Άρθρο 03 – Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία

Οι παρ. 2-4 του στοιχείου Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 (Α′ 109) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα 6/θεσια και άνω Δημοτικά Σχολεία:

ΤΑΞΕΙΣΑΒΓΔΕΣΤ
Α/ΑΜΑΘΗΜΑΤΑΕνιαίος Τύπος
1ΓΛΩΣΣΑ998877
2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ554444
3ΙΣΤΟΡΙΑ2222
4ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3322
5ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ22
6ΦΥΣΙΚΑ33
7ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ11
8ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ2211
9ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Εικαστικά221111
Μουσική111111
Θεατρική Αγωγή1111
10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ333322
11ΑΓΓΛΙΚΑ223333
12ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ3322
132η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ22
14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ111111
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ303030303030

 

 1. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο 4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο:
 Α/ΑΜΑΘΗΜΑΤΑΤμήμα συνδιδασκαλίας Γ’ – Δ’Τμήμα συνδιδασκαλίας Ε’ – ΣΤ’
Α΄Β΄Γ΄Δ΄Συνδιδασκαλία Γ’-Δ’Σύνολο ωρών

Γ’ – Δ’

Ε΄ΣΤ΄Συνδιδασκαλία. Ε-ΣΤΣύνολο ωρών Ε ’- ΣΤ’
ΑΒΓ’ – Δ’Ε’- ΣΤ’
1ΓΛΩΣΣΑ998877
2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ553363,53,57
3ΙΣΤΟΡΙΑ2222
4ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3322
5ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ2/21
6ΦΥΣΙΚΑ33
7ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ11
8ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ2/212/21
9ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ*44332/21
10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ333322
11ΑΓΓΛΙΚΑ223/23/233/23/23
12ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ332/21
132η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ1/21/21
14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ111111
               ΣΥΝΟΛΟ30303030

 

 

 1. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο 5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο:
Α/Α 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τμήμα συνδιδασκαλίας Γ’ – Δ’
Α΄Β΄Γ΄Δ΄Συνδιδασκαλία

Γ’ – Δ’

Σύνολο

ωρών Γ’ – Δ’

Ε΄ΣΤ΄
1ΓΛΩΣΣΑ998877
2ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ5533644
3ΙΣΤΟΡΙΑ2222
4ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ3322
5ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ22
6ΦΥΣΙΚΑ33
7ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ11
8ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ2/2111
9ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ*443311
10ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ333322
11ΑΓΓΛΙΚΑ223/23/2333
12ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ332/21
132η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ22
14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ111111
             ΣΥΝΟΛΟ3030303030

 

*Αισθητική

Αγωγή

Εικαστικά221
Μουσική111
Θεατρική Αγωγή111

 

Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για εννέα (9) ώρες στις Α` και Β` τάξεις, για οκτώ (8) στις Γ` και Δ` και για επτά (7) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για πέντε (5) ώρες στις Α` και Β` τάξεις και για τέσσερις (4) ώρες στις Γ`, Δ`, Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ`, Δ`, Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α` και Β` τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Γ` και Δ` τάξεις.

Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για μία (1) ώρα στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ` και Δ` τάξεις και για μία (1) ώρα στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α`, Β`, Γ`, και Δ` τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α` και Β` τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοιπες τάξεις.

Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις.

Το μάθημα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για μία (1) ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

Η Ευέλικτη Ζώνη διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις τάξεις Α` και Β` και για δύο (2) ώρες στις τάξεις Γ` και Δ`.

 

 • 6 Μαΐου 2020, 08:00 | Δημοσθένης Σπανουδάκης

  Σήμερα κορυφαίοι νευροεπιστήμονες από κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως αναδεικνύουν την ύψιστη σημασία της μουσικής εκπαίδευσης από την εμβρυακή ηλικία έως και το προχωρημένο γήρας.
  Ιδιαίτερα όμως για τα παιδιά 0 έως 2, 3 έως 12 και 12 έως 18 ετών, κορυφαίοι νευρολόγοι και παιδαγωγοί και κουσικοπαιδαγωγοί ενασχολούμενοι με τις νευροεπιστήμες τονίζουν πως η μουσική εκπαίδευση συμβάλει καταλυτικά στην καλύτερη ανάπτυξη του εγκεφάλου – στην ενίσχυση της συναπτογέννησης, βοηθώντας σημαντικά στην καλλιέργεια των γνωσιακών δεξιοτήτων τω παιδιών, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της θετικής ψυχολογίας, της αυτοεκτίμησής τους κ.ά. (Gottfried Schlaug-Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Harvard, Christo Pantev-
  Institut for Biomagnetism and Biosignal analyse Πανεπιστήμιο Münster, Robert Zattore-McGill university και Montreal Neurological Institute and Hospital κ.ά.)
  Ενδεικτικά:
  Krista L. Hyde, Jason Lerch, Andrea Norton, Marie Forgeard, Ellen Winner, Alan C. Evans και Gottfried Schlaug, “Musical Training Shapes Structural Brain Development”, The Journal of Neuroscience, 2009, τ. 29 (10).
  Krista L. Hyde, Jason Lerch, Andrea Norton, Marie Forgeard, Ellen Winner, Alan C. Evans, Gottfried Schlaug, “The effects of musical training on structural brain development: a longitudinal study”, Annals of the New York Academy of Sciences, 2009, τ. 1169. doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.04852.x.
  Στα παιδιά: Takako Fujioka, Bernhard Ross, Ryusuke Kakigi, Christo Pantev, Laurel J. Trainor, “One year of musical training affects development of auditory cortical-evoked fields in young children”, Brain: a Journal for Neurology, 2006, τ. 129 (10). DOI: https://doi.org/10.1093/brain/awl247.
  Gottfried Schlaug, Andrea Norto, Katie Overy, Ellen Winner, “Effects of music training on the child’s brain and cognitive development”, Annals of the New York Academy of Sciences, 2005, τ. 1060.
  Christo Pantev, Bernhard Ross, Takako Fujioka, Laurel J. Trainor, Michael Schulte και Matthias Schulz, “Music and Learning-Induced Cortical Plasticity”, Annals of the New York Academy of Sciences, 2003, τ. 999. doi: 10.1196/annals.1284.054
  Christo Pantev, Claudia Lappe, Sibylle C. Herholz, και Laurel Trainorb, “Auditory-Somatosensory Integration and Cortical Plasticity in Musical Training”, Annals of the New York Academy of Sciences, 2009, τ. 1169. doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.04588.x
  Claudia Lappe, Sibylle C. Herholz, Laurel J. Trainor, και Christo Pantev, “Cortical Plasticity Induced by Short-Term Unimodal and Multimodal Musical Training”, The Journal of Neuroscience, 2008, τ. 28 (39). doi:10.1523/JNEUROSCI.2254-08.2008.
  Takako Fujioka, κ.ά., “One year of musical training affects development of auditory cortical-evoked fields in young children”.
  Claudia Lappe, Laurel J. Trainor, Sibylle C. Herholz και Christo Pantev, “Cortical Plasticity Induced by Short-Term Multimodal Musical Rhythm Training”, PLos One, 2011, τ. 6 (6), e21493.
  Christo Pantev, Hidehiko Okamoto και Henning Teismann, “Music-induced cortical plasticity and lateral inhibition in the human auditory cortex as foundations for tonal tinnitus treatment”, Frontiers in Systems Neuroscience, 2012, τ. 6 (50). doi: 10.3389/fnsys.2012.00050.
  Christo Pantev, Evangelos Paraskevopoulos, Anja Kuchenbuch, Yao Lu και Sibylle C. Herholz, “Musical expertise is related to neuroplastic changes of multisensory nature within the auditory cortex”, European Journal of Neuroscience, 2015, τ. 41. doi:10.1111/ejn.12788.
  Christian Gaser και Gottfried Schlaug, “Brain Structures Differ between Musicians and Non-Musicians”, The Journal of Neuroscience, 2003, τ. 23 (27).
  Robert Zatorre, Ομιλία με τίτλο: Music and Brain: Made for each other, στο Συμπόσιο “Was Musik kann” που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Robert Bosch 3-4/11/2015.

  Στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών σχολείων χρειάζεται:
  Να ενισχυθεί το μάθημα της μουσικής με 2η ώρα σε ορισμένες τάξεις. Ιδιαίτερα στις τάξεις Β, Ε και ΣΤ.
  Να θεσμοθετηθούν ώρες για την διδασκαλία χορωδίας-ορχήστρας, προετοιμασία σχολικών γιορτών και λοιπές δράσεις, όπως συμμετοχή σε σχολικούς πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς.
  H μουσική αποτελεί μία stepping stone για την κατ’ άμφω υγεία των παιδιών αλλά και για την καλύτερη απόδοσή τους στα υπόλοιπα μαθήματα.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:59 | Δημοσθένης Σπανουδάκης

  Σήμερα κορυφαίοι νευροεπιστήμονες από κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως αναδεικνύουν την ύψιστη σημασία της μουσικής εκπαίδευσης από την εμβρυακή ηλικία έως και το προχωρημένο γήρας.
  Ιδιαίτερα όμως για τα παιδιά 0 έως 2, 3 έως 12 και 12 έως 18 ετών, κορυφαίοι νευρολόγοι και παιδαγωγοί και κουσικοπαιδαγωγοί ενασχολούμενοι με τις νευροεπιστήμες τονίζουν πως η μουσική εκπαίδευση συμβάλει καταλυτικά στην καλύτερη ανάπτυξη του εγκεφάλου – στην ενίσχυση της συναπτογέννησης, βοηθώντας σημαντικά στην καλλιέργεια των γνωσιακών δεξιοτήτων τω παιδιών, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της θετικής ψυχολογίας, της αυτοεκτίμησής τους κ.ά. (Gottfried Schlaug-Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Harvard, Christo Pantev-
  Institut for Biomagnetism and Biosignal analyse Πανεπιστήμιο Münster, Robert Zattore-McGill university και Montreal Neurological Institute and Hospital κ.ά.)
  Στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών σχολείων χρειάζεται:
  Να ενισχυθεί το μάθημα της μουσικής με 2η ώρα σε ορισμένες τάξεις. Ιδιαίτερα στις τάξεις Β, Ε και ΣΤ.
  Να θεσμοθετηθούν ώρες για την διδασκαλία χορωδίας-ορχήστρας, προετοιμασία σχολικών γιορτών και λοιπές δράσεις, όπως συμμετοχή σε σχολικούς πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς.
  H μουσική αποτελεί μία stepping stone για την κατ’ άμφω υγεία των παιδιών αλλά και για την καλύτερη απόδοσή τους στα υπόλοιπα μαθήματα.

  Ενδεικτικά:
  Krista L. Hyde, Jason Lerch, Andrea Norton, Marie Forgeard, Ellen Winner, Alan C. Evans και Gottfried Schlaug, “Musical Training Shapes Structural Brain Development”, The Journal of Neuroscience, 2009, τ. 29 (10).
  Krista L. Hyde, Jason Lerch, Andrea Norton, Marie Forgeard, Ellen Winner, Alan C. Evans, Gottfried Schlaug, “The effects of musical training on structural brain development: a longitudinal study”, Annals of the New York Academy of Sciences, 2009, τ. 1169. doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.04852.x.
  Στα παιδιά: Takako Fujioka, Bernhard Ross, Ryusuke Kakigi, Christo Pantev, Laurel J. Trainor, “One year of musical training affects development of auditory cortical-evoked fields in young children”, Brain: a Journal for Neurology, 2006, τ. 129 (10). DOI: https://doi.org/10.1093/brain/awl247.
  Gottfried Schlaug, Andrea Norto, Katie Overy, Ellen Winner, “Effects of music training on the child’s brain and cognitive development”, Annals of the New York Academy of Sciences, 2005, τ. 1060.
  Christo Pantev, Bernhard Ross, Takako Fujioka, Laurel J. Trainor, Michael Schulte και Matthias Schulz, “Music and Learning-Induced Cortical Plasticity”, Annals of the New York Academy of Sciences, 2003, τ. 999. doi: 10.1196/annals.1284.054
  Christo Pantev, Claudia Lappe, Sibylle C. Herholz, και Laurel Trainorb, “Auditory-Somatosensory Integration and Cortical Plasticity in Musical Training”, Annals of the New York Academy of Sciences, 2009, τ. 1169. doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.04588.x
  Claudia Lappe, Sibylle C. Herholz, Laurel J. Trainor, και Christo Pantev, “Cortical Plasticity Induced by Short-Term Unimodal and Multimodal Musical Training”, The Journal of Neuroscience, 2008, τ. 28 (39). doi:10.1523/JNEUROSCI.2254-08.2008.
  Takako Fujioka, κ.ά., “One year of musical training affects development of auditory cortical-evoked fields in young children”.
  Claudia Lappe, Laurel J. Trainor, Sibylle C. Herholz και Christo Pantev, “Cortical Plasticity Induced by Short-Term Multimodal Musical Rhythm Training”, PLos One, 2011, τ. 6 (6), e21493.
  Christo Pantev, Hidehiko Okamoto και Henning Teismann, “Music-induced cortical plasticity and lateral inhibition in the human auditory cortex as foundations for tonal tinnitus treatment”, Frontiers in Systems Neuroscience, 2012, τ. 6 (50). doi: 10.3389/fnsys.2012.00050.
  Christo Pantev, Evangelos Paraskevopoulos, Anja Kuchenbuch, Yao Lu και Sibylle C. Herholz, “Musical expertise is related to neuroplastic changes of multisensory nature within the auditory cortex”, European Journal of Neuroscience, 2015, τ. 41. doi:10.1111/ejn.12788.
  Christian Gaser και Gottfried Schlaug, “Brain Structures Differ between Musicians and Non-Musicians”, The Journal of Neuroscience, 2003, τ. 23 (27).
  Robert Zatorre, Ομιλία με τίτλο: Music and Brain: Made for each other, στο Συμπόσιο “Was Musik kann” που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Robert Bosch 3-4/11/2015.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:45 | Εύη Μαρκάκη

  Η Φυσική Αγωγή θα πρέπει να ενταχθεί στο καθημερινό πρόγραμμα των μαθητών για το Δημοτικό και τουλάχιστον 3 ώρες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Η συμβολή της τόσο σε κινητικό όσο και σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο είναι αναγνωρισμένη διεθνώς και αναδεικνύεται μέσα από πλήθος επιστημονικών ερευνών τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, έχει σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής που θα οδηγήσει σε υγιείς πολίτες στο μέλλον.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:21 | Ιωάννου Βασιλική

  Αύξηση των ωρών του μαθήματος ‘Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ‘(Τ.Π.Ε.) από 1 ώρα σε 2 για κάθε τάξη.

 • 6 Μαΐου 2020, 07:14 | Ναντια

  Χρειάζεται περισσότερη μουσική, η αγγλική να περιμένει τουλάχιστον ως την 3η τάξη και η 2η ξένη γλώσσα από το γυμνάσιο.

 • 6 Μαΐου 2020, 04:27 | Παντελεήμων Πανδής

  Το μάθημα της Μουσικής Αγωγής συνδυάζει παράλληλα πολλούς τομείς, όπως τη γνωστική ανάπτυξη, την κριτική και αφαιρετική σκέψη, την κιναισθητική δραστηριότητα, τη συναισθηματική, δημιουργική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την καλλιτεχνική έκφραση, που εμφανίζονται αποκομμένοι μεταξύ τους σε άλλα διδακτικά αντικείμενα. Έτσι επιτρέπει την πολύπλευρη ανάπτυξη και εκπαίδευση του παιδιού, κάτι που δεν μπορεί να γίνει ολοκληρωμένα σε πολυπληθείς τάξεις με μόνο μια ώρα την εβδομάδα.

  Θεωρώ λοιπόν αναγκαίο και προτείνω να ενισχυθεί το μάθημα της Μουσικής Αγωγής με μία διδακτική ώρα επιπλέον (2 ώρες εβδομαδιαίως στο ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη/τμήμα) στο Δημοτικό Σχολείο:
  1 διδακτική ώρα Μουσική (ως έχει σήμερα, όμως χωρίς την Ωδική και το εργαστήρι της Σχολικής Χορωδίας)
  + 1 διδακτική ώρα Τραγούδι (όπως υπήρχε παλαιότερα στο πρόγραμμα των σχολείων ως Ωδική): α) ακρόαση και εκμάθηση τραγουδιών και β) βασικών αρχών φωνητικής
  (ομοίως μπορεί να εφαρμοσθεί και στο Γυμνάσιο).

  Επιπλέον, για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου που έχουν μια ιδιαίτερη κλίση στη Μουσική και τη θέληση να ασχοληθούν περισσότερο, πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό και προτείνω (πέρα των παραπάνω 2 ωρών του πρωινού εβδομαδιαίου προγράμματος) να προστεθούν στο ωράριο του ολοήμερου προγράμματος επιπλέον διδακτικές ώρες Μουσικών Συνόλων (φωνητικά, οργανικά και μουσικοκινητικα σύνολα) και ατομικά μαθήματα μουσικών οργάνων στις τάξεις Γ ως ΣΤ, όπου ηλιακά τα παιδιά είναι πλέον πιο ώριμα. Έτσι θα επανέλθει για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου ο θεσμός των προπαρασκευαστικών μαθημάτων προετοιμασίας για τα Μουσικά Σχολεία, τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη και την άνθιση του μουσικού και καλλιτεχνικού τοπίου στη χώρα μας.

 • 6 Μαΐου 2020, 04:25 | Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου

  Το μάθημα της Μουσικής Αγωγής συνδυάζει παράλληλα πολλούς τομείς, όπως την κριτική και αφαιρετική σκέψη, τη γνωστική, κιναισθητική, συναισθηματική, δημιουργική και κοινωνική δραστηριότητα και ανάπτυξη καθώς και την καλλιτεχνική έκφραση, που εμφανίζονται αποκομμένοι μεταξύ τους σε άλλα διδακτικά αντικείμενα. Έτσι επιτρέπει την πολύπλευρη ανάπτυξη και εκπαίδευση του παιδιού, κάτι που δεν μπορεί να γίνει ολοκληρωμένα σε πολυπληθείς τάξεις με μόνο μια ώρα την εβδομάδα.

  Θεωρούμε λοιπόν αναγκαίο και προτείνουμε να ενισχυθεί το μάθημα της Μουσικής Αγωγής με μία διδακτική ώρα επιπλέον (2 ώρες εβδομαδιαίως στο ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη/τμήμα) στο Δημοτικό Σχολείο: 1 διδακτική ώρα Μουσική + 1 διδακτική ώρα Τραγούδι (όπως υπήρχε παλαιότερα στο πρόγραμμα των σχολείων ως Ωδική): α) ακρόαση και εκμάθηση τραγουδιών και β) βασικών αρχών φωνητικής (ομοίως μπορεί να εφαρμοσθεί και στο Γυμνάσιο).

  Επιπλέον, για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου που έχουν μια ιδιαίτερη κλίση στη Μουσική και τη θέληση να ασχοληθούν περισσότερο, κρίνουμε πολύ σημαντικό και προτείνουμε (πέρα των παραπάνω 2 ωρών του πρωινού εβδομαδιαίου προγράμματος) να προστεθούν στο ωράριο του ολοήμερου προγράμματος επιπλέον διδακτικές ώρες Μουσικών Συνόλων (φωνητικά, οργανικά και μουσικοκινητικα σύνολα) και ατομικά μαθήματα μουσικών οργάνων στις τάξεις Γ ως ΣΤ, όπου ηλιακά τα παιδιά είναι πλέον πιο ώριμα. Έτσι θα επανέλθει για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου ο θεσμός των προπαρασκευαστικών μαθημάτων προετοιμασίας για τα Μουσικά Σχολεία, τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη και την άνθιση του μουσικού και καλλιτεχνικού τοπίου στη χώρα μας.

  μετά τιμής

  για τον Σύλλογο Αποφοίτων
  του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

  ο Πρόεδρος: Παντελεήμων Πανδής
  ο Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Κυραναστάσης

 • 6 Μαΐου 2020, 04:17 | ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΑΡΑ

  Ωρολόγιο σχολικό πρόγραμμα που δεν περιλαμβάνει καθημερινή ενασχόληση με τη φυσική δραστηριότητα θεωρείται αποτυχημένο. Η γυμναστικες και κινητικές δεξιότητες προωθούν τόσο τη σωματική όσο και την πνευματική και νοητική υγεία των παιδιών.

 • 6 Μαΐου 2020, 04:07 | ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΑΡΑ

  Όσον αφορά την Ελλάδα, τα στοιχεία για την παιδική παχυσαρκία είναι ανησυχητικά. Σε
  έρευνα που συμπεριέλαβε 7.234 παιδιά ηλικίας 10-12 χρόνων από επτά χώρες της
  Ευρώπης, τα παιδιά των Ελλήνων βρέθηκαν στην πρώτη θέση της κατάταξης ως τα πλέον
  υπέρβαρα από όλα τα υπόλοιπα και στην τελευταία θέση της κατάταξης στο χρόνο που
  αφιερώνουν σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες.
  Παράγοντες κινδύνου για το πρόβλημα της παχυσαρκίας αποτελούν μεταξύ
  άλλων η μειωμένη φυσική άσκηση των παιδιών και
  η πολύωρη ενασχόλησή τους με νέα τεχνολογικά προϊόντα όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα κινητά τηλέφωνα.
  Τα παιδιά που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα είναι πιθανό να παραμείνουν σε αυτή την
  κατάσταση όταν ενηλικιωθούν και ακόμη πιο πιθανό να νοσήσουν από ασθένειες όπως ο
  διαβήτης και διάφορα καρδιολογικά προβλήματα.
  Αυτή η πορεία όμως
  είναι δυνατό να αποτραπεί με έγκαιρες παρεμβάσεις κατά την προσχολική ηλικία.

  Σύμφωνα με έρευνες, με αύξηση της φυσικής
  δραστηριότητας κατά 10% στον παγκόσμιο πληθυσμό επιτυγχάνεται μεγάλη
  οικονομία στο σύστημα υγείας.

  Όσον αφορά τα παιδιά και τους εφήβους, ο
  υψηλός δείκτης μάζας σώματος (BMI) αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο για την υγεία
  τους και συγκεκριμένα για καρδιαγγειακά νοσήματα. Η σωστή διατροφή και η
  φυσική άσκηση αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για να παραμένουν τα παιδιά
  υγιή.
  Πολλές είναι η έρευνες που καταδεικνύουν την ανάγκη αντιμετώπισης του
  προβλήματος της έλλειψης άσκησης και αναλύουν την μεγάλη αξία της φυσικής δραστηριότητας για
  την υγεία, τόσο των παιδιών προσχολικής ηλικίας και των εφήβων, όσο και των ενηλίκων.
  Επιπρόσθετα σύμφωνα με έρευνες, η συμμετοχή με συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα ενός μαθητή προσχολικής ηλικίας στο
  μάθημα κινητικών δεξιοτήτων μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης παχυσαρκίας στην
  ενήλικη ζωή του κατά 5% Συνεπώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
  προσδιοριστούν οι κατάλληλες δραστηριότητες φυσικής αγωγής καθώς και η
  συχνότητα τους στην προσχολική ηλικία, έτσι ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης
  παχυσαρκίας και να αυξηθούν τα ποσοστά δια βίου άσκησης.
  Αδιαμφισβητητα θεωρώ κατάλληλο επιστήμονα στον τομέα της κινητικής καθοδήγησης στην προσχολική ηλικία τον επιστήμονα καθηγητή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής είναι ο πιο κατάλληλος για τη συγκεκριμένη εκπαίδευση λόγω του κατάλληλου γνωστικου αντικειμένου, το επιστημονικό υπόβαθρο, στις αρχές της Προπονητικής και υγείας.
  Ωρολόγιο πρόγραμμα εκπαίδευσης που δεν περιέχει καθημερινή εξάσκηση αθλητικών δεξιοτήτων είναι εξ αρχής αποτυχημένο.
  5 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως σχετίζονται με σωματική αδράνεια.

  Αν κάθε εργαζόμενος περπατούσε ή έκανε τζόγκινγκ για 15 λεπτά επιπλέον κάθε μέρα, ο πλανήτης θα μπορούσε να αποκομίσει οικονομικό κέρδος ύψους 100 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με νέα έκθεση για τα οικονομικά οφέλη ενός πιο σωματικά ενεργού πληθυσμού.

 • 6 Μαΐου 2020, 03:55 | Νικολέττα Ρ.

  Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) στη γενική εκπαίδευση αποσκοπώντας σε ολιστική παρέμβαση, όπως αξίζει σ΄ένα καινοτόμο σχολείο.

 • 6 Μαΐου 2020, 03:17 | Σίλα Λάππα

  Το μάθημα της Μουσικής Αγωγής συνδυάζει παράλληλα πολλούς τομείς, όπως τη γνωστική ανάπτυξη, την κριτική και αφαιρετική σκέψη, την κιναισθητική δραστηριότητα, τη συναισθηματική, δημιουργική και κοινωνική ανάπτυξη καθώς και την καλλιτεχνική έκφραση, που εμφανίζονται αποκομμένοι μεταξύ τους σε άλλα διδακτικά αντικείμενα. Έτσι επιτρέπει την πολύπλευρη ανάπτυξη και εκπαίδευση του παιδιού, κάτι που δεν μπορεί να γίνει ολοκληρωμένα σε πολυπληθείς τάξεις με μόνο μια ώρα την εβδομάδα.

  Θεωρώ λοιπόν αναγκαίο και προτείνω να ενισχυθεί το μάθημα της Μουσικής Αγωγής με μία διδακτική ώρα επιπλέον (2 ώρες εβδομαδιαίως στο ωρολόγιο πρόγραμμα ανά τάξη/τμήμα) στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο: 1 διδακτική ώρα Μουσική (ως έχει σήμερα, όμως χωρίς την Ωδική και το εργαστήρι της Σχολικής Χορωδίας) + 1 διδακτική ώρα Τραγούδι (όπως υπήρχε παλαιότερα στο πρόγραμμα των σχολείων ως Ωδική): α) ακρόαση και εκμάθηση τραγουδιών και β) βασικών αρχών φωνητικής.

  Επιπλέον, για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου που έχουν μια ιδιαίτερη κλίση στη Μουσική και τη θέληση να ασχοληθούν περισσότερο, πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό και προτείνω (πέρα των παραπάνω 2 ωρών του πρωινού εβδομαδιαίου προγράμματος) να προστεθούν στο ωράριο του ολοήμερου προγράμματος επιπλέον διδακτικές ώρες Μουσικών Συνόλων (φωνητικά, οργανικά και μουσικοκινητικα σύνολα) και ατομικά μαθήματα μουσικών οργάνων στις τάξεις Γ ως ΣΤ, όπου ηλιακά τα παιδιά είναι πλέον πιο ώριμα. Έτσι θα επανέλθει για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου ο θεσμός των προπαρασκευαστικών μαθημάτων προετοιμασίας για τα Μουσικά Σχολεία, τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη και την άνθιση του μουσικού και καλλιτεχνικού τοπίου στη χώρα μας.

 • 6 Μαΐου 2020, 03:09 | Μαρία Μαλταμπέ

  Να επιστρέψει το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής στην Ε’ και Στ’ δημοτικού που χωρίς κανένα παιδαγωγικό κριτήριο αφαιρέθηκε το 2016. Τα οφέλη του μαθήματος είναι πολλαπλά και ιδιαιτέρως απαραίτητα στην προεφηβική ηλικία καθώς δραματικές αλλαγές συντελούνται στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών στο κατώφλι της εφηβείας. Μέσα από το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής ο μαθητής συναντά:
  • Την Βιωματική μάθηση απέναντι στην παθητική απορρόφηση πληροφορίας.
  • Την Συλλογική μάθηση ή αλλιώς κοινωνική μάθηση. Την συνεργασία και την συνδημιουργία στην ομάδα καθώς και την αίσθηση του «ανήκειν» σε αυτή.
  • Την καλλιέργεια της φαντασίας και της επινοητικότητας τα οποία αποτελούν εργαλεία ψυχικής θωράκισης για τους μαθητές απέναντι σε αρνητικές στάσεις( σχολικός εκφοβισμός, ενδοοικογενειακή βία, κ.ά).
  • Την βαθύτερη κατανόηση του «εγώ» και της σχέσης με τους άλλους γύρω μας καθώς και της θετικής αλληλεπίδρασης στην ομάδα αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Την ευελιξία στην νέα πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολυτισμικότητας.
  • Την λεκτική και τη μη λεκτική επικοινωνία-Τον συνδυασμό τους και τη διαμόρφωση νέων νοημάτων. Την ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσα από την διερευνητική μάθηση που κατεξοχήν προσφέρει το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής

 • 6 Μαΐου 2020, 03:07 | Πανελλήνια Ένωση Διδασκόντων Ιταλικής Γλώσσας

  Όσο αφορά τη δεύτερη ξένη γλώσσα που διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε` και ΣΤ` τάξεις του Δημοτικού:
  Η αδυναμία υλοποίησης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής στη βάση ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού μέχρι στιγμής είχαν ως αποτέλεσμα οι καλές προθέσεις για την υλοποίηση πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πολυγλωσσία και την γλωσσομάθεια να ακυρωθούν στην πράξη. Προτείνουμε την εφαρμογή των οδηγιών από την Ε.Ε., καθώς και των συμφωνιών της Ελλάδος με την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό
  Συμβούλιο για την ενίσχυση της πολυγλωσσίας σύμφωνα με την Απόφαση αριθ. 1934/2000/ΕΚ ώστε να ενταχθεί στις επιλογές της 2ης ξένης γλώσσας των μαθητών της Ε` και ΣΤ` τάξης του Δημοτικού για όλα τα Δημοτικά πανελλαδικά και η ιταλική γλώσσα. Ισοδύναμα με τα γαλλικά και τα γερμανικά ώστε να υπάρχουν και τα ανάλογα μαθησιακά αποτελέσματα.
  Νικόλαος Μάρκου

 • 6 Μαΐου 2020, 02:39 | Ειρήνη Λιάππη

  Το Νέο Σχολείο του 21ου αιώνα στηρίζεται πάνω στην παραδοχή-αξίωση ότι οι μαθητές/τριες πρέπει να αποκτήσουν γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και μεταγνωστικές δεξιότητες.
  Οι έρευνες καταδεικνύουν, με τον πλέον ευκρινή τρόπο, ότι το καταλληλότερο μέσον επίτευξης των ανωτέρω στόχων είναι η Μουσική.Το να φορτώνουμε μικρούς μαθητές με επιπλέον γνώσεις δεν συνάδει σαφώς με την επιθυμητή στοχοθεσία.
  Η δική μου πρόταση συνοψίζεται στα εξής:
  -Εισαγωγή της Μουσικής στο Νηπιαγωγείο.
  -2ωρη ανάθεση σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού.
  -4ωρη ανάθεση Χορωδίας, ενός πολύτιμου εργαλείου στα χέρια εξειδικευμένων εκπαιδευτικών Μουσικής, με αδιαμφισβήτητα και πολλαπλά οφέλη στους μαθητές του σήμερα και πολίτες του αύριο.

 • 6 Μαΐου 2020, 02:24 | Παναγιώτης Σοφός

  Η μείωση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος για την Α και Β τάξη υποβαθμίζει τη δυνατότητα διασύνδεσης του μαθήματος με άλλες θεματικές από άλλα μαθήματα όπως γλώσσα και μαθηματικά, όπου δίνεται η δυνατότητα να προσεγγίζονται με πιο βιωματικό τρόπο. Επιπλέον το μάθημα της Μελέτης θεωρείται σημαντικό, καθώς βοηθά τα παιδιά στην κοινωνικοποίησή τους, μαθαίνοντας κανόνες και όρους ζωής σημαντικούς για τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Αποτελεί επίσης ένα μάθημα που δίνει την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα και να αναπτύξουν τις γραμματικές δεξιότητες με έναν ελκυστικό, βιωματικό και ομαδοσυνεργατικό τρόπο.
  Αν κρίνεται απαραίτητη η αύξηση των ωρών της Αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος εισαγωγής της στο πρόγραμμα πιθανόν με επέκτασή του ως τις 14.00 που δίνει και τη δυνατότητα προσθήκης και άλλων διδακτικών αντικειμένων όπως γυμναστικής ή αντικειμένων που αποφορτίζουν τα παιδιά.
  Τέλος για την πρόταση για αύξηση των ωρών της πληροφορικής το αναλυτικό πρόγραμμα τείνει προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του μαθήματος με διάχυσή του σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα ως γνωστικό εργαλείο. Με αυτό τον τρόπο, με ενίσχυση των υποδομών των σχολείων και με καθολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησικακή διαδικασία, θα αποκτήσουν οι μαθητές τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτεί η εποχή μας.