Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αθήνα,  14 Ιανουαρίου 2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT – S.P.O.C)».

Με αφορμή το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης για τις τεχνικές προδιαγραφές του εν θέματι έργου, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους συμμετείχαν στη σχετική διαδικασία.

Τα σχόλια που έχουν υποβληθεί, ήδη βρίσκονται υπό μελέτη, προκειμένου αξιοποιηθούν άμεσα για την οριστική διαμόρφωση των προδιαγραφών. Οι γνώμες και οι απόψεις όλων ανεξαιρέτως είναι σεβαστές και αναγκαίες για να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση του τελικού τεύχους.

                                                                                        O  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                       Ηλίας ΞΑΝΘΑΚΗΣ

                                                                                 Αστυνομικός Διευθυντής

Τεχνικές Προδιαγραφές έργου ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT – S.P.O.C)

Αθήνα, 02 Ιανουαρίου 2017
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση

ΘΕΜΑ: Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ (SINGLE POINT OF CONTACT – S.P.O.C)».
Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εσωτερικών θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για τη «Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων ως Μοναδικού Σημείου Επαφής (Single Point Of Contact – S.P.O.C)». Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).
Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το Σχέδιο του σχετικού Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών, εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια από αυτά είναι ορθά και εποικοδομητικά.

Υπεύθυνοι για το σχολιασμό της διαδικασίας της διαβούλευσης ορίζονται οι: Υ/Α’ ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ Νικόλαος, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, τηλ. 210-5103542 (e-mail: athens.interpol@astynomia.gr), Υ/Α’ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αναστάσιος, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, τηλ. 210-6981957 (e-mail: a.triantafyllou@sirene.gov.gr) και ο Ανθυπαστυνόμος ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, της Διεύθυνσης Πληροφορικής, τηλ. 213-1521641 (e-mail: c.sotiropoulos@astynomia.gr).
Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 14/01/2017.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ηλίας ΞΑΝΘΑΚΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής