Άρθρο 01 – Τεχνικές Προδιαγραφές έργου «Έξυπνη Αστυνόμευση – Smart Policing»

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο εδώ

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:05 | Konstantinos Nikolakopoulos

  Στον πίνακα Μεταγωγών Fibre channel ζητούνται θύρες & transceivers 16Gbps ενώ στους ζητούμενους εξυπηρετητές οι ελάχιστες προδιαγραφές είναι πολύ κατώτερες (4Gbs, απαιτήσεις #9 & #8 πινάκων C.9.1 & C.9.2).

  Παρομοίως, στις γενικές απαιτήσεις (#34) ζητούνται συνδέσεις με τους κεντρικούς μεταγωγούς 2x10Gbps ενώ στους εξυπηρετητές 4x1Gbps (#8 & #7 πινάκων C.9.1 & C.9.2).

  Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσατε ή τροποποιήσατε καταλλήλως τις προδιαγραφές.

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:28 | Space Hellas

  Ενότητα Β.6.1 Ελάχιστη εμπειρία της προτεινόμενης τεχνικής λύσης της εταιρείας – προηγούμενη εμπειρία Αναδόχου, σελ. 53/152:
  Στο σημείο γ των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής αναφέρεται το εξής:
  γ) Ο υποψήφιος ανάδοχος ή εταιρεία/ες που συμμετέχει/ουν στο σχήμα του υποψηφίου αναδόχου, θα πρέπει να έχει υλοποιήσει έργο που περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση κινητών τηλεφώνων πελάτη-αποδέκτη για τουλάχιστο 500 συσκευές, μέσω ειδικών mobile εφαρμογών που αναπτύχθηκαν για την εξυπηρέτησή του.
  Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν η απαίτηση αυτή αφορά το αντικείμενο των λογισμικών-εφαρμογών φορητών συσκευών (mobile applications) ή κάποια εφαρμογή διαχείρισης έξυπνων φορητών συσκευών (Enterprise Mobility Management).

  Ενότητα Β.6.1 Ελάχιστη εμπειρία της προτεινόμενης τεχνικής λύσης της εταιρείας – προηγούμενη εμπειρία Αναδόχου, σελ. 54/152:
  Ζητείται να συμπεριληφθούν στην ομάδα έργου τουλάχιστον τέσσερις (04) εκπαιδευτές οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τριετή (3ετή) επαγγελματική εμπειρία στην εκπαίδευση και να είναι πιστοποιημένοι συνεργάτες-εκπαιδευτές των επιμέρους κατασκευαστών (vendors) εξοπλισμού και λογισμικού (Certified Learning Partners).
  Το παρόν έργο είναι πολύπλοκο και περιλαμβάνει πολλά επιμέρους αντικείμενα κι επειδή η εμπειρία μας από πρόσφατους διαγωνισμούς τόσο του Φορέα σας όσο κι άλλων Φορέων μας έχει αποδείξει ότι η αναζήτηση κι η εύρεση τέτοιων ατόμων είναι ιδιαίτερα δυσχερής και ανεβάζουν το κόστος του έργου δραματικά, προτείνεται να μη συμπεριληφθεί τέτοιος όρος στο τεύχος της διακήρυξης.
  Εξάλλου, τη δυνατότητα παροχής τέτοιων υπηρεσιών διαθέτουν ελάχιστες εταιρείες στην αγορά με αποτέλεσμα να αποκτούν σαφές προβάδισμα, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, αφού οι υπόλοιπες εταιρείες θα χρειαστεί να καταφύγουν σε συνεργασία με πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα, με το αντίστοιχο, φυσικά, κόστος.
  Ως εκ τούτου, προτείνεται οι εκπαιδεύσεις να πραγματοποιούνται από άτομα με εξειδίκευση και πιστοποιήσεις από τους κατασκευαστές στα αντίστοιχα αντικείμενα που καλούνται να εκπαιδεύσουν, για όσα αντικείμενα υπάρχουν οι σχετικές πιστοποιήσεις.

  Ενότητα Β.11 Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Σύναψη Σύμβασης:
  Στην εν λόγω παράγραφο προτείνεται η κατάταξη των προσφορών να γίνει με τον συγκεκριμένο τύπο που αναφέρεται στη σελίδα 67/152 του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας διαβούλευσης (Λ=Συγκριτική τιμή/Συγκριτική Βαθμολογία).

  Το παρόν έργο αποτελείται από πολλά και διαφορετικά αντικείμενα τα οποία το καθιστούν ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, ενδεικτικά αναφέρουμε τα κύρια τμήματα του έργου: Προμήθεια H/W & System S/W, Προμήθεια εξειδικευμένων Λογισμικών Εφαρμογών, Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού, Προμήθεια ειδικών φορητών συσκευών, Προμήθεια εξειδικευμένων δικτυακών συσκευών, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης επί όλων των αντικειμένων του έργου, Υπηρεσίες διασύνδεσης με υφιστάμενα συστήματα της ΕΛΑΣ. Επομένως το παρόν έργο διακρίνεται από υψηλό βαθμό δυσκολίας με μεγάλη πολυπλοκότητα στην υλοποίηση και στο integration των ζητούμενων αντικειμένων κι υπηρεσιών. Ως εκ τούτου προτείνουμε η κατάταξη των προσφορών να υλοποιηθεί με τον ακόλουθο τύπο:

  (π.χ.: ΤΒΑ = 100*[(ΣΤΟ*Σ1)+(ΣΟΠ*Σ2)] όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, ΣΤΟ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ΣΟΠ η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς)

  Με τη χρήση του προτεινόμενου τύπου αξιολόγησης θα δοθεί η δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή να αξιολογήσει με ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα τις προσφερόμενες τεχνικές λύσεις των συμμετεχόντων και να εξασφαλίσει την βέλτιστη λειτουργικότητα του ολοκληρωμένου συστήματος. Εξάλλου ο εν λόγω τύπος έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις σε έργα αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας τα οποία ήταν Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και ζητούσαν να παραδοθεί μία turn-key λύση.
  Παραθέτουμε επίσης και τη σχετική νομολογία από έγγραφο το οποίο έχει επιμεληθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ και είναι αναρτημένο στο επίσημο διαδικτυακό της τόπο (Σχετικό Έγγραφο: «Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών):

  «Από το συνδυασμό των άρθρων 86 παρ. 13 τελ. Εδάφιο, 90 παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και του τυποποιημένου εντύπου 2 Παραρτήματος ΙΙ (Προκήρυξη σύμβασης), παρ.ΙΙ.2.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296), προκύπτει η δυνατότητα στάθμισης / βαρύτητας μεταξύ τεχνικής (κριτηρίων ποιότητας) – οικονομικής προσφοράς (τιμής-κόστους).»

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:58 | Νίκος Χαιρετάκης

  Ζητείται η προμήθεια λύσης backup, η οποία προφανώς δεν θα χρησιμοποιηθεί μόνο για το συγκεκριμένο έργο αλλά και για κάποια από τα ήδη υφιστάμενα έργα (απαίτηση 47, πίνακα συμμόρφωσης C.9.3). Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι είδους δεδομένα θα πρέπει να υποστηρίζει η λύση. Επίσης να οριστεί σαφώς ότι δεν αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου του έργου η λήψη των αντιγράφων ασφαλείας συστημάτων τα οποία δεν προσφέρονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:57 | Konstantinos Nikolakopoulos

  Στην προδιαγραφή #38 του πίνακα C9.3 ζητείται υπηρεσία απομακρυσμένης παρακολούθησης για το υποσύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας από τον κατασκευαστή του συστήματος.

  Δεδομένης της γνωστής και δικαιολογημένης ευαισθητοποίησης της ΕΛ.ΑΣ. για θέματα ασφαλείας και δεδομένων, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί η απαίτηση.

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:30 | Konstantinos Nikolakopoulos

  Στην προδιαγραφή #25 του πίνακα C9.3 ζητείται: «Θύρες διασύνδεσης 8 Gbps FICON >=1».

  Η συγκεκριμένη τεχνολογία διασύνδεσης παραπέμπει σε συγκεκριμένο προμηθευτή και περιορίζει το εύρος επιλογών. Είναι απαραίτητη λόγω τεχνικών προδιαγραφών της υφισταμένης υποδομής ή θα μπορούσε να τροποποιηθεί;

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:22 | Konstantinos Nikolakopoulos

  Πίνακας εξυπηρετητών Βάσεων Δεδομένων και αποθήκευσης (C.9.2):

  1) Προδιαγραφή #1: Η ορολογία για την αρχιτεκτονική (cloud/virtualization) είναι ασαφής. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι ακριβώς προδιαγράφεται με τον όρο Cloud. Απαιτείται η υλοποίηση για παράδειγμα Private Cloud με βάση τον ζητούμενο εξοπλισμό;

  2) Προδιαγραφή #1, #2: Πως κατανέμονται οι ρόλοι εξυπηρετητή Βάσεων Δεδομένων και εξυπηρετητή αποθήκευσης (3+2). Πόσοι εξυπηρετητές απαιτούνται για Database servers (3;).

  3) Προδιαγραφή #3: ο ζητούμενος αριθμός επεξεργαστών (12) ανά εξυπηρετητή είναι υπερβολικός και ασύμβατος με τον μέγιστο αριθμό sockets που υποστηρίζει η εν λόγω οικογένεια της Intel. Προτείνεται η κατάλληλη ενημέρωση των τεχνικών προδιαγραφών του πίνακα ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των servers με αντίστοιχη μείωση του πλήθους sockets/cores ανά server (2-socket ή το πολύ 4-socket servers), ώστε το άθροισμα των cores του επιπέδου να είναι το απαιτούμενο, αλλά η αρχιτεκτονική περισσότερο ευέλικτη, δεδομένης και της χρήσης τεχνολογίας virtualization VMware η οποία μπορεί να δώσει λύση στην απαιτούμενη κλιμάκωση.

  4) Προδιαγραφή #5: η απαίτηση 2x8TB SAS αφορά τοπική χωρητικότητα εγκατεστημένη σε κάθε ένα εκ των 5 εξυπηρετητών του πίνακα; Αν ναι, παρακαλούμε εξηγήσατε την ανάγκη και το σκεπτικό της τόσο αυξημένης τοπικής αποθήκευσης. Αν η απαίτηση αφορά εξωτερικά υποσυστήματα δίσκων, θα πρέπει να προσδιοριστούν λεπτομερέστερα τεχνικά χαρακτηριστικά (controllers, cache, host interface types & number, raid support, management software κτλ) προκείμενου να εξασφαλιστεί η τεχνική αρτιότητα του υποσυστήματος.

  5) Προδιαγραφή #13: Το sizing των εξυπηρετητών Βάσεων Δεδομένων και αποθήκευσης υποχρεώνει τους διαγωνιζόμενους στην προσφορά απαιτούμενου λογισμικού Β.Δ. για το σύνολο των πόρων; Για παράδειγμα, οι 3 εξυπηρετητές Database πρέπει να προσφερθούν με πλήρη αδειοδότηση σε VMware, λειτουργικό σύστημα ΚΑΙ Βάση δεδομένων; (που σημαίνει άδειες λογισμικού ΒΔ για 648 cores).

  6) Προδιαγραφή #13 (συνέχεια): Στην περίπτωση που επιτρέπεται η προσφορά αδειών για το υποσύνολο των ζητουμένων πόρων υλικού (δηλ. προσφορά για παράδειγμα Database αδειών υποσυνόλου των 648 cores), πως θα αξιοποιηθούν οι περισσευούμενοι πόροι και (το σημαντικότερο), αν σε αυτούς εγκατασταθούν εφαρμογές και υπηρεσίες εκτός του αντικειμένου του παρόντος, πως διασφαλίζονται και οριοθετούνται οι προκύπτουσες υποχρεώσεις SLA για τον ανάδοχο, σε σχέση και αναδόχους άλλων εφαρμογών που θα συν-λειτουργούν στους εξυπηρετητές; (υποχρεώσεις υποστήριξης, συντήρησης, down-time κτλ)

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:00 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

  C.2 Φορητές συσκευές

  Προτείνουμε οι τερματικές συσκευές να υποστηρίζουν τους παρακάτω τύπους Αισθητήρων:
  Αισθητήρας εγγύτητας, επιταχυνσιόμετρο, αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος, γυροσκόπιο, πυξίδα, Hall-αισθητήρα, Βαρόμετρο

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:00 | Konstantinos Nikolakopoulos

  Πίνακας εξυπηρετητών Εφαρμογών Αναζητήσεων (C.9.1):

  1) Προδιαγραφή #1: Η ορολογία για την αρχιτεκτονική (cloud/virtualization) είναι ασαφής. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί τι ακριβώς προδιαγράφεται με τον όρο Cloud. Απαιτείται η υλοποίηση για παράδειγμα Private Cloud με βάση τον ζητούμενο εξοπλισμό;

  2) Προδιαγραφή #3: ο ζητούμενος τύπος (οικογένεια) επεξεργαστή Intel Xeon E7-8800-V4 σε σχέση και με την συχνότητα λειτουργίας και τον αριθμό πυρήνων είναι μη υπαρκτή συνθήκη με βάση και το επίσημο site του κατασκευαστή Intel. H ανώτερη υποστηριζόμενη συχνότητα λειτουργίας (Processor Base Frequency, όχι Max Turbo Frequency) είναι τα 2.20GHz για τον επεξεργαστή E7-8890V4). Παρακαλούμε όπως μειωθεί η ζητούμενη συχνότητα ή/και οι απαιτούμενοι πυρήνες.

  3) Προδιαγραφή #3: ο ζητούμενος αριθμός επεξεργαστών (12) ανά εξυπηρετητή είναι υπερβολικός, περιορίζει αν όχι αποκλείει το σύνολο των κατασκευαστών, και εγκλωβίζει τον φορέα σε υποδομές τύπου mainframe που είναι ασύμβατες τόσο με τις σύγχρονες πρακτικές όσο και με την ζητούμενη τεχνολογία virtualization η οποία μπορεί να δώσει λύση στην απαιτούμενη κλιμάκωση μέσω προσθήκης πολλών 2-socket ή το πολύ 4-socket servers.
  Προτείνεται η κατάλληλη ενημέρωση των τεχνικών προδιαγραφών του πίνακα ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των servers με αντίστοιχη μείωση του πλήθους sockets/cores ανά server ώστε το άθροισμα των cores του επιπέδου να είναι το απαιτούμενο, αλλά η αρχιτεκτονική περισσότερο ευέλικτη.

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:38 | Space Hellas

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.12 Ενιαία Εφαρμογή Αναζητήσεων, α/α 18:
  Η κεντρική βάση δεδομένων στην οποία ζητείται να καταχωρούνται τα στοιχεία της αναζήτησης (πλην των δακτυλικών αποτυπωμάτων) και θα υλοποιηθεί για το σκοπό του παρόντος έργου (με χρήση πόρων των προσφερόμενων κεντρικών συστημάτων βάσεων δεδομένων) θα περιλαμβάνεται στις αναζητήσεις ή θα χρησιμοποιείται μόνο για λόγους δημιουργία αναφορών (reporting); Δηλαδή, υπάρχει η σκέψη η βάση αυτή, καταχωρώντας τα στοιχεία της αναζήτησης με μοναδικό αριθμό περιστατικού και αντιστοίχιση του ληφθέντος αποτελέσματος, να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές αναζητήσεις της ίδιας υπόθεσης, προκειμένου να αποφευχθεί η εκ νέου αναζήτηση στις αντίστοιχες βάσεις της ΕΛ.ΑΣ. μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το χρόνο αναζήτησης;

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.12 Ενιαία Εφαρμογή Αναζητήσεων, α/α 20 & 21:
  Ως χρόνος απόκρισης αποτελεσμάτων στις εν λόγω προδιαγραφές, ορίζεται ο χρόνος από τη στιγμή που φεύγει το αίτημα από το εκάστοτε τερματικό (δηλαδή smartphone) μέχρι και την επιστροφή του αποτελέσματος στο τερματικό ή αφορά το χρόνο απόκρισης σε επίπεδο διακομιστή (server side); Παρακαλούμε να γίνει η σχετική διευκρίνιση στο τελικό τεύχος της διακήρυξης.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.12 Ενιαία Εφαρμογή Αναζητήσεων, α/α 20 & 21:
  Οι χρόνοι απόκρισης των 70 & 180 δευτερολέπτων αντίστοιχα αφορούν το αποτέλεσμα της παράλληλης αναζήτησης σε όλες τις βάσεις δεδομένων, εσωτερικές της ΕΛ.ΑΣ. και εξωτερικές (διεθνείς); Ο λόγος που θέτουμε την ερώτηση είναι επειδή από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι το πιο πιθανό είναι ο χρόνος αυτός να μην μπορεί να εξασφαλιστεί για τις αναζητήσεις σε εξωτερικές βάσεις, στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης από τον φορέα ή τον ανάδοχο. Παρακαλούμε να γίνει η σχετική επισήμανση στο τελικό τεύχος της διακήρυξης.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.13 Υποσύστημα Αναγνώρισης Φωτογραφιών Προσώπου, α/α 8:
  Να ληφθεί υπόψη ότι οι δύο σταθεροί σταθμοί εργασίας που ζητούνται και που θα συνδέονται, μέσω του δικτύου PoL, στο κεντρικό υποσύστημα αναγνώρισης φωτογραφιών προσώπου θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο (π.χ. VPN) με τα κεντρικά συστήματα που φιλοξενούν το λογισμικό αναγνώρισης φωτογραφιών προσώπου. Δεν είναι απαραίτητη η απαίτηση για συνύπαρξη στη ίδια φυσική τοποθεσία των σταθμών και των κεντρικών συστημάτων, αλλά η συνύπαρξη τους στο ίδιο δίκτυο.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.13 Υποσύστημα Αναγνώρισης Φωτογραφιών Προσώπου, α/α 13:
  Η απαίτηση του χρόνου αναζήτησης από τους σταθερούς σταθμούς εργασίας (ts≤120 sec) είναι αρκετά ελαστική, καθώς η πλειοψηφία των λύσεων που έχουν υλοποιηθεί σε Αρχές επιβολής του Νόμου, λόγω και της επιχειρησιακής ανάγκης για γρήγορα και ακριβή αποτελέσματα, υποστηρίζουν χρόνο απόκρισης αρκετά μικρότερο από αυτό που απαιτείται. Προτείνεται η μείωση του άνω ορίου χρόνου απόκρισης προκειμένου να διασφαλιστεί η προμήθεια ενός αξιόπιστου και αποδοτικού συστήματος.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.14 Απαιτήσεις Αναβάθμισης AFIS, α/α 4 & 5:
  Ζητείται οι υπό ανάπτυξη διασυνδέσεις με το σύστημα AFIS να παρέχουν την δυνατότητα διεκπεραίωσης μέχρι 2.000 αιτημάτων αναζητήσεων ανά ημέρα. Εάν επιτευχθεί στην πράξη αυτός ο όγκος των αιτήσεων, τότε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ανάγκης για αναβάθμιση των υποδομών του AFIS, καθώς τα αιτήματα από τις φορητές συσκευές δε θα γίνονται απευθείας στο AFIS μέσω της σχετικής εφαρμογής πελάτη που έχει εγκατασταθεί στους κατάλληλους σταθμούς εργασίας της ΕΛ.ΑΣ. σε όλη την Ελληνική επικράτεια, αλλά μέσω του υφιστάμενου Συστήματος Διασύνδεσης που εξυπηρετεί τις υπόλοιπες διεπαφές/διασυνδέσεις του AFIS με τα τρίτα συστήματα (εθνικά και διεθνή). Και το Σύστημα Διασύνδεσης έχει συγκεκριμένο όριο όγκου αιτημάτων που μπορεί να εξυπηρετήσει σε ημερήσια βάση. Επομένως, ή θα πρέπει να «χαλαρώσει» η απαίτηση της εξυπηρέτησης των 2.000 αιτημάτων αναζητήσεων ανά ημέρα ή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κάποιο επιπρόσθετο κόστος στον προϋπολογισμό του έργου για την όποια αναβάθμιση χρειαστεί.

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:23 | Space Hellas

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.9 Βασικά Κεντρικά Συστήματα (εξυπηρετητών εφαρμογών, Β.Δ., αποθηκευτικού χώρου, κ.λπ.):
  Η γενικότερη διαπίστωση είναι ότι τα κεντρικά συστήματα που προδιαγράφονται είναι αρκετά πιο ενισχυμένα από ότι θα έπρεπε. Έχει διαπιστωθεί ότι για τις λειτουργίες που ζητούνται σε κεντρικό επίπεδο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανήματα με μικρότερης κλίμακας χαρακτηριστικά και χαμηλότερη υπολογιστική ισχύ. Επίσης, επειδή η χρησιμοποίηση επεξεργαστών με πολλούς πυρήνες (cores) επηρεάζει κι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αδειοδότηση των αντίστοιχων λειτουργικών συστημάτων και λογισμικών που θα φιλοξενηθούν στους εξυπηρετητές, προτείνεται η ελάφρυνση των απαιτήσεων σε επεξεργαστική ισχύ (αριθμός επεξεργαστών και πυρήνων). Για παράδειγμα, ζητούνται 12 επεξεργαστές για κάθε εξυπηρετητή που εκτός του ότι δεν νοείται εξυπηρετητής με τόσες CPU (το σχολιάζουμε παρακάτω πιο αναλυτικά), ο αριθμός αυτός κρίνεται υπερβολικός για τις ανάγκες των εφαρμογών που θα φιλοξενηθούν στην υποδομή αυτή. Η συνήθης πρακτική για τέτοιου είδους εφαρμογές και λογισμικά που ζητούνται στο παρόν έργο είναι η χρησιμοποίηση εξυπηρετητών με δύο (2) επεξεργαστές έκαστος. Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη η παρατήρηση αυτή πριν τη σύνταξη του τελικού τεύχους της διακήρυξης.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.9.1 Κεντρικά Συστήματα εξυπηρετητών εφαρμογών αναζητήσεων, α/α 3:
  Ζητείται έκαστος εκ των προσφερόμενων εξυπηρετητών να φέρει το λιγότερο δώδεκα (12) επεξεργαστές προδιαγραφών ίσων η ανώτερων από Intel Xeon E7-8800-V4 (3.2 GHz και 24 πυρήνων).
  Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει εξυπηρετητής με 12 επεξεργαστές (CPU). Μάλλον, εννοείτε επεξεργαστής με 12 πυρήνες κι έχει γίνει λάθος εκ παραδρομής. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ή εάν απαιτούνται επεξεργαστές με περισσότερους από 12 πυρήνες.
  Επίσης, δεν υφίσταται επεξεργαστής (CPU) Intel Xeon E7-8800-V4 (3.2 GHz και 24 πυρήνων).
  Σε κάθε περίπτωση, σε όποια λύση κι αν προσανατολίζεστε (blades, rack mount servers), θα πρέπει να αναφέρεται η συνολική ποσότητα επεξεργαστών και πυρήνων που θα υποστηρίζεται.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.9.1 Κεντρικά Συστήματα εξυπηρετητών εφαρμογών αναζητήσεων, α/α 8:
  Ζητούνται «το λιγότερο τέσσερις (4) κάρτες δικτύου ταχύτητας 1Gbps με δυνατότητα επέκτασης αν αυτό είναι απαραίτητο.». Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι αναφέρεται σε θύρες δικτύου 1Gbps.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.9.2 Κεντρικά Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και Αποθηκευτικού Χώρου, α/α 3:
  Ζητείται έκαστος εκ των προσφερόμενων εξυπηρετητών να φέρει το λιγότερο δώδεκα (12) επεξεργαστές προδιαγραφών ίσων η ανώτερων από Intel Xeon E5-4667-V4 2.2GHz 18 πυρήνων.
  Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει εξυπηρετητής με 12 επεξεργαστές (CPU). Μάλλον, εννοείτε επεξεργαστής με 12 πυρήνες κι έχει γίνει λάθος εκ παραδρομής. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ή εάν απαιτούνται επεξεργαστές με περισσότερους από 12 πυρήνες.
  Σε κάθε περίπτωση, σε όποια λύση κι αν προσανατολίζεστε (blades, rack mount servers), θα πρέπει να αναφέρεται η συνολική ποσότητα επεξεργαστών και πυρήνων που θα υποστηρίζεται.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.9.2 Κεντρικά Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και Αποθηκευτικού Χώρου, α/α 5:
  Ζητείται «Αποθηκευτικός χώρος 2x 8ΤΒ SAS 15.000 rpm (Serial Attached SCSI) με δυνατότητα άμεσης αντικατάστασης σκληρών δίσκων σε περίπτωση βλάβης χωρίς απενεργοποίηση του συστήματος (hot swap)».
  Επισημαίνεται ότι δεν υφίστανται δίσκοι 8ΤΒ SAS 15.000 rpm. Απαιτείται συνολικός χώρος 16ΤΒ με δίσκους SAS 15.000 rpm ανά εξυπηρετητή ή συνολικά; Η χωρητικότητα αυτή είναι Raw ή ωφέλιμη; Να διευκρινιστεί, γιατί δεν είναι εφικτή τέτοια χωρητικότητα σε έναν (1) εξυπηρετητή με δίσκους 15.000 rpm.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.9.2 Κεντρικά Συστήματα Βάσεων Δεδομένων και Αποθηκευτικού Χώρου, α/α 7:
  Ζητούνται «το λιγότερο τέσσερις (4) κάρτες δικτύου ταχύτητας 1Gbps με δυνατότητα επέκτασης αν αυτό είναι απαραίτητο». Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι αναφέρεται σε θύρες δικτύου 1Gbps.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.9.3 Υποσύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας, α/α 12:
  Ζητείται η υποστήριξη διασυνδεσιμότητας μέσω FC/VTL, IP/NFS & CIFS, FICON, η κάποιου άλλου πρωτοκόλλου με αντίστοιχη περιγραφή. Η υποστήριξη πρωτοκόλλων FC/VTL & FICON περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις διαθέσιμες προτεινόμενες λύσεις κι αποτελούν πρωτόκολλα που διαθέτουν συγκεκριμένοι κατασκευαστές συστημάτων αντιγράφων ασφαλείας. Προτείνεται να αφαιρεθούν τα δύο αυτά πρωτόκολλα από την παρούσα προδιαγραφή, με γνώμονα το κέρδος της Υπηρεσίας, καθώς θα έχει να διαλέξει ανάμεσα σε μεγαλύτερο αριθμό προτεινόμενων λύσεων.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.9.3 Υποσύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας, α/α 25:
  Ζητούνται θύρες διασύνδεσης 8 Gbps FICON. Εάν δεν υπάρχει mainframe, θα πρέπει να αφαιρεθεί η απαίτηση αυτή ή να γίνει προαιρετική. Ισχύει, βέβαια, και τα όσα αναφέρονται στο παραπάνω σχόλιο, σχετικά με το πρωτόκολλο FICON.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.9.3 Υποσύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας, α/α 26:
  Ζητείται η ταχύτητα εγγραφής των backup δεδομένων στο σύστημα (με inline deduplication) να είναι ≥20 ΤΒ/hour. Για λόγους βελτιστοποίησης της απόδοσης μιας τόσο σημαντικής λειτουργίας, προτείνεται η αύξηση του ελάχιστου ορίου ταχύτητας σε 24 ΤΒ/hour, δηλαδή να αλλάξει η απαίτηση σε ≥24 ΤΒ/hour. Εξάλλου, η ταχύτητα αυτή επιτυγχάνεται από πλειάδα μηχανημάτων των κορυφαίων κατασκευαστών.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.9.3 Υποσύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας, α/α 29:
  Ζητείται η μέγιστη επεκτασιμότητα σε ωφέλιμη χωρητικότητα (χωρίς αναβάθμιση μοντέλου ή προσθήκη κεφαλών/controllers) να είναι ≥180 ΤΒ. Για λόγους κάλυψης της προδιαγραφής από περισσότερους κατασκευαστές κι επομένως διάθεση περισσότερων κορυφαίων λύσεων από τις οποίες θα μπορεί να επιλέξει η Υπηρεσία, προτείνεται η αλλαγή της απαίτησης σε ≥175 TB. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή αυτή δε θα έχει καμία επίπτωση στην κάλυψη των αναγκών της ΕΛ.ΑΣ..

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:32 | Konstantinos Nikolakopoulos

  Γενική παρατήρηση: Ασαφής αλλά επιβεβλημένη αρχιτεκτονική.

  Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων σε επίπεδο κεντρικού εξοπλισμού:
  • Εννέα (9) συνολικά εξυπηρετητές σε ρόλους Εφαρμογών Αναζητήσεων, Αποθήκευσης και Βάσεων Δεδομένων με συγκεκριμένο hypervisor (VMware) και υπερβολική σύνθεση εκάστου (12 sockets, 24/18 cores ανά εξυπηρετητή).
  • Μεταγωγείς Fibre channel για σχηματισμό τοπικού δικτύου SAN.
  • Συστήματα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (2), ιδιαίτερα μεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας.

  Ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή την θεώρηση είναι τα ακόλουθα:

  1) Εφόσον η ζητούμενη αρχιτεκτονική εξυπηρετητών βασίζεται σε VMware virtualization,τι νόημα έχει η διαφοροποίηση της σύνθεσης και ονοματολογίας των εξυπηρετητών (Εφαρμογών Αναζητήσεων, Αποθήκευσης και Βάσεων Δεδομένων), αφού ο ρόλος των εξυπηρετητών σε σχέση με τις εφαρμογές προσδιορίζεται σε επίπεδο Virtual Machine και όχι φυσικού server;

  2) Εφόσον η ζητούμενη τεχνολογία virtualization (VMware) καθορίζει με ολοκληρωμένο τρόπο τα ζητήματα διαθεσιμότητας και κατανομής φορτίου (high availability, load balancing, clustering) στα φυσικά μέλη της συστάδας (server farm), τι νόημα έχουν οι αναφορές «2+2», «3+2» στους σχετικούς πίνακες εξυπηρετητών;

  3) Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πίνακας προδιαγραφών SAN storage array, οι ζητούμενοι εξυπηρετητές θα συνδεθούν σε υφιστάμενο υποσύστημα δίσκων (SAN storage array); Αν ναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του και τι ωφέλιμος χώρος αποθήκευσης είναι διαθέσιμος και θα παραχωρηθεί στον ανάδοχο για το παρόν έργο;

  4) Οι ζητούμενοι εξυπηρετητές θα σχηματίσουν VMware server farms για την φιλοξενία εφαρμογών και υπηρεσιών που δεν εμπίπτουν στις σαφώς ζητούμενες του έργου; (για παράδειγμα θα ενοποιηθούν ή θα ενισχύσουν τις υφιστάμενες VMware farms;)

  Για τους παραπάνω λόγους θα παρακαλούσαμε όπως δοθεί μία σαφής περιγραφή της θέσης και του ρόλου των ζητουμένων υποδομών στην υφιστάμενη αρχιτεκτονική, καθώς και σαφείς αναφορές στις υποχρεώσεις του ανάδοχου που απορρέουν απο υποστήριξη στην υποδομή, εφαρμογών τρίτων.

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

  C.2 Φορητές συσκευές Προδιαγραφή α/α 41:
  Προτείνουμε η προδιαγραφή α/α 41 να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Δυνατότητα ανάγνωσης MRZ χαρακτήρων καθώς και εντύπων τύπου ID1 & ID3 σύμφωνα με απαιτήσεις ICAO (για αυτόματη ανάγνωση στοιχείων από σύγχρονα έγγραφα ασφαλείας, όπως διαβατήρια, άδειες ικανότητας οδήγησης, άδειες διαμονής, ταυτότητες κλπ.) αναγνωρίσημη από RFID ή κάμερα»

  C.2 Φορητές συσκευές Προδιαγραφή α/α 42:
  Εισηγούμαστε όπως η προδιαγραφή να μετατραπεί σε προαιρετική

  C.2 Φορητές συσκευές Προδιαγραφή α/α 43:
  Εισηγούμαστε όπως η προδιαγραφή να μετατραπεί σε προαιρετική

  C.2 Φορητές συσκευές Προδιαγραφή α/α 55:
  Θεωρούμε οτι είναι πολύ σημαντική η χωρητικότητα της μπαταρίας της εξωτερικής συσκευής οπότε προτείνουμε να καθορίζεται η χωρητικότητα σε mAh που απαιτείται στον διαγωνισμό.
  Πρόταση να προστεθεί:
  «Η χωρητικότητα της ανεξάρτητης μπαταρίας της φορητής συσκευής θα πρέπει να είναι ≥ 4000mAH (τουλάχιστον)»

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:16 | Space Hellas

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.4.4 Μεταγωγείς Fibre Channel (FC Switches), α/α 6:
  Ζητείται να υποστηρίζονται μηχανισμοί/πρωτόκολλα ασφαλείας FC-SP, RADIUS, SSHv2, SFTP. Επειδή το πρωτόκολλο FC-SP περιορίζει τις διαθέσιμες λύσεις, προτείνεται να γίνει αποδεκτό η υποστήριξη και του DH-CHAP, FCAP που προσφέρει την ίδια λειτουργικότητα.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.5 Συσκευές Ασφαλείας, α/α 4:
  Ζητείται αποθηκευτικός χώρος – storage τουλάχιστον 200GB. Προτείνεται η αλλαγή σε αποθηκευτικό χώρο τουλάχιστον 120GB ή/και προθήκη δυνατότητας αποθήκευσης των logs στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης (αν προσφέρεται), καθώς η παροχή αποθηκευτικού χώρου 200GB προσφέρεται από μοντέλα συγκεκριμένου κατασκευαστή ενώ η χωρητικότητα των 120GB δίνει τη δυνατότητα και σε άλλους προμηθευτές να συμμετάσχουν στο έργο.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.5 Συσκευές Ασφαλείας, α/α 35:
  Προτείνεται η αλλαγή στη διατύπωση ως εξής: «Να αναφερθεί η δυνατότητα αντιμετώπισης επιθέσεων Denial of Service (DoS)». Η υποστήριξη αντιμετώπισης επιθέσεων τύπου Denial of Service (DoS) προσφέρεται από συγκεκριμένα προϊόντα στην αγορά τα οποία δίνουν βασική προστασία, η οποία καλύπτεται από την προδιαγραφή 27.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.5 Συσκευές Ασφαλείας, α/α 42:
  Προτείνεται η υποστήριξη μόνο ασφαλών αλγόριθμων «AES, AES-GCM, AES-GMAC, SHA256, SHA384, SHA512, DH Group 1 έως 24». Οι αλγόριθμοι που ζητούνται δεν είναι πια ασφαλείς, ενώ οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι καλύπτονται από όλους τους μεγάλους κατασκευαστές συσκευών ασφαλείας.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.8 Υποσύστημα ασφαλούς διασύνδεσης – διαχείρισης έξυπνων φορητών συσκευών (Enterprise Mobile Management), α/α 21:
  Να διευκρινισθεί ότι το EMM θα υποστηρίζει την πρόσβαση των χρηστών (δηλαδή θα την επιτρέπει ή όχι), αλλά δε θα μπορεί να δώσει συγκεκριμένα δικαιώματα διαχειριστή στην εφαρμογή, όπως π.χ. δικαίωμα νέας εγγραφής ή διαγραφή δεδομένων.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.8 Υποσύστημα ασφαλούς διασύνδεσης – διαχείρισης έξυπνων φορητών συσκευών (Enterprise Mobile Management), α/α 39:
  Προτείνεται η αλλαγή της διατύπωσης σε «Να παρέχεται δυνατότητα αναγνώρισης χρηστών από MS Active Directory, LDAP». Ο Samba Server είναι λογισμικό που χρησιμοποιεί LDAP και όχι πρότυπο ή τουλάχιστον industry πρότυπο, όπως είναι το Active Directory. Ως εκ τούτου, αφενός δεν έχει νόημα η αναφορά του στην προδιαγραφή αφετέρου δε θα είναι δυνατή η παροχή της σχετικής τεκμηρίωσης.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.8 Υποσύστημα ασφαλούς διασύνδεσης – διαχείρισης έξυπνων φορητών συσκευών (Enterprise Mobile Management), α/α 59:
  Ζητείται πιστοποίηση CE ή άλλης ισοδύναμης. Τα λογισμικά, όπως είναι και το EMM που περιγράφει ο πίνακας, δεν φέρουν πιστοποίηση CE. Τέτοιου είδους πιστοποιήσεις φέρνουν τα προϊόντα υλικού. Να διευκρινιστεί ποια πιστοποίηση CE ή παρεμφερής υπάρχει για τα λογισμικά.

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:38 | Space Hellas

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.1 Γενικές απαιτήσεις, α/α 37:
  Επισημαίνεται ότι εκτός από τον κλιματισμό, την πυρασφάλεια και τη φυσική ασφάλεια που αναφέρονται, είναι προ-απαιτούμενη κι η ύπαρξη δομημένης καλωδίωσης στο dataroom που θα επιλεγεί για την εγκατάσταση του κεντρικού εξοπλισμού. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί στο τελικό τεύχος της διακήρυξης.

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.2 Φορητές Συσκευές:
  Η γενικότερη διαπίστωση είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο που να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών. Επίσης, οι προδιαγραφές που δημιουργούν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση μιας οικονομοτεχνικά βιώσιμης λύσης είναι η ταχύτητα του επεξεργαστή (≥ 1.8GHz) (α/α 11), η εσωτερική μνήμη αποθήκευσης δεδομένων τηλεφώνου (≥ 32GB) (α/α 13) και η απαίτηση για πιστοποίηση IP55 ή καλύτερη (προστασία από νερό – υγρασία) (α/α 33). Παραθέτουμε παρακάτω κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις προς ενημέρωση σας.
   Υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο που καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών πλην της απαίτησης για την ανάλυση οθόνης (1.920 x 1.080 pixels) (α/α 17). Η ανάλυση που υποστηρίζεται από την εν λόγω συσκευή είναι 1.280 x 720 pixels.
   Υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο που καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών πλην των απαιτήσεων της ταχύτητας επεξεργαστή, της υποστήριξης του πρωτοκόλλου NFC και της υποστήριξης της πιστοποίησης IP55 ή καλύτερης.
   Υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο που καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών πλην των απαιτήσεων της εσωτερικής μνήμης τηλεφώνου και της υποστήριξης της πιστοποίησης IP55 ή καλύτερης.
   Υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά με αρκετά μεγάλο κόστος, που καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών πλην των απαιτήσεων της ταχύτητας επεξεργαστή, της εσωτερικής μνήμης τηλεφώνου και της ανάλυσης οθόνης, ενώ καλύπτει την υποστήριξη της πιστοποίησης IP55.

  Το συμπέρασμα, λοιπόν, που εξάγεται είναι ότι κανένα εύκολα προσβάσιμο ή εμπορεύσιμο κινητό δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων για τα smartphones. Αυτό που πλησιάζει περισσότερο από όλα είναι η πρώτη περίπτωση που προαναφέρθηκε, αλλά για να υπάρχει πλήρης κάλυψη θα πρέπει να αλλάξει η απαίτηση για την ανάλυση οθόνης και να γίνει ≥ 1.280×720 (pixels).

  Πίνακας Συμμόρφωσης C.2 Φορητές Συσκευές, α/α 13:
  Παρακαλούμε να διορθωθεί η μονάδα μέτρησης της απαίτησης από GHz σε GB.

 • 17 Μαρτίου 2017, 12:33 | Space Hellas

  Ενότητα Β.7 Εκπαιδεύσεις, σελ. 56/152:
  Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν ο συνολικός αριθμός ημερών εκπαίδευσης αφορά ημέρες / άτομο ή συνολικό χρόνο εκπαίδευσης για το σύνολο των ατόμων. Επίσης, όπως διευκρινιστεί, ποιες και για πόσα άτομα από τις εκπαιδεύσεις του Πίνακα της σελίδας 57 θα διενεργηθούν εκτός Αττικής και σε ποια τοποθεσία.

  Ενότητα Β.8 Περίοδος Εγγύησης – Συντήρησης (ΠΕΣ), σελ. 59/152:
  Γίνεται αναφορά για επανένταξη συστήματος που είχε εξαιρεθεί. Προϋπόθεση θα πρέπει να είναι το σύστημα που είχε εξαιρεθεί και υπάρχει ανάγκη επανένταξής του, να είναι πλήρως λειτουργικό τη στιγμή που θα ζητηθεί να επανενταχθεί.

  Ενότητα Β.8 Περίοδος Εγγύησης – Συντήρησης (ΠΕΣ), σελ. 62/152:
  Εκτιμούμε ότι οι πρόσθετες υπηρεσίες που ζητούνται θα πρέπει να παρέχονται στα κεντρικά συστήματα που θα εγκατασταθούν στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.. Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί στο τελικό τεύχος του διαγωνισμού.

  Ενότητα Β.9 Διαθεσιμότητα – Ρήτρες, σελ. 63/152:
  Αναφέρεται στην προτελευταία παράγραφος το εξής:
  «Η ελάχιστη ετήσια αποδεκτή διαθεσιμότητα των συστημάτων της Κατηγορίας Α είναι 99%.»
  Το σωστό είναι «Κατηγορίας Β», καθώς αναφέρεται στην αποδεκτή ετήσια διαθεσιμότητα Μονάδας Κατηγορίας Β. Παρακαλούμε όπως διορθωθεί στο τελικό τεύχος της διακήρυξης.