https://edu.klimaka.gr/sxoleia/eidikh-agwgh/445-gymnasia-eidikhs-agoghs-orologio-programma.
  (2) Για το Λύκειο εδώ: https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/to_orologio_programma_toy_lykeioy_eidikis_agogis_kai_ekpaideysis_e.a.e._.pdf.
  (3) Για το Δημοτικό εδώ: https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/357539_ta-orologia-programmata-ton-dimotikon-sholeion-olon-ton-typon (αναφέρεται ότι τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία ακολουθούν το ωρολόγιο πρόγραμμα που ορίζεται στη με αρ. πρωτ. 94189/Δ3/29-07-2021 Υ.Α. (Β΄3540), ενώ δεν αναφέρει σε αυτό τίποτα για τα συγκεκριμένα μαθήματα και τις διδακτικές ώρες που τους αντιστοιχούν). Κατ’ αναλογία: Μάθημα των Αγγλικών δύο (2) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και τρεις (3) ώρες στις υπόλοιπες τάξεις / Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται δύο (2) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις. Πρβλ. εδώ https://www.esos.gr/arthra/73283/neo-orologio-programma-sta-dimotika-apo-neo-sholiko-etos-2021-22-meta-tin-entaxi-ton και εδώ http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5130.
  Βιβλιογραφικές αναφορές
  Goldstein, B.A., & Gildersleeve-Neumann, C.E. (2015). Bilingualism and Speech Sound Disorders. Curr Dev Disord Rep, 2, 237–244. https://doi.org/10.1007/s40474-015-0049-3
  Golshan, F., Moinzadeh, M., Haddad Narafshan, M., & Afarinesh, M. R. (2019). The Efficacy of Teaching English as a Foreign Language to Iranian Students with Autism Spectrum Disorder on Their Social Skills and Willingness to Communicate. Iran J Child Neurol, 13(3), 61-73.
  Liontou, T. (2019). Foreign language learning for children with ADHD: Evidence from a technology-enhanced learning environment. European journal of special needs education, 34(2), 220-235. https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1581403
  Παπαδοπούλου, Χ.-Ό., & Τσακαλίδου, Σ. (2022). Διερεύνηση της ετερογένειας στο μάθημα της Γερμανικής ως Β΄ ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Λάρισα, 14, 15 & 16 Οκτωβρίου 2022.
  Τσακαλίδου, Σ. (2021). Η ετερογένεια στο μάθημα της Γερμανικής ως Β΄ ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μια πρώτη προσέγγιση. International Journal of Educational Innovation, 3(4), 109-118. ISSN: 2654-002.

 • 19 Μαΐου 2024, 22:28 | Νίκος – Κορίννα

  Το νομοσχέδιο το διαβάσαμε με προσοχή. Ενστάσεις δεν έχουμε. Φόβους, όμως, πολλούς, πάμπολλους. Άντε να δούμε πόσες ζωές θα χρειασθούν για να υλοποιηθούν όλα αυτά…. γιατί μέχρι το 2030 δεν προλαβαίνουμε.

 • 19 Μαΐου 2024, 15:00 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία δυστυχώς είναι πολλά, και απαιτούν εκτός από ψυχικά και σωματικά αποθέματα, πάρα πολλά χρήματα από τις οικογένειες των αναπήρων για να μπορέσουν σε ένα βαθμό να αντιμετωπιστούν ειδικά στα νησιά όπου δεν υπάρχουν υποδομές ούτε οι κατάλληλες ιατρικές ειδικότητες και η μετάβαση στην Αθήνα είναι πάρα πολύ ακριβή. Ως πατέρας δύο ανήλικων παιδιών με αναπηρία ( εγκεφαλική παράλυση/σπαστική τετραπληγία 90% – Δ.Α.Δ67% )και ζώντας μόνιμα στη Ρόδο θα προσπαθήσω όσο πιο συνοπτικά γίνεται να αναφέρω τα σημαντικότερα προβλήματα και πιθανές λύσεις αντιμετώπισης τους.

  Ειδικά στις οικογένειες που έχουν ανήλικα τέκνα με αναπηρία ο ένας από τους δύο γονείς, σε συντριπτικό ποσοστό η μητέρα, δεν μπορεί να εργαστεί,( γιατί πρέπει να είναι νυχθημερόν κοντά στα παιδιά της,παρέχοντας αγάπη και φροντίδα που κανένας τρίτος δεν θα μπορούσε ), και αυτό σημαίνει πως ενδεχομένως κάποια στιγμή θα μείνει ανασφάλιστη, δεν θα πάρει ποτέ σύνταξη και δεν βοηθάει στα οικογενειακά οικονομικά τα οποία έτσι και αλλιώς είναι δυσκολότερα από κάθε άλλη οικογένεια. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει οπωσδήποτε κρατική μέριμνα για τη μητέρα που είναι δίπλα στα παιδιά της και δεν εργάζεται ( ή για τον πατέρα) υπό μορφή επιδόματος ή σύνταξης την οποία δεν θα πάρουν ποτέ από μόνοι τους.

  Σωστά υπάρχει η πρόβλεψη να παίρνει ο γονέας τέκνου με αναπηρία στα 25 χρόνια εργασίας, αλλά αυτό θα πρέπει να επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτό ισχύει μόνο στον δημόσιο τομέα και να αρθούν οι όποιοι περιορισμοί όπως π.χ. το όριο ηλικίας των 62 ετών ηλικίας, γιατί πείτε μου πως θα ζήσει ένας άνθρωπος που ξεκίνησε να εργάζεται στα 18 έτη, γέννησε ένα ανάπηρο παιδί και συμπλήρωσε τα 25 έτη εργασίας στα 43 έτη ηλικίας,και θα πρέπει να περιμένει 19 χρόνια για πάει στα 62;

  Όσων αφορά την ειδική αγωγή και έχοντας εμπειρία τόσο από παράλληλη στήριξη όσο και από βοηθητικό προσωπικό σε σχολεία γενικής αγωγής προτείνω επειδή αυτά τα παιδιά έχουν μια δυσκολία στην προσαρμογή, εάν στο τέλος της σχολικής χρονιάς μετά από αξιολόγηση στην οποία θα συμμετέχουν και οι γονείς του παιδιού, τουλάχιστον στις νησιωτικές περιοχές που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αναπλήρωσης εκπαιδευτικών, εφόσον όλοι είναι ευχαριστημένοι να συνεχίσουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί ή βοηθοί κατά απόλυτη προτεραιότητα με το ίδιο παιδί και την επόμενη χρονιά, προστατεύοντας έτσι την ψυχική ηρεμία στη σχολική καθημερινότητα του παιδιού.

  Τέλος όσων αφορά την προσβασιμότητα στα ιδιωτικά κτήρια θα πρέπει να δοθεί μέριμνα οικονομικής ενίσχυσης μέσα από το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, γιατί το κόστος είναι δυσβάσταχτο ειδικά για τις οικογένειες που έχουν άτομα με αναπηρία. Ενδεικτικά αναφέρω πως μόνο για ένα όροφο το κόστος είναι 9000-1200€, για ειδική καρέκλα αναβατοριο και ανελκυστήρα αντίστοιχα.

  Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας.

 • 19 Μαΐου 2024, 03:23 | Foteini

  Κυριε υπουργέ θα ήθελα να δείτε με ευαισθησια τους ΑΜΕΑ! Είναι άνθρωποι( ενήλικες ή παιδιά) που παλεύουν καθημερινά τόσο οι ίδιοι ,όσο και οι οικογένειές τους! Ενισχύστε τα σχολεία,τόσο με παράλληλες στηρίξεις στην τυπική εκπαίδευση , και ενισχυστε τα ειδικα σχολεία με κονδύλια και προσωπικό! Επίσης δειτε λίγο την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών αυτών ,αλλά και την πρόωρη συνταξιοδότηση με πλήρης σύνταξη των γονέων με παιδιά ΑΜΕΑ ! Στη συνέχεια αυξήστε την κάλυψη δαπανών για τις θεραπείες των ΑΜΕΑ ,το κόστος είναι μεγάλο και πολλές οικογένειες αδυνατούν να τις καλύψουν ! Ευχαριστώ πολύ

 • 18 Μαΐου 2024, 15:34 | ΒΑΣΩ

  ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΨΥΧΙΚΑ ΑΝΙΚΑΝΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΑΝΙΚΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΑ
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΛΑ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΘΑ ΜΙΛΗΣΩ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΑ ΘΙΞΩ , ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΝ :
  1. Η ΗΡΩΙΚΗ ΜΑΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΥΝΑΜΗ , ΝΑ ΈΧΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 25 ΕΤΗ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Η ΜΗ ΠΛΗΡΗΣ , ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΛΗΡΗ ΣΑΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΟΥΛΕΨΕΙ 40 ΧΡΟΝΙΑ
  2. Η ΗΡΩΙΔΑ ΜΑΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ , ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΚΙ ΑΥΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
  3. Ο ΗΡΩΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ , ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΌΝΟ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ?? ΠΑΛΙΑ ΜΠΟΡΟΎΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ , ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΤΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
  4. Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ-Η ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΎΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ , Π.Χ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΟΡΙΑ , ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΌ , ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ Η ΜΑΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΕΞΑΜΗΝΟ Ο ΓΙΟΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ , ΓΕΛΟΙΌΤΗΤΕΣ , ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ
  5. ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ , ΟΧΙ ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ , ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ
  6. ΤΑ ΚΕΠΑ ΝΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΤΕΛΕΙΩΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ , ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ
  7. ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝ ΚΑΙ ΔΌΘΗΚΕ ΈΝΑ 8% ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 16 ΧΡΌΝΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΡΑΞΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΞΗΘΕΙ ,ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΜΕΤΆ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Π.Χ 15 , ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΌ
  8. Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΜΑΣ
  ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΕΛΦΟΣ-Η ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ-Η ΘΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ

 • 18 Μαΐου 2024, 13:44 | Γεωργία

  Χριστός Ανέστη.
  Θα αναφερθώ στο θέμα της εκπαίδευσης των ΑΜΕΑ μαθητών, καθότι εργάζομαι στην ειδική αγωγή για πάνω από 10 χρόνια.
  Η συμπερίληψη των μαθητών με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε πολλά επίπεδα είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Ένας σημαντικός αριθμός των εκπαιδευτικών της γενικής αγωγής δεν είναι πλήρως καταρτισμένοι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις όποιες ανάγκες των μαθητών αυτών, οπότε πρέπει να επιμορφωθούν πριν αναλάβουν να διδάξουν σε συμπεριληπτικές τάξεις. Επιπλέον, τα τμήματα των γενικών σχολείων είναι πολυμελή με πάνω από 15 μαθητές στις περισσότερες περιπτώσεις, οπότε ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αφιερώσει τον χρόνο που χρειάζεται ένας μαθητής π.χ. με μαθησιακές δυσκολίες με αποτέλεσμα να παραμένει στο περιθώριο.
  Ένα άλλο πολύ σοβαρό εμπόδιο που συναντούν κάποιοι ΑΜΕΑ μαθητές που μπορούν να εργαστούν μετά την ολοκλήρωση της Βθμιας εκπαίδευσής τους είναι ότι δεν υπάρχουν φορείς και σωστές υποδομές ώστε να μαθητεύσουν αρχικά και αργότερα να συνεχίσουν να εργάζονται σε αυτούς. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική έννοια και εξέλιξη της συμπερίληψης σε βάθος χρόνου, διότι η ανάγκη αυτών των ατόμων είναι να αυτονομηθούν και να βιοπορίζονται χωρίς πενιχρά επιδόματα τα οποία δεν καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες.
  Τέλος, θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα προνόμια και διευκολύνσεις στους γονείς των ΑΜΕΑ μαθητών ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά με τα παιδιά τους.
  Πριν ψηφίσετε το νομοσχέδιο μιλήστε με όλες τις ομάδες των ΑΜΕΑ και αφουγκραστείτε τα πραγματικά τους προβλήματα που είναι καθημερινά και δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις γίνονται «πασαλείμματα» και όχι ουσιαστική προσπάθεια για την επίλυσή τους.
  Ευχαριστώ

 • 17 Μαΐου 2024, 14:22 | Σταυρος Μ.

  Από την αρχή του έτους μπορούν και εργάζονται όλοι οι συνταξιούχοι και μαζί με αυτούς κι όσοι είναι συνταξιούχοι αναπηρίας.
  Υπάρχουν άτομα με αναπηρία που θέλουν να βγουν στην σύνταξη αλλά δεν το κάνουν διότι η σύνταξη αναπηρίας δεν αρκεί για το βιοποριστικό τους. Έτσι αναγκαστικά με τα όποια προβλήματά τους, συνεχίζουν να εργάζονται. Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί για να είναι και συνταξιούχοι και να συνεχίσουν να εργάζονται πριν το αίτημα συνταξιοδότησης να διακόψουν την εργασία τους. Τους αποτρέπει για να μην χάσουν την εργασία τους να παραμένουν και να μην κάνουν αίτημα συνταξιοδότησης σχεδόν μέχρι να πάρουν την σύνταξη γήρατος.
  Είναι άδικο να ταλαιπωρείτε αυτή η μερίδα της κοινωνίας αντί να έχει την αμέριστη στήριξη από όλους και κυρίως της πολιτείας.
  Έχει εκφραστεί βούληση για αλλαγή της νομοθεσίας και ανάλογη προσαρμογή που αναμένετε από τον Μάρτιο και δε υπάρχει ακόμα φως στον ορίζοντα που τέτοια ζητήματα θα έπρεπε να άπτονται άμεσης αντιμετώπισης από την οποια πολιτική και νομοθετική εξουσία καθώς θα έπρεπε κι όλα τα κομματα να πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση

 • 17 Μαΐου 2024, 13:00 | Αναστάσιος Κιομ

  Θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Δεν υπάρχει ουσιαστικά καμία διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Να μπορούν να εργαστούν κατόπιν απο την αποφοίτηση τους απο τα ειδικά σχολεία για να μπορούν να βιοπορίζονται! Για τα υπόλοιπα παιδιά που δεν μπορούν να εργαστούν πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τους γονείς σε εργασία ή βοήθεια οικονομική!

 • 17 Μαΐου 2024, 11:42 | Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

  Η Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο χαιρετίζει την πρωτοτυπία του υπουργείου για την δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σε πλήρως προσβάσιμο ψηφιακό περιβάλλον και συμμετέχει με την σειρά της με 3 βασικές προτάσεις

  1. Στους λιμένες της χώρας να υπάρχει ξεχωριστή γραμμή για την αναμονή των ΙΧ των ΑμεΑ, ώστε γίνεται ανεμπόδιστα η είσοδός τους στα πλοία, χωρίς να απαιτείται να βγουν από το ΙΧ, να ανέβουν στο αναπηρικό τους αμαξίδιο, να φτάσουν στον λιμενικό για να τον ενημερώσουν ότι είναι ΑμεΑ και να κάνουν την ίδια διαδικασία ξανά για να επιστρέψουν στο ΙΧ τους και να επιβιβαστούν στο πλοίο. Με μία ξεχωριστή γραμμή αναμονής ΙΧ των ΑμεΑ εξυπηρετείται με καλύτερο τρόπο η προτεραιότητα των ΑμεΑ.

  2. Στα ξενοδοχεία της χώρας να εφαρμοστεί ο νόμος για την τήρηση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, που να επιτρέπουν την προσβασιμότητα σε ΑμεΑ και να υπάρχει και η αντίστοιχη σήμανση, όπως ορίζει ο ΕΟΤ.

  3. Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την αγορά αγωνιστικών αμαξιδίων και των σχετικών ανταλλακτικών τους και για τον εξοπλισμό τους.

 • 15 Μαΐου 2024, 23:21 | Ιωάννης Κυμιωνής

  Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής
  Δικηγόρος ΔΣΑΔΥΠΑ, LL.M., LL.M., ΥΔ Παντείου Πανεπιστημίου, Νομικός Παραστάτης Διαμεσολαβήσεων, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Υπουργείου Δικαιοσύνης

  Η εν λόγω Εθνική Στρατηγική ως Εθνική Πράξη Προσαρμογής και Εφαρμογής στην Σύμβαση ΟΗΕ Για Τα Δικαιώματα Ατόμων Με Αναπηρία [Ν.4488/2017] στην βάση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής και των επίμέρους Ετησίων Σχεδίων Δράσης των συναρμοδίων Υπουργείων [σελ. 128 Εθνικής Στρατηγικής] αποτελεί συμπιληματικό και ερανιστικό, μα όχι πλήρως κωδικοποιητικό, θεσμικό κείμενο κατευθυντήριων αρχών και οδηγιών προς τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, πλην όμως στερείται του χαρακτήρα θεσμικού εφαρμοστικού κειμένου εναρμόνισης άμεσης ισχύος με άμεσα έννομα αποτελέσματα και αγώγιμες αξιώσεις.

  Η λύση για την αποτελεσματική εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής προς αποφυγή της διαφαινόμενης διαρκούς χρονικής μετάθεσης των αναγραφόμενων κρατικών πρωτοβουλιών είναι η κατ’άρ. 81 παρ. 1 εδ. γ’ Συντάγματος 1975/2019 καθιέρωση με ευρεία κοινοβουλευτική συναίνεση – ει δυνατόν – της θέσεως του Μόνιμου Υπηρεσιακού Υφυπουργού με θητεία έως την 31.12.2030 και αρμοδιότητα (α) την εφαρμογή και υλοποίηση των διαλαμβανομένων στην Εθνική Στρατηγική, (β) την αποκλειστική δημοσιολογιστική και δημοσιονομική διαχείριση των σχετικών αναγκαίων και προβλεπόμενων προϋπολογιζομένων κονδυλίων για την υλοποίηση, (γ) την ευθύνη εκπόνησης της αντίστοιχης Εθνικής Στρατηγικής περιόδου 2031-2040. Στην αντίθετη περίπτωση οι αναφερόμενοι στην Εθνική Στρατηγική [σσ. 131, 132, 134] Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Συνήγορος του Πολίτη, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ο Υπουργός Επικρατείας ο αρμόδιος για την συνοχή του Κυβερνητικού Εργου ως Συντονιστικός Μηχανισμός εκ της έως σήμερα εμπειρίας φανερώνουν την αδυναμία εκπλήρωσης των τιθέμενων στόχων λόγω της πολυδιάσπασης των ευθυνών.

 • 12 Μαΐου 2024, 00:32 | Π.Α

  Κύριε υπουργέ προφανώς δεν έχετε δει το άρθρο 69 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου άμυνας. Με έναν νόμο και με ένα άρθρο (το 69), καταργεί όλα τα δικαιώματα των στρατιωτικών με χρόνια νοσήματα και των στρατιωτικών που έχουν άτομο με αναπηρία στην οικογένεια τους. Ξέρετε πόσο υποκριτικά φαίνονται όλα αυτά που ανεβάσατε στην δημόσια διαβούλευση διαβάζοντας όλα αυτά που ανέβασε ταυτόχρονα το υπουργείο άμυνας στην δημόσια διαβούλευση; ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για τους χρόνια πάσχοντες; κάποιος ψεύδεται στην όλη ιστορία. Το υπουργείο εθνικής άμυνας ή το υπουργείο επικρατείας;

 • 11 Μαΐου 2024, 09:12 | Αλέξανδρος Βασαρμιδάκης

  Τα 8μηνα που προκηρύσσονται στη ΔΕΗ Α.Ε έβγαλαν την μοριοδότηση για ΑΜΕΑ συγγενής – συζύγους.

 • 11 Μαΐου 2024, 09:46 | Βασαρμιδάκης Αλέξανδρος

  Είμαι ΑΜΕΑ και έχω ακρωτηριασμό του αριστερού μου ποδιού πάνω απο το γόνατο.
  Πρέπει να αντικαθιστώ το τεχνητό μου μέλος κάθε 4-5 χρόνια. Το κόστος ενός μέσου τεχνητού μέλους για το δικό μου πρόβλημα, φτάνει τα 15.000 έως 20.000 Ευρώ. Το κράτος δικαιολογεί 4.000 – 6.000 Ευρώ ανάλογα. Έφτιαξα ένα μέλος με τα χρήματα που δικαιούμαι δηλαδή 6.000, αλλά δεν μπορώ να περπατήσω, δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στο κολόβωμά μου. Αυτή τη στιγμή φοράω το μέλος που έφτιαξα πριν 15 χρόνια με τεράστια προβλήματα που επισκευάζω με δικά μου χρήματα. Διαλύσατε το ασφαλιστικό της ΔΕΗ που είχαμε 1.500.000.000 και μπορούσαμε να βάλουμε ακόμα και βιονικό πόδι, που ποτέ δεν έβαλα.
  Παρακαλώ να αυξήσετε τα ποσά για τεχνητά μέλη, τουλάχιστον χ 3. Αν ήταν δικό σας παιδί ή οι ίδιοι με το ανάλογο πρόβλημα, θα θέλατε να είχατε τα προβλήματά μας;

 • 10 Μαΐου 2024, 02:35 | ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΓΣ ΕΣΑΜΕΑ

  Να προστεθει στον τομεα της παιδείας η κατ εξαιρεση απαλλαγη των ΑΜΕΑ μονιμων εκπαιδευτικων απο την υποχρέωση υπηρετησης της διετίας στον τοπο διορισμου.
  Οι περισσοτεροι ΑΜΕΑ εκπαιδευτικοι παιρνουν συνεχεις αποσπασεις λογω μη δυνατοτητας της υπηρετησης της οργανικης, πραγμα που οδηγει σε περαιτερω γραφειοκρατια (Αιτησεις, ελεγχος για αποσπασεις απο ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και λειτουργικα κενα στις θεσεις διορισμου.

  με την λυση που προτεινεται ο ΑΜΕΑ εκπαιδευτικος θα μπορει να μετατεθει στον τοπο διαμονης του και δεν θα υπαρχει μονιμη εκκρεμμοτητα στην ΔΔΕ/ΔΠΕ που εχει διοριστει.

  ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ
  ΑΜΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 80%
  ΜΕΛΟΣ ΓΕΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΣΑΜΕΑ

 • 9 Μαΐου 2024, 22:27 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Το σχέδιο νόμου του ΥΕΘΑ κ. Δένδια, το είδατε κε Σκέρτσο; Πάντως άλλα λέει για τους ΑΜΕΑ και άτομα που επιμελούνται ΑΜΕΑ στις ΕΔ. Η’ είστε διπρόσωπη κυβέρνηση ή είστε εντελώς αδιάφοροι ή δεν ξέρετε τι σας γίνεται, ΤΕΛΟΣ στους υποκριτές!!! Αμεση η απάντηση μας σε λίγες μέρες (9-6-2024), στο έκτρωμα του ΥΠΕΘΑ και στους λοιπούς ανεύθυνους πολιτικούς.Νισάφι πια…..

 • 9 Μαΐου 2024, 21:27 | Αγγελική Μπαλτατζή

  Σύντομη εισαγωγή
  Οι κάτωθι συνοπτικές, γενικές επισημάνσεις απορρέουν της εμπειρικής πραγματικότητας και προσωπικής διερεύνησης, με κοινό παρανομαστή τον λειτουργικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς και τους πολίτες/δημότες της στα ανθρωπογεωγραφικά της όρια. H Τοπική Αυτοδιοίκηση (α’ και β΄ βαθμού) συνιστά τον βασικό πυλώνα του Κοινωνικού Κράτους, όντας εγγύτερα στους δημότες/πολίτες με αναπηρία, με το οικογενειακό και ευρύτερο περιβάλλον τους (π.χ. εκπαιδευτικό). Μια χώρα που προσδοκά να διευκολύνει όλους τους πολίτες της, χωρίς διακρίσεις, οι αποφάσεις για την αναπηρία είναι καίριο να λαμβάνονται με τη συνεργασία των πολιτικών, των ειδικών, των επαγγελματιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αναπηρία, των ίδιων των ΑμεΑ (πρωτίστως) και των οικογενειών τους, που λειτουργούν άτυπα ως άμισθοι «προσωπικοί βοηθοί» διαρκείας, και ως «φωνή» τους.

  Επιμέρους σχόλια θα κατατεθούν ξεχωριστά στις υποενότητες της Διαβούλευσης από την εθελοντική κίνηση πολιτών HER-autism, στην οποία είμαι ιδρυτικό μέλος.

  6 + 1 ΠΥΛΩΝΕΣ
  1. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
  Οι πολίτες με ορατή ή μη αναπηρία είναι ζητούμενο να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία, να κυκλοφορούν με ασφάλεια, να σπουδάζουν, να εργάζονται, να ταξιδεύουν, να ψηφίζουν κ.ά.
  Η προσέγγιση/πρότασή μας είναι επαγωγική, σε επίπεδο πόλης/Δήμου. Τα ΑμεΑ να λαμβάνουν πληροφορίες μέσω δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής ή υπηρεσίας SMS, να ενσωματωθεί στα ΚΕΠ υπηρεσία αποκλειστικά για την αναπηρία, να χρησιμοποιούν οι ανάπηροι δημόσια λεωφορεία/ΜΜΜ πλήρως προσβάσιμα με χαμηλωμένα δάπεδα, ράμπες, με οπτικές και ηχητικές αναγγελίες, να απολαμβάνουν πάρκα και παιδικές χαρές, να έχουν πρόσβαση μέσα και γύρω από κτίρια όπως βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια, σχολές, γυμναστήρια, μουσεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσιες υπηρεσίες κ.ά.
  Τον μπούσουλα κάλλιστα μάς το δίνουν οι ΠΟΛΕΙΣ της Ε. Ε. που βραβεύονται ετησίως με το Access City Award που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση | https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141

  ΑΙ και νέες τεχνολογίες τίθενται στις υπηρεσίες της προσβασιμότητας, στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Πράξης για την Προσβασιμότητα».

  2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
  Οι ανάπηροι έχουν ουσιαστική θέση στην κοινωνία, η διαφορετικότητα είχε ουσιαστική θέση στην κοινωνία πάντοτε, είναι η κινητήρια δύναμη της δημιουργίας και της προόδου, της εξέλιξης και της ανάπτυξης. Θέλουμε παραγωγικούς ανάπηρους (και όχι εσώκλειστους και αδρανείς) αν αντικειμενικοί λόγοι δεν ισχύουν απαγορευτικά προς αυτόν τον σκοπό, όπου τότε καλείται ένα Κράτος Πρόνοιας και η αντίστοιχη κοινωνική πολιτική να λειτουργούν υποστηρικτικά και ανακουφιστικά, με άξονα τα κατοχυρωμένα συνταγματικά δικαιώματα όλων των πολιτών και όχι ανεπαρκώς, ως τροχοπέδη και πηγή άγχους για τους ανάπηρους και τις οικογένειές τους.
  Ζητάμε οι ανάπηροι να «απογαλακτίζονται» βαθμιαία από τις οικογένειές τους, και αυτό να είναι σε άμεση προτεραιότητα όταν δεν έχουν γονείς, από φυσικά ή άλλα αίτια. Είναι δικαίωμα των οικογενειακών μελών / φίλων να διαγράφουν τη δική τους πορεία ζωής και όχι να προδιαγράφεται σε συνάρτηση με την αναπηρία του ανθρώπου τους, και να είναι ισόβια ο «προσωπικός βοηθός» τους. Είναι στο χέρι και την ευθύνη της Πολιτείας η δημιουργία αποϊδρυματοποιημένων Δομών (και υποδομών) με τη λογική της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης, στον μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Προτείνουμε στοχευμένη διαβούλευση με υπεύθυνους/ωφελούμενους από Στέγες Υποστηριζόμενης, αλλά και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδας και Εξωτερικού για μοίρασμα καλών πρακτικών, αλλά και παθογενειών προς αποφυγή.
  Οι λογής Συλλογικότητες σωματειακής δομής δεν οφείλουν να είναι «επαίτες» προκειμένου να στηρίζουν οι συμπολίτες (σε τραπεζικούς λογαριασμούς) και οι «φιλάνθρωποι» την αμφιβόλου βιωσιμότητα των όποιων Δομών, ούτε να υποκαθιστούν την ομπρέλα της Πολιτείας, ακόμα και αν αυτός είναι ο αρχικός στόχος. Επίσης, παρατηρείται κακοδιαχείριση χρηματικών πόρων από ιδιοτελείς σκοπιμότητες, παρατηρείται μια γενικότερη εκμετάλλευση της αναπηρίας. Η διαχείριση των κονδυλίων είναι στον έλεγχο της Πολιτείας, και το ΕΡΓΟ, η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ πραγματώνονται από άξιους και ηθικούς αξιωματούχους και συμπολίτες, με καθαρό σκοπό, χωρίς προσωπικά συμφέροντα και παρωπίδες.

  Γενικές κατευθύνσεις από την Ε.Ε. / EASPD : https://easpd.eu/fileadmin/user_upload/Publications/Independent_Living_and_Inclusion_in_the_Community_Position_Paper_-_EASPD.pdf

  3. ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
  Στα ειδικά σχολεία ενσωματώνονται εξατομικευμένες συνεδρίες ειδικής αγωγής σε ολιγομελή τμήματα, με επιτυχία που βασίζεται αποκλειστικά στη δεοντολογία/ήθος και την πλήρη στελέχωση ενός απόλυτα καταρτισμένου/εκπαιδευμένου προσωπικού. Σκοπός να μην είναι η επιβεβλημένη τοποθέτηση ανάπηρων μαθητών σε «συμπεριληπτικά» σχολεία όλων των βαθμίδων, αλλά η ουσιαστική τους εκπαίδευση με προσαρμοσμένο τρόπο διδασκαλίας και η κοινωνικοποίηση τους, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και τη συμμετοχή. Οι διαφορετικοί ανάπηροι μαθητές να διδάσκονται με προσαρμοσμένη εκπαίδευση ανάλογη των καταστάσεών τους και να κυκλοφορούν άνετα στις σχολικές υποδομές, να νιώθουν όμορφα, να είναι ισότιμοι και ασφαλείς, είτε βρίσκονται στη σχολική αίθουσα είτε στην αυλή, είτε στις τουαλέτες, είτε στην εκδρομή, σε εκδηλώσεις κ.ο.κ. Στην αντίθετη περίπτωση, η «συμπεριληπτική» εκπαίδευση θα αποβεί από ΒΛΑΠΤΙΚΗ ως ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ. Εκτός από την παιδεία γνώσεων, η πολιτεία θα πρέπει να ενσωματώσει με ανάλογη βαρύτητα την παιδεία αξιών.
  Επομένως, να μελετηθούν δοκιμασμένες/επιτυχημένες πολιτικές εκπαιδευτικής συμπερίληψης, όπως επί παραδείγματι της Αυστραλίας, που προϋποθέτουν ετήσια υποχρεωτική εκπαίδευση του σχολικού προσωπικού όλων των βαθμίδων (εκπαιδευτικού και μη) και ακολουθούν τρεις θεσμοθετημένες πολιτικές:

  Melbourne Declaration | https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED534449.pdf

  Disability Discrimination Act | https://humanrights.gov.au/sites/default/files/GPGB_disability_discrimination.pdf

  Inclusive Education | https://engage.dss.gov.au/wp-content/uploads/2020/11/CYDA-supplementary-resource-for-NDS-beyond-2020-submission-1.pdf

  Επικαιροποιημένα συνοψίζονται στο κάτωθι ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ που ακολουθείται σήμερα στην ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ.

  https://education.nsw.gov.au/schooling/school-community/inclusive-education-for-students-with-disability/commitment_to_Inclusive_Education?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR12wRv690a3si8U_i65ND2UrHEqeYByVtDU04PaGEAhKMmLCMbApCbuoic_aem_AbrOyvKK_64M0scDR8I7lgUYQMruMoBT4hsXhHaus5NIzKirCgzpJ5mlkDb2PUzfXWVUsXdQJy2e1_tCRdyuDVOp

  4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
  Η ομαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, χωρίς καθυστερήσεις, πλήρως στελεχωμένες και ενταγμένες σε ένα εθνικό δημόσιο σύστημα είναι δικαίωμα και ζητούμενο για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτου νευρότυπου και σωματικής κανονικότητας. Ασφαλώς, να συνυπάρχει με την ιδιωτική πρωτοβουλία που να άπτεται στην επιλογή και το βαλάντιο του πολίτη, στα εκάστοτε ιδιωτικά ιατρεία. Πλήρης στελέχωση και λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών υγείας για τα ΑμεΑ (π.χ. οδοντιατρικό τμήμα Νοσοκομείων, πλήρεις στελεχώσεις με επιστημονικές ειδικότητες γνωμάτευσης και παρέμβασης/θεραπείας με ουσιαστική ένταξη των Τεχνών και του Αθλητισμού σε αυτές. Σε θέματα αναπηρίας, οι επαγγελματίες υγείας δημόσιου/ιδιωτικού θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι/καταρτισμένοι, και να γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται/εξετάζουν τους ασθενείς με αναπηρίες, επί παραδείγματι, πώς να διαχειρίζονται το πολλαπλάσιο άγχος ενός αυτιστικού ασθενή.
  ΑΙ και νέες τεχνολογίες προς αξιοποίηση στις υπηρεσίες υγείας, και στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Πράξης για την Προσβασιμότητα».

  Παράδειγμα για ανάπηρους ασθενείς/εξεταζόμενους από ΗΠΑ: https://www.cms.gov/files/document/getting-care-you-need-guide-people-disabilities.pdf

  5. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Ενίσχυση, αναβάθμιση των Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και επαγγελματικών σχολών. Λειτουργική προσβασιμότητα στα Πανεπιστήμια (υποδομές και κώδικας δεοντολογίας/συμπεριφοράς). Κάλυψη συγκεκριμένου ποσοστού θέσεων από ανάπηρους στον Δημόσιο Τομέα, με την προϋπόθεση της αμφίδρομης κατάρτισης/εκπαίδευσης (και πανεπιστημιακής όπου απαιτείται) / δεοντολογίας (αναπήρων και εν δυνάμει συναδέλφων) και της κατάλληλης υποδομής του εργασιακού περιβάλλοντος. Ενίσχυση των ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επιχειρηματικότητας, με κοινοτικά και εγχώρια κονδύλια. [Έχουμε παραδείγματα στην ομάδα μας HER-autism νέων σπουδαγμένων παιδιών που δεν μπορούν να απορροφηθούν επαγγελματικά].
  ΑΙ και νέες τεχνολογίες προς αξιοποίηση, και στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Πράξης για την Προσβασιμότητα».

  Παράδειγμα συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος από Ιταλία: https://www.pizzaut.it/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw_-GxBhC1ARIsADGgDjudxlBj1oS5sL8J85-cQMYJrwjwAi6wpZu16UVGcwaQ8f7TiHym2Z8aApNlEALw_wcB

  Παράδειγμα συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος από Ελλάδα: https://www.ertnews.gr/roi-idiseon/kafe-pantopoleio-sti-drama-echei-ergazomenoys-amea/#:~:text=%CE%95%CE%BD%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AD%2D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%20%2D%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%83%CF%84%CE%BF,%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD.

  Παράδειγμα εργασίας και εκπροσώπησης των αυτιστικών: Το ΔΣ και τα στελέχη-μέλη του Διεθνούς Συλλόγου Autism-Europe στις Βρυξέλλες είναι στην πλειονότητα ευρωπαίοι αυτιστικοί.

  6. ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Α. Για την ορατότητα από την Πολιτεία

  Αναγκαιότητα η δημιουργία πλατφόρμας καταμέτρησης και χαρτογράφησης των αναγκών των ΑμεΑ, σε επίπεδο Δήμου ή Περιφέρειας που να τροφοδοτεί μια εθνική / ευρωπαϊκή πλατφόρμα. Επί παραδείγματι, ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν ήδη δημιουργήσει μια (ανοιχτή) πιλοτική πλατφόρμα που χρησιμοποιεί και ο Δήμος Χαλκιδέων:

  https://safeamea.gr/?fbclid=IwAR0PPW84a9RekjmUEmX4xCAbmkU-34O6Ih3Joq94j_gyPn6fy2Slwib0QGY

  Β. Για την ορατότητα από την Κοινωνία

  Οριζόντια καμπάνια για την ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ορατή και αόρατη) με υπερκομματική υπέρβαση, χωρίς δογματισμούς, που να περιλαμβάνει και όλα τα τελευταία επιτεύγματα της Ε.Ε. (π.χ. ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας/στάθμευσης). Δημιουργία ενημερωτικών βίντεο με τακτική προβολή (όχι μόνο στις Παγκόσμιες Γιορτές περί αναπηρίας) στα ιδιωτικά/δημόσια σχολεία όλων των σχολικών βαθμίδων, Πανεπιστήμια, Δομές, Υπηρεσίες, Φορείς, Παρατάξεις κ.ά., δημιουργία εκπαιδευτικού ΚΙΤ για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας, έντυπου υλικού / φυλλαδίου που να διατίθεται δωρεάν σε φορείς, υπηρεσίες και καταστήματα, δημιουργία ψηφιακών σημείων/προβολών σε κεντρικές περιοχές των πόλεων, και σε συνάρτηση με τον αυτισμό “Autism Space” πινακίδες σε επιχειρήσεις, όπως εστίασης και café’ και άλλους χώρους με εκπαιδευμένο προσωπικό και προδιαγραφές (π.χ. χαμηλή μουσική, χαμηλός φωτισμός κ.ο.κ.). Ξεχωριστή ειδική εκπαίδευση/κατάρτιση προσωπικού εξυπηρέτησης των πολιτών, των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε γενικά σχολεία με παράλληλη στήριξη (πολλοί δεν γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν στους «διαφορετικούς» μαθητές).
  Δεν υπάρχει ουσιαστική ευρεία ενημέρωση που αφορά όλο το μορφωτικό και κοινωνικό φάσμα της χώρας μας π.χ. για τον αυτισμό κανείς νευροτυπικός δεν γνωρίζει τι είναι πραγματικά ή πώς να φερθεί σε έναν αυτιστικό συνάνθρωπό μας. Ακόμα και με την κινητική αναπηρία, εκ του αντιθέτου παράδειγμα, βλέπουμε υπερβάλλοντα ζήλο συμπολιτών να «βοηθήσουν» έναν κινητικά ανάπηρο χωρίς να τον ρωτήσουν αν πραγματικά χρειάζεται βοήθεια, και σε περίπτωση που συναινεί, με ποιον τρόπο να προσφερθεί η βοήθεια. Η Ε.Ε μάς ανοίγει τον δρόμο εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι ΤΑΜΠΟΥ η αναπηρία και το αξιακό σύστημα το προκρίνει η κάθε κοινωνία/πολιτεία, με πρώτα σημεία αναφοράς την οικογένεια και το σχολείο. Καμία ανοχή στις εγκληματικές/παραβατικές/μισαναπηρικές/κακόβουλες/κοροϊδευτικές ενέργειες κατά των αναπήρων μας. Αυστηροποίηση των ποινικών κυρώσεων. Θέλουμε οι ΑμεΑ να είναι ορατοί και συμμετέχοντες παντού! Επίσης, είναι συγκλονιστικό όταν π.χ. αυτιστικός έφηβος της ομάδας μας HER-autism κρύβει από τους συμμαθητές του τη διαφορετικότητά του για να μη στιγματιστεί, όταν γονείς κρύβουν ότι το παιδί τους είναι αυτιστικό ή δεν αποδέχονται τη γνωμάτευση. Όταν σπουδαγμένοι νέοι στο φάσμα δεν μπορούν να απορροφηθούν εργασιακά. Όταν επιχειρηματίες εστίασης/café προσβάλλουν συστηματικά παιδιά με αόρατες αναπηρίες και τους συνοδούς τους. Όταν δεν μπορούν να συμμετέχουν σε πολιτιστικές/κοινωνικές εκδηλώσεις, να ψηφίζουν, να αθλούνται και πολλά άλλα.

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΒΔΟΜΟΥ ΠΥΛΩΝΑ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

  Ο αυτισμός ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές που δεν είναι δυνατόν –έως τώρα τουλάχιστον– να διαγνωστεί προγεννητικά. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, περίπου 1 στα 50 παιδιά που γεννιούνται σήμερα, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Την 4η Οκτωβρίου του 2023 εγκρίθηκε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εναρμόνιση των δικαιωμάτων των ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ στα 27 κράτη -μέλη της Ε.Ε., το οποίο περιλαμβάνει 21 εδάφια. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0343_EL.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR02T-xftRXTWUu1qVnkGX81p-T1RnVd9Kiin_Avunwy0X-izUpU7goFotM_aem_AXOgav0YTSWX3-uAbdSQmYLrlAGvFCNQdmOtK91jC6LdI61Sg_817sWDMvlQGCOfI-5_NhWkPPES7BgQOYCiedXw

  Το ψήφισμα αυτό ζητάμε να συνιστά ξεχωριστό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής, παρά κάποιες εύλογες επικαλύψεις (όπως ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας), καθώς ο αυτισμός είναι «αόρατη αναπηρία» με αυξητική τάση και με εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό, το συντριπτικά μεγαλύτερο των διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών [με την Κρήτη να σημειώνει το μεγαλύτερο αριθμό αυτιστικών σε έρευνα του 2021 στην ηλικιακή ομάδα 2-17 χρονών https://www.mdpi.com/2077-0383/12/7/2510?fbclid=IwAR2kCdWg_YIgMehaJfdMIfMiWiyaaqQQJ3ubQ5h2PKaNblQB7xtRWXn9lao

  Ευχαριστίες για τη δυνατότητα σχολιασμού.

 • 8 Μαΐου 2024, 13:45 | ΜΑΡΙΕΤΤΑ

  ΑμεΑ με κινητική αναπηρία δεν είναι μόνο οι περιπτώσεις όσων προέκυψαν μετά απο κάποιο ατύχημα ή ασθένεια, είναι και τα παιδιά που γεννήθηκαν ( π.χ. εγκεφαλική παράλυση/ σπαστική τετραπληγία ) όπου η οικογένεια για να βοηθήσει το παιδί να είναι όσο το δυνατό λειτουργικό κάνει έναν τεράστιο αγώνα. ειδικότερα το βάρος πέφτει στη μητέρα η οποία αναγκάζεται να αφήσει τη δουλειά της για να βοηθήσει το παιδί της. Χρειάζονται καθημερινές θεραπείες, ορθοπεδικά και ιατρικά βοηθήματα, χειρουργικές επεμβάσεις, όπου τα περισσότερα δεν καλύπτονται από το ταμείο ή ένα πολύ μικρό μέρος. Επίσης υπάρχουν και αυτοί που μένουν σε νησί όπου δεν έχουν γιατρούς ειδικότητας και αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα με επιπλέον κόστος. Για αυτό λοιπόν χρειάζεται να στηριχθεί η οικογένεια που φροντίζει το παιδί της ειδικότερα η μητέρα που δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί ακριβώς βοηθάει στην καθημερινότητα του παιδιού της. θα πρέπει να δικαιούται σύνταξη. όσων αφορά την εκπαίδευση τα περισσότερα σχολεία ειδικά στα νησιά δεν είναι προσβάσιμα, δεν αρκεί μια ράμπα σε ένα σχολείο αν δεν έχει τουαλέτα ΑμεΑ και οι πάνω όροφοι είναι με σκάλες. Επίσης το βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνετε στα σχολεία γενικής πρέπει να έχουν παιδαγωγική κατάρτιση, για να μπορούν να βοηθούν καλύτερα τα παιδιά.

 • 8 Μαΐου 2024, 11:11 | Χρυσα

  Αξιότιμε κ.Υπουργέ,

  Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για το προσωπικό ΙΔΑΧ των ΔΕΥΑ οι οποίοι είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι και ταυτόχρονα ΑΜΕΑ 67% ή έχουν τέκνα ΑΜΕΑ με αναπηρία 50% και άνω να μπορούν να μεταταχθούν σε Δημόσιους φορείς ή ΝΠΔΔ του τόπου ενδιαφέροντος. Για όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου υπάρχουν προβλέψεις. Για τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ των ΔΕΥΑ που είναι ΝΠΙΔ δεν υπάρχουν. Παράκληση για τη ρύθμιση. Μία ρύθμιση που δεν πρέπει να ρωτά το φορέα υποδοχής ούτε το φορέα προέλευσης για λόγους ουσιαστικής αντιμετώπισης του προβλήματός μας.

 • 6 Μαΐου 2024, 23:37 | Τάσος

  Καλημέρα σας, με αφορμή την δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Ηλεκτρονική διαβούλευση για τη Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 θα ήθελα να υποβάλλω παρατηρήσεις και οι προτάσεις ως πολίτης προκειμένου τύχουν επεξεργασία από την Ένωση σας και σε θετική περίπτωση να ενσωματωθούν στις δικές σας ή να αξιολογηθούν σε μετέπειτα δράσεις σας.
  Ως Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) χαρακτηρίζονται τα άτομα με σοβαρές ανεπάρκειες, ανικανότητες ή μειονεξίες που οφείλονται σε σωματικές, νοητικές ή ψυχικές βλάβες, οι οποίες περιορίζουν ή αποκλείουν την εκτέλεση δραστηριοτήτων που θεωρούνται κανονικές. Στην Ελλάδα αποτελούν το 8 % περίπου του συνολικού πληθυσμού. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες αξίζουν ίσης μεταχείρισης και πρόσβασης στις κοινωνικές ή ιατρικές υπηρεσίες σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.
  Καθένας μας έχει ανάγκη από ένα υγιές στόμα, τόσο για να καλύπτει τις διατροφικές του ανάγκες όσο για αισθητικούς και κοινωνικούς λόγους. Τα ΑμεΑ έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν προβλήματα στο στόμα, ενώ ταυτόχρονα εναπόκειται σε άλλους η φροντίδα και η εξασφάλιση της στοματικής τους υγείας.
  Τα ΑμεΑ εμφανίζουν αυξημένη προσβολή από τερηδόνα και από νόσους του περιοδοντίου (ουλίτιδα η περιοδοντίτιδα). Αυτό οφείλεται κυρίως στην παραμέληση της στοματικής υγιεινής. Ο βαθμός της παραμέλησης της στοματικής υγιεινής ποικίλλει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο βαθμός συνεργασίας των ιδίων των ατόμων, η ύπαρξη γονέων και το κοινωνικό και πνευματικό επίπεδό τους, η διαμονή στην οικογένεια ή σε ίδρυμα και η δυνατότητα πρόσβασης σε οδοντιατρικές υπηρεσίες. Το πτωχό γενικά επίπεδο στοματικής υγείας ενδέχεται να οφείλεται και στην ύπαρξη συχνών εμέτων, ξηροστομίας ή επιβλαβών συνηθειών, όπως η συγκράτηση τροφών για πολλή ώρα στο στόμα, η στοματική αναπνοή και ο βρουξισμός(το σφίξιμο η τρίξιμο των δοντιών). .
  Τα ΑμεΑ, επίσης, μπορεί να πάσχουν από νοσήματα του στόματος.Ορισμένα, όμως,νοσήματα εκδηλώνονται συχνότερα από ό,τι στον γενικό πληθυσμό. Παρατηρείται π.χ. υπερπλασία των ούλων λόγω λήψης αντιεπιληπτικών φαρμάκων σε συνδυασμό με την παραμέληση της στοματικής υγιεινής. Ακόμη, μπορεί να παρατηρηθεί λευκοπλακία σε νεαρά άτομα με νοητική υστέρηση ή ψυχική νόσο λόγω της συνήθειας του μανιώδους καπνίσματος, ή καντιντίαση ως επακόλουθο ξηροστομίας λόγω λήψης φαρμάκων ή στοματικής αναπνοής. Επίσης, πολλά άτομα με αναπηρία πάσχουν από γενετικά νοσήματα, τα οποία έχουν εκδηλώσεις από την στοματογναθοπροσωπική περιοχή και τα δόντια.
  Στην οδοντιατρική τα ΑΜΕΑ μπορούν να εξεταστούν και να θεραπευθούν από οποιονδήποτε οδοντίατρο, αρκεί ο τελευταίος να είναι σε θέση να διαχειριστεί τις φυσικές και νοητικές τους ιδιαιτερότητες.
  Γεγονός όμως είναι ότι η οδοντιατρική θεραπεία των ατόμων με ειδικές ανάγκες απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες από την πλευρά του οδοντιάτρου, όπως η κοινωνική ευαισθησία, οι γνώσεις ψυχολογίας, οι γνώσεις οδοντικής παθολογίας που εμφανίζουν τα γενετικά σύνδρομα και περισσότερες γνώσεις γύρω από τις πιθανές ευαισθησίες του ασθενούς.
  Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ένα οδοντιατρείο πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την πραγματοποίηση της θεραπείας με κύριο παράγοντα την ύπαρξη βοηθού οδοντιάτρου και άλλα ειδικά βοηθήματα.
  Επίσης, ο οδοντίατρος πρέπει να είναι σε θέση να δουλεύει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, γιατί οι ασθενείς αυτοί δεν αντέχουν τις μακροσκελείς συνεδρίες.
  Εξίσου σημαντική είναι η διατήρηση αρχείου παρακολούθησης των ασθενών για την μακροχρόνια σταθεροποίηση του αποτελέσματος της θεραπείας. Ιδιαίτερα τα άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα είναι πιο δύσκολο να τα προσεγγίσει ένας γιατρός, διότι είναι εκ φύσεως πιο κλειστοί χαρακτήρες και έτσι, αντιδρούν στην εξέταση αλλά και στη θεραπεία.
  Η οδοντιατρική φροντίδα των ατόμων αυτών θα πρέπει να είναι πλήρης και προσαρμοσμένη στις ατομικές τους ιδιαιτερότητες. Στην οδοντιατρική φροντίδα δεν περιλαμβάνεται μόνο η αντιμετώπιση των ήδη εγκατεστημένων βλαβών αλλά και η πρόληψη, η οποία κατέχει την κυρίαρχη θέση αφού η οδοντιατρική θεραπεία στα ΑμεΑ παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία εξαιτίας της δυσκολίας συνεργασίας τους.
  Το μεγαλύτερο ποσοστό των ΑμεΑ μπορεί να αντιμετωπισθεί με τοπική αναισθησία ή καταστολή, οι οποίες προτιμώνται έναντι της γενικής αναισθησίας. Σε μη συνεργάσιμα, όμως, άτομα, η οδοντιατρική αντιμετώπιση επιτυγχάνεται μόνο με την μέθοδο της γενικής αναισθησίας. Σε αυτά συγκαταλέγονται άτομα με νευρολογικές παθήσεις (π.χ. νοητική υστέρηση μέτρια ή βαριά, επιληψία, εγκεφαλική παράλυση, αυτισμός, φυσική αναπηρία, σύνδρομα) ή με σοβαρό ψυχικό νόσημα (κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, μανίες).
  Γενικά, η μέθοδος της γενικής αναισθησίας, όταν συνδυάζεται με τον σωστό σχεδιασμό της θεραπείας και με την απαιτούμενη εμπειρία και συνεργασία της επεμβαίνουσας οδοντιατρικής, ιατρικής και νοσηλευτικής ομάδας, δίνει τη δυνατότητα παροχής ασφαλούς, αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης ποιοτικής θεραπείας στα ΑμεΑ σε μία και μόνη συνεδρία.

  Συμπερασματικά, τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μία ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, η οδοντιατρική θεραπεία της οποίας περιλαμβάνει αρκετές ιδιαιτερότητες. Η οδοντιατρική αντιμετώπιση με βάση τις γνώσεις, την εμπειρία και την ευαισθησία μπορεί να είναι αποτελεσματική και να προσφέρει χαρά και ικανοποίηση σε όλους.
  Κατόπιν των προαναφερθέντων θεωρώ επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας Ειδικών Μονάδων Οδοντοθεραπείας ΑμέΑ σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία.
  Επίσης, ελλείψει δημοσίων δομών θεωρώ ότι απαιτείται η πλήρης κάλυψη από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της οδοντιατρικής περίθαλψης των ΑμεΑ, με οδοντιατρικές πράξεις (προληπτικής, θεραπευτικής, προσθετικής) που εκτελούνται σε ιδιωτικά οδοντιατρεία ή πολυοδοντιατρεία, συμπεριλαμβανομένων οδοντιατρικών εργασιών αποκατάστασης ελλειπόντων δοντιών με οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα.
  Θα έπρεπε επίσης ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης να αποζημιώνει πλήρως και την οδοντιατρική περίθαλψη που διενεργείται σε ιδιωτικά οδοντιατρεία ή πολυοδοντιατρεία, ατόμων με βαρείες αναπηρίες όπως αυτισμό, νοητική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση, βαρείες πολλαπλές αναπηρίες, που η αντιμετώπιση τους απαιτεί χορήγηση γενικής ή περιοχικής αναισθησίας ή μέθης.
  Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αξίζουν ίσης μεταχείρισης και πρόσβασης στις κοινωνικές ή ιατρικές υπηρεσίες σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.
  H αντιμετώπιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες από την σύγχρονη κοινωνία θα πρέπει να βασίζεται στην ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο.
  Προϋπόθεση απαραίτητη για την ενσωμάτωση τους είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης στο σύνολο των υποδομών και λειτουργιών που σκοπό έχουν να άρουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες ως συνέπεια της φυσικής ή νοητικής αναπηρίας τους. Με τον τρόπο αυτό τα ειδικά άτομα εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη χρήση των υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας, εργασίας και συμμετοχής τους στις κοινωνικές δραστηριότητες. Τα προβλήματα, όμως, που σχετίζονται με την πρόσβαση των πληθυσμών αυτών στις οδοντιατρικές υπηρεσίες ποιότητας και στην οδοντιατρική περίθαλψη, αγνοούνται σε μεγάλο βαθμό στη χώρα μας. Δυστυχώς, βλέπουμε ότι τα άτομα με ειδικές ιατρικές ανάγκες εξακολουθούν να έχουν χειρότερη στοματική υγεία σε με τους υπολοίπους λόγω των εμποδίων που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση τους προς τις οδοντιατρικές υπηρεσίες
  Καθένας μας έχει ανάγκη από ένα υγιές στόμα, τόσο για να καλύπτει τις διατροφικές του ανάγκες όσο για αισθητικούς και κοινωνικούς λόγους.

 • 6 Μαΐου 2024, 17:01 | ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Καλησπέρα σας και Χρόνια πολλά. Εγώ θα σας μιλήσω ως λογοθεραπεύτρια που εργάζεται σε ειδικό σχολείο και πολλά παιδιά με σοβαρές δυσκολίες δυστυχώς δεν έχουν δεχτεί πρώιμη παρέμβαση. Δηλαδή διάγνωση και αντιμετώπιση της διαταραχής τους σε πολλή μικρή ηλικία. Αν είχαν δεχτεί πρώιμη παρέμβαση θα είχαν ίσως λιγότερες δυσκολίες και θα ήταν πιο λειτουργικά στην καθημερινότητα τους. Εστι λοιπόν η πρώιμη παρέμβαση σε παιδια προσχολικής ηλικίας είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς μπορεί να συμβάλλει στην ανίχνευση πιθανόν δυσκολιών και στην αντιμετώπιση αυτών πριν αυτές οι δυσκολίες αυξηθούν και παγιωθούν. Όλες οι επιστήμονες έρευνες επιβεβαιώνουν πως η πρώιμη ανίχνευση καιπαρέμβαση δυσκολιών μειώνει σσημαντικά τα συμπτώματα που παρουσιάζουν τα παιδιά και προλαμβάνει πιθανές μαθησιακές δυσκολίες σε ορισμένα παιδιά. Παρακαλώ λάβετε σημαντικά υπόψιν σας πως η πρώιμη παρέμβαση πρέπει να ενταχθεί στα Νηπιαγωγεία όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

 • 6 Μαΐου 2024, 00:23 | Γιώργος

  Κε υπουργε χρόνια πολλά και Χριστός ανέστη. Ήθελα να θίξω ένα αρκετα σοβαρό πρόβλημα που ταλανιζει πολλούς γονείς και αφορά την στήριξη των παιδιών τους στο σχολικό περιβάλλον από σχολικό νοσηλεύτη. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται πολύ συχνά όμως είναι:
  Καθυστέρηση στην πρόσληψη του λόγω μειωμενων κονδυλίων ή το πιο σοβαρό χορήγησης άδειας ανατροφής ή κύησης με την παρουσίαση και επιστροφή μετά από περίπου 6μήνες αλλά εσύ στο σύστημα γι αυτους φαίνεσαι καλυμμένος και δεν γίνετε να υπάρξει αναπλήρωση!!! Απαράδεκτο
  Παράλληλη κάλυψη 2 ή 3 παιδιών με διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες και πιθανότατα και σε διαφορετικά σχολεία για τον παραπάνω λόγο. Σε ένα περίπατο όμως η σε ένα εκτακτο περιστατικό δεν γνωρίζουμε που ακριβώς οφείλει να βρίσκεται ο νοσηλευτης .
  Πρόβλημα υγείας και μαθησιακές δυσκολίες δεν επιτρέπεται να συνυπάρχουν σε 1 παιδί γιατί η κάλυψη προβλέπεται να είναι 1. Και πρέπει να αποφασίσεις τι ακριβώς θέλεις.
  3 συχνά θέματα που απασχολούν γονείς με παιδιά στο σχολικό περιβάλλον κάθε Σεπτέμβριο που παρουσιάζουν προβλήματα υγείας ή μαθησιακές δυσκολίες ή και τα 2 μαζί.

 • 5 Μαΐου 2024, 21:26 | Φώτιος Μπάτζιος

  Ενώ θέτετε σε δημόσια διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030, ταυτόχρονα θέσατε και ένα νομοσχέδιο του υπουργείου άμυνας , στο άρθρο 69 του οποίου θέλετε να θεσμοθετήσετε την »ταφόπλακα» των δικαιωμάτων των μονίμων στρατιωτικών που πάσχουν από σοβαρά χρόνια νοσήματα ή έχουν σύζυγο/τέκνο με αναπηρία. Πόσο υποκριτικό.

 • 5 Μαΐου 2024, 09:39 | Γιώργος

  Κύριε υπουργε για ποια προνόμια και μέριμνα υπέρ αμεα αναφέρεστε ακριβώς, για ποια δικαιώματα
  και ευνοϊκή μεταχείριση αυτών όταν εν έτη 2024 και παρα τις εξαγγελίες του κυρίου πρωθυπουργού προεκλογικά και μετέπειτα, στο υπουργείο εθνικής Άμυνας γίνεται καταπάτηση και όσων προνομίων δοθεί πιθανότατα καταλαθος τα προηγούμενα χρόνια. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ σταθείτε τουλάχιστον εσείς δίπλα μάς, μην μας τιμωρείται γιατί όπως γνωρίζετε εάν γνωρίζετε ο δικός μας Γολγοθάς δεν κρατάει μόνο μια εβδομάδα. Τα άτομα μεα δεν θέλουν κυνήγι αλλά στήριξη, ευνοϊκή και ειδική μεταχείριση και τούς γονείς τους δίπλα. Δώστε σας παρακαλώ τα φώτα σας βασει οδηγιών και της εε και συντονιστειτε με το υπεθα έστω και τωρα πριν είναι αργά και υπογράφει η καταδίκη μάς. Φτάνει πια τα κροκοδειλια δάκρυα. Ενας από τους πολλούς σε απόγνωση γονεας με τέκνο αμεα.Χρόνια πολλά

 • 4 Μαΐου 2024, 16:55 | Αλέξανδρος Βασαρμιδάκης

  Καλησπέρα σας. Είμαι αθλητής της σκοποβολής ΑΜΕΑ, πρωταθλητής Ελλάδος σε δύο αγωνίσματα, στο πιστόλι αεροβόλο στα 10 μέτρα και στο πιστόλι στα 50 μέτρα ελεύθερο. Προκρίθηκα το έτος 2021, στο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αλλά δεν είχα τα χρήματα αλλά ούτε και τις ημέρες αδείας απο την υπηρεσία μου για να παραστώ και να εκπροσωπίσω την Ελλάδα. Η Παραολυμπιακή επιτροπή έστειλε επιστολή επίσημα στη Διοίκηση της ΔΕΗ για να μου επιτρέψει να απουσιάσω το χρονικό διάστημα για προετοιμασία για τους αγώνες όπως προβλέπεται, δηλαδή 3 μήνες για προετοιμασία για το πανελλήνιο πρωτάθλημα και 6 μήνες για το Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η απάντηση της ΔΕΗ ήταν ότι δεν δικαιούμαι καθόλου άδεια και άμα ήθελα έπρεπε να απουσιάσω χωρίς αποδοχές! Ούτε χρήματα για εισιτήρια ούτε άδεια, χάθηκε μια ευκαιρία για την χώρα μας και για εμένα.
  Πρέπει η παροχές αδειών που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι για αγώνες στο εξωτερικό να παρέχονται και στον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ.

 • 4 Μαΐου 2024, 15:19 | Σάββας Μαγδαλιανίδης

  Τα άτομα που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ 1+1 να δώσετε την δυνατότητα στους ΟΤΑ αν επιθυμούν να συνεχίσουν την απασχόληση των ατόμων και μετά το πέρας του προγράμματος. Αφού έκλεισαν οι κοινωφελείς επιχειρήσεις.

 • 4 Μαΐου 2024, 10:02 | Αλέξανδρος Βασαρμιδάκης

  Ο αθλητισμός των ΑΜΕΑ πρέπει να βοηθηθεί μέσα απο τις δομές και προώθηση των αθλητών με χρηματικά έπαθλα για την προσπάθειά τους σε αγώνες πρωταθλήματος Ελλάδος. Το εθνικό σκοπευτήριο του Βύρωνα και της Ελευσίνας βάζουν νερά με αποτέλεσμα να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι σκοπευτές και κυρίως οι ΑΜΕΑ. Υπάρχουν ηλεκτρονική στόχοι στο σκοπευτήριο που φιλοξένησε τους Ολυμπιακούς αγώνες στην Ελλάδα το 2004 στο σκοπευτήριο που βρίσκεται στην τοποθεσία Μαρκόπουλο. Το σκοπευτήριο έχει δοθεί στην αστυνομία όπου δεν χρησιμοποιεί τους εν λόγω στόχους και είναι σε ένα δωμάτιο από τους ολυμπιακούς του 2004 όπου δεν χρησιμοποιούνται ποια. Πρέπει να μοιραστούς σε όλα τα σκοπευτήρια πριν καταστραφούν.
  Οι αγώνες σκοποβολής α κατηγορίας των ΑΜΕΑ γίνονται μία φορά το χρόνο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο αθλητής έχει μια κρατήσεια το χρόνο να διακριθεί, Αν έχει κάποιο τραυματισμό ασθένεια άστο και μια απλή αδιαθεσία και δεν πάει καλά στους αγώνες, πρέπει να περιμένει ένα χρόνο για να ξανα αγωνιστεί. Και πάει στράφι προπόνηση ενός χρόνου, καθημερινή προπόνηση! Το έχω βιώσει δύο φορές. Η γνώμη μου είναι να ενσωματατωθούν οι αγώνες των αρτιμελών με τους αγώνες των ΑΜΕΑ να διεξάγονται μαζί και μετά σε απίπεδο αποτελεσμάτων και να κρίνονται οι ΑΜΕΑ με τα κρητίρια των ΑΜΕΑ και αντίστοιχα οι αρτιμελείς. Έτσι μειώνονται τα έξοδα.

 • 4 Μαΐου 2024, 10:56 | Αλέξανδρος Βασαρμιδάκης

  Θα ήθελα να αναφερθώ στο εξωιδρυματικό επίδομα. Πρέπει να γίνουν Άμεσες ενέργειες ώστε να λάβει αύξηση και το εξωιδρυματικό επίδομα που καταβάλλεται σε άτομα με παραπληγία, τετραπληγία και ακρωτηριασμούς. Η απόφαση χαρακτηρισμού ανάλογα με την πάθηση πρέπει να αλλάξει. Όταν ο εν λόγω ανάπηρος έχει αναπηρία πάνω απο 67% να παίρνει ολόκληρο ο εξωιδριματικό επίδομα και αντίστοιχα, αν έχει απόφαση των ΚΕΠΑ κάτω απο 67% να παίρνει το μισό. Προσωπικά έχω 87% Αναπηρία και παίρνω το μισό!. Επίσης ο ΟΤΕ δίνει σε όλους τους υπαλλήλους με αναπηρία 67% και πάνω ανεξάρτητα την πάθηση, ολόκληρο το εξωιδρυματικό επίδομα.

 • 4 Μαΐου 2024, 09:57 | Αλέξανδρος Βασαρμιδάκης

  Είμαι ΑΜΕΑ και παράλληλα ασχολούμαι με τα ελαιόδεντρα που μου άφησε ο πατέρας μου. (Είμαι Αγρότης ιδικού καθεστώτος) Δεν μπορώ να αγοράσω αγροτικό αυτοκίνητο λόγο τελών κυκλοφορίας(πάνω απο 2000 κυβικά εκατοστά ο κινητήρας. Παρακαλώ θα ήθελα οι ΑΜΕΑ να έχουν ποιο ευνοϊκό καθεστώς στην αγορά αγροτικού αυτοκινήτου και αγροτικών μηχανημάτων π.χ. τρακτέρ και μην ξεχνάτε ότι έστω και αυτή η μικρή προσπάθεια που καταβάλουμε για την καλλιέργεια της γης, μας βοηθάει ψυχολογικά και μας καθιστά ενεργούς πολίτες.

 • 4 Μαΐου 2024, 09:15 | Αλέξανδρος Βασαρμιδάκης

  Εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα και έχω αναπηρία 87%. Θέλω να αναφερθώ στο καινούργιο νομοσχέδιο που τόσο σοφά ψηφίσατε. Ξεχάσατε όμως ότι ένας ανάπηρος δεν βρίσκει δουλειά, όχι απλά εύκολα, αλλά καθόλου. Σας παρακαλώ, να γίνει διόρθωση του νόμου και να μην είναι απαραίτητη η παραίτηση του Αναπήρου για να πάρει σύνταξη αναπηρίας ή γήρατος λόγο αναπηρίας.

 • 3 Μαΐου 2024, 23:41 | Dora

  Κύριε υπουργε. Κηδεμόνες με παιδί αμεα εργαζόμενοι στο υπουργείο εθνικής Άμυνας κινδυνεύουμε να χάσουμε τα όποια προνόμια θεσμοθετηθηκαν και μας παρείχαν οι προκατοχοι του νυν υπουργού. Είναι έγκλημα. Το υπουργείο εθνικής Άμυνας τιμωρεί τις οικογένειές με αμεα. Αποφασίστε Επιτέλους τι ακριβώς θέλετε. Δεν είμαστε παιχνίδι κανενός. Σταθείτε με πράξεις δίπλα μας, στον αγώνα μας και όχι απέναντι. Αποδείξτε πως αυτό που θελετε να μας πλασαρετε το εννοείται και δεν είναι άλλη μια φορά λόγια. Απόγνωση μόνο

 • 3 Μαΐου 2024, 06:39 | PAPAKRASAS NIKOLAOS

  ΠΕΡΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

  ΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ……………….. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΣΕ ΓΕΝΝΟΣΗΜΑ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ………. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ……….

  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ…………..

  (Συγχωρέστε με – ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ)

 • 3 Μαΐου 2024, 06:41 | ΠΑΠΑΚΡΑΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΑΜΕΑ

  «ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟ»….

  Οποιος εβγαλε τον αλγοριθμο να ερθει να «βοηθησει» αυτος την καθημερινοτητα του υιου μου….ΝΑ ΤΟΥ ΕΞΗΓΗΣΩ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΟΧΙ……. 99% ΙΣΟΒΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΕΠΑ) ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ….. και μιλατε οι “απαράδεκτοι” ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ;;;;;;;;; ΝΤΡΟΠΗ σας ….. ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΙΛΑΜΕ……. ΑΛΛΙΩΣ (χρόνο εφαρμογής – δικαιούχοι – νομοί….. κ.λ.π.)…..ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΑΤΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ…………….. ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΥΦΟΣ» ΞΕΧΕΙΛΙΖΕΙ ΣΩΡΕΥΤΗΚΑ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΑΣ……………

 • 2 Μαΐου 2024, 15:27 | Ευαγγελία

  Καλησπέρα
  Είμαστε γονείς με παιδί με αναπηρία 90%. Ας ακουστεί ότι η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Επίσης είμαστε εργαζόμενοι γονείς και δυστυχώς λόγω προβλημάτων του παιδιού αναγκαζομαστε να λείπουμε συχνά από την εργασία μας. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε μέριμνα έστω για την μητέρα? Επίσης συναντάμε πολλά εμπόδια στο θέμα της εκπαίδευσης. Πολλά κενά και πολλές ελλείψεις. Δεν θα έπρεπε. Τέλος ήθελα να αναφερθώ στο ότι όταν ένα παιδί άμεα χρειάζεται δύο κατηγορίες (Παράλληλη στήριξη και νοσηλευτικό προσωπικό) βάση νόμου πρέπει να λάβει την μια. Δηλαδή μας λέτε σαν κράτος να επιλέξουμε ή την υγεία του παιδιού μας ή την εκπαίδευση. Αν θέλετε να λεγόμαστε Ευρωπαίοι πολίτες αυτά καλύπτονται όλα στο εξωτερικό. Αναγκαζομαστε λοιπόν να πληρώνουμε από την τσέπη μας. Τέλος θα ήθελα να θέσω το θέμα των ειδικών σχολείων. ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ

 • 2 Μαΐου 2024, 06:37 | ΔΗΜΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ

  ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. ΓΙΑΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ? ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 71% ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΕΝ » ΑΟΙΚΑΜΒΑΝΕΙ » ΤΑ ΩΦΕΛΗ.

 • 1 Μαΐου 2024, 12:23 | Σταύρος Φράγκος

  Χαίρεται,
  πολύ ενδιαφέρον το εγχείρημα,
  μια ιδέα επίσης: θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό αν υπήρχε μέριμνα για τα παιδιά πρόσφυγες τα οποία είναι ανάπηρα κυρίως και γιατί όχι και για τους ενήλικους πρόσφυγες ανάπηρους.

  ευχαριστώ

  με εκτίμηση,

 • 1 Μαΐου 2024, 11:11 | PAPAKRASAS NIKOLAOS

  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΜΕΑ
  Για την συνταξιοδοτηση των γονεων ΑΜΕΑ Θεωρείτε ότι το υφισταμενο νομοθετικο πλαισιο ειναι λογικό????? επαρκες?????? Προσωπική άποψη είναι απαράδεκτο. Ειναι δυνατον να θεωρειται απαραιτητη προυποθεση να εργαζονται και οι δυο γονεις και με ελαχιστο τον αριθμο ενσημων του «2ου»????????? για να συνταξιοδοτηθει προωρα ο ένας εκ των δυο???? ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΦΘΟΡΑ ΟΛΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΙΔΙΩΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ «ΒΑΡΙΕΣ» ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ?????????? Η ΦΘΟΡΑ ΜΑΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ……
  ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ «ΒΑΡΕΏΝ» ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ «ΒΟΗΘΟΥΣ λιγων ωρων»?????????????
  ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΠΟΥ «ΖΗΤΑΤΕ» ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΕΚ’ ΤΩΝ ΔΥΟ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΑ ΔΥΟ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ» ΧΡΟΝΙΑ…… ΑΚΡΩΣ ΠΑΡΑΔΟΞΟ…….. ΤΟ ΠΑΙΔΙ – ΤΟΝ ΑΜΕΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟΝ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΟΤΑΝ Ο 2ος (συνήθως ο πατέρας) ΓΟΝΕΑΣ «καταφερνει» να ΔΟΥΛΕΥΕΙ (με όσα ψυχικά και σωματικά αποθέματα του μένουν διαθέσιμα)….ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ??????????
  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΣΤΕ «ΠΡΟΩΡΑ» ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΑΜΕΑ ΧΩΡΙΣ «ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ…………… ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ.

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ……….
  TI ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ????? ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ……………………

  Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ:
  Οι προϋποθέσεις (οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά) για τη συνταξιοδότηση του γονέα αναπήρου παιδιού είναι οι εξής.

  α) το παιδί πρέπει

  — να είναι άγαμο και ανάπηρο με ποσοστό 67% και άνω,
  — να μην εργάζεται και
  — να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα

  β) ο γονέας που θα συνταξιοδοτηθεί με αυτές τις διατάξεις πρέπει

  — να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες ασφάλισης ή 25 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως της ηλικίας του ή του χρόνου υπαγωγής του στην ασφάλιση και

  – – ΝΑ ΕΙΝΑΙ 62 ΕΤΩΝ…………………. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ – ΠΡΟΣ ΤΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΑΥΤΟ?????
  — να μη λαμβάνει ήδη σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο.

  γ) ο έτερος γονέας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης του γονέα που ασκεί το δικαίωμα, πρέπει

  — να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ή/και το δημόσιο, εκ των οποίων οι 600 ημέρες ή τα 2 έτη να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 4 χρόνια,

  — να εργάζεται,
  — να μη λαμβάνει και να μην έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο,
  — να έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον ασφαλιστικό φορέα ή τους ασφαλιστικούς φορείς που είναι ασφαλισμένος ότι δεν έχει ασκήσει, ούτε προτίθεται να ασκήσει στο μέλλον δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις της διάταξης αυτής

 • 30 Απριλίου 2024, 08:56 | Vasily Psarommatis

  Bbravoo