Εκθεση επί της Διαβούλεσης

Για να δείτε την έκθεση πατήστε εδώ.

Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Με αφορμή το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης για τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου «Επέκταση Εγκατάστασης Αυτοματοποιημένου Συστήματος Επιτήρησης στην περιοχή του Έβρου» επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους συμμετείχαν στην εν λόγω διαδικασία.

Τα σχόλια που έχουν υποβληθεί ήδη μελετώνται προκειμένου αξιοποιηθούν άμεσα για την οριστική διαμόρφωση των προδιαγραφών. Οι γνώμες και οι απόψεις όλων ανεξαιρέτως είναι σεβαστές και αναγκαίες για να προχωρήσουμε στην διαμόρφωση του τελικού Τεύχους.

  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Αστυν. Διευθυντής

Δημόσια Διαβούλευση για τις Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «Επέκταση Εγκατάστασης Αυτοματοποιημένου Συστήματος Επιτήρησης στην περιοχή του Έβρου»

  Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Επέκτασης Εγκατάστασης Αυτοματοποιημένου Συστήματος Επιτήρησης στην περιοχή του Έβρου». Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (MOTEK) του Εθνικού  Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).

     Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.

     Υπεύθυνοι για τον σχολιασμό της διαδικασίας της διαβούλευσης ορίζονται οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας: Αρχ. Καλτσής Αλέξανδρος, τηλ.: 210 6977518 και Αστ. Καραμήτρος Γεώργιος, τηλ.: 210 6977591, e-mail: ag.kaltsisastynomia.gr.

          Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 23-6-2015.

  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Αστυν. Διευθυντής