Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Προμήθειας Λογισμικού Εφαρμογών και Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού

Για να δείτε το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών προμήθειας λογισμικού εφαρμογών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Δράσης με Τίτλο «Σύστημα Συλλογής, Ανάλυσης και Διαχείρισης Πληροφοριών Οικονομικού Εγκλήματος», κάνετε κλικ εδώ

 • 29 Μαΐου 2017, 09:00 | Ιωαννίδης Ιωαννης

  Αξιοτιμοι Κυριοι, ακολουθουν τα σχόλια-παρατηρησεις μας σχετικα με τον εν λόγω διαγωνισμό:
  9.1.1.37: Να υποστηρίζει Two-factor authentication, Single Signon, PK authentication, Directory Services (AD/LDAP)
  Παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί η ζητούμενη προδιαγραφή. Οι τελευταίας τεχνολογίας servers δεν υποστηρίζουν τα παραπάνω εκτός από συγκεκριμένο vendor

  9.1.1.41: Υποστήριξη remote update, remote configuration, remote OS deployment, configuration backup/restore
  Παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί το ζητούμενο «configuration backup/restore»

  9.1.2.38: Να υποστηρίζει Two-factor authentication, Single Signon, PK authentication, Directory Services (AD/LDAP)
  Παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί η ζητούμενη προδιαγραφή. Οι τελευταίας τεχνολογίας servers δεν υποστηρίζουν τα παραπάνω εκτός από συγκεκριμένο vendor

  9.1.2.42: Υποστήριξη remote update, remote configuration, remote OS deployment, configuration backup/restore
  Παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί το ζητούμενο «configuration backup/restore»

  9.1.4.25: Υποδοχές SATA 6Gbps
  Παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί η ζητούμενη προδιαγραφή

  9.1.4.45: Απόδοση
  Προτείνουμε να αυξηθεί σε >= 92%

  9.1.5.24: Υποστήριξη RAID 0, 1, 10
  Παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί η ζητούμενη προδιαγραφή

  9.1.5.30: Αριθμός θυρών USB 3.0 (τουλάχιστον 1 μπροστά)
  Προτείνουμε οι μπροστινές θύρες να αυξηθούν σε 4 και οι συνολικές σε >= 6

  9.1.5: I/O Ports On-Board
  Προτείνουμε να προστεθεί η ζήτηση σε θύρες εικόνας VGA (>= 1) και σε θύρες εικόνας Display Port (>= 2)

  9.1.6.7: Είσοδος σήματος τουλάχιστον DVI & HDMI
  Παρακαλούμε όπως προστεθεί και η ζήτηση σε VGA & DP

  9.1.8.26: USB 3.0 >= 1 & 9.1.8.27: USB 2.0 >= 2
  Προτείνουμε την αλλαγή των ανωτέρω προδιαγραφών ως: USB 3.0 >= 4, καθώς πλέον είναι πεπερασμένη η τεχνολογία USB 2.0

  9.2.3.10: Εγγενής (out-of-the-box) αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργία φορμών
  Παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί η συγκεκριμένη απαίτηση

 • 9.2.3 Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management) (σελ. 33)

  Απαίτηση 3: Παρακαλούμε να διευκρινιστεί ο συνολικός αριθμός εσωτερικών χρηστών καθότι ο SharePoint αδειοδοτείται με αυτόν τον τρόπο.

  Απαίτηση από 11 έως 13 και από 35 έως 40: Οι δυνατότητες αυτές προσφέρονται με χρήση εξειδικευμένου εργαλείου τρίτου κατασκευαστή πλήρως ολοκληρωμένου με τον SharePoint. Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη στην κοστολόγηση του Έργου.

  Τέλος, προτείνουμε την αναβάθμιση της απαίτησης για Microsoft SharePoint Server στην έκδοση SharePoint Enterprise η οποία δίνει κορυφαία χαρακτηριστικά ασφαλείας, που θα επιτρέψουν και τη βέλτιστη συμμόρφωσή σας με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR (General Data Protection Regulation) όπως είναι τα κάτωθι:
  1. Εξελιγμένες δυνατότητες δρομολόγησης περιεχομένου με κανόνες δρομολόγησης εγγράφων, όπου ένα έγγραφο δρομολογείται προς φύλαξη στην κατάλληλη βιβλιοθήκη ή/και φάκελο, λαμβάνοντας υπόψη τα μεταδεδομένα και άλλες παραμέτρους.
  2. Δυνατότητα δημιουργίας και επιβολής πολυεπίπεδων κανόνων διατήρησης και απαλοιφής περιεχομένου.
  3. Να παρέχεται ενσωματωμένος μηχανισμός Αποτροπής απώλειας δεδομένων (DLP) που θα αποτρέπει τους χρήστες από την ακούσια αποστολή ευαίσθητων πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ενώ παράλληλα θα παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές συμμόρφωσης.
  4. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός, θα πρέπει να λειτουργεί μέσω έτοιμων προτύπων (templates) και να προσδιορίζει, παρακολουθεί και προστατεύει τα ευαίσθητα δεδομένα (όπως στοιχεία Προσωπικών δεδομένων, δεδομένα πιστωτικών καρτών κλπ.) που περιέχονται σε αρχεία και να επιτρέπει την επιβολή συγκεκριμένων κανόνων όπως την αποτροπή διαμοιρασμού του εγγράφου κλπ.
  5. Να παρέχεται εξειδικευμένο διαχειριστικό εργαλείο που θα δίνει την δυνατότητα στον υπεύθυνο συμμόρφωσης του εκάστοτε οργανισμού να αναζητήσει και να εντοπίσει εύκολα στις υποδομές της πλατφόρμας (τόσο σε επίπεδο εταιρικής πύλης, επιμέρους χώρων συνεργασίας αλλά και σε επίπεδο προσωπικής ιστοσελίδας χρήστη) οποιαδήποτε πληροφορία που θα ζητηθεί από αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων της αναζήτησης.

 • 9.2.2 Λειτουργικά Συστήματα (σελ. 32)

  Απαίτηση 1: Για τη Microsoft η προσφορά νέων εκδόσεων του λογισμικού για 3 έτη ισοδυναμεί με την προμήθεια Software Assurance για τρία έτη, στο πρόγραμμα Open Value. Επίσης, το προϊόν Microsoft Windows Server 2016 αδειοδοτείται σε επίπεδο φυσικού εξυπηρετητή, ανά core, σε πακέτα των δύο core, με ελάχιστο 8 cores ανά processor και 16 ανά φυσικό εξυπηρετητή. Η έκδοση Standard επιτρέπει έως 2 VM ανά φυσικό εξυπηρετητή (όταν όλα τα cores του έχουν αδειοδοτηθεί).
  Επομένως προτείνουμε να αναφερθούν οι πυρήνες cores ανά εξυπηρετητή και να ζητηθεί:
  «Λειτουργικό Windows Server Standard 2016 στο πρόγραμμα αδειοδότησης Open Value ή ισοδύναμο ή ανώτερο με δυνατότητα φιλοξενίας M/S SQL Server που ήδη διαθέτει η υπηρεσία λόγω συμβατότητας με το ήδη υπάρχον λογισμικό i2 της Υπηρεσίας.
  Ποσότητα αδειών: Πλήρης αδειοδότηση 5 εξυπηρετητών ΧΧΧ πυρήνων (cores) έκαστος»

  Απαίτηση 3: O Windows Server CAL στο πρόγραμμα Open Value για κυβερνητικούς φορείς έχει κωδικό: “WinSvrCAL LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP DvcCAL”.

 • 9.2.1 Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (σελ. 32)

  Απαίτηση 1: Για τη Microsoft η προσφορά νέων εκδόσεων του λογισμικού για 3 έτη ισοδυναμεί με την προμήθεια Software Assurance για τρία έτη, στο πρόγραμμα Open Value. Ο SQL Server στο πρόγραμμα Open Value για κυβερνητικούς φορείς έχει κωδικό: “SQLSvrStd LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP”.
  Απαίτηση 3: Ομοίως με άνω, το SQL Server CAL στο πρόγραμμα Open Value για κυβερνητικούς φορείς έχει κωδικό: “SQLCAL LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP DvcCAL”.

 • 9.1.8 Φορητοί Υπολογιστές (σελ. 30)

  Απαίτηση 49:

  Για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών ασφαλείας, προτείνουμε να προστεθεί η απαίτηση για αναβάθμιση των Windows Professional στο κορυφαίο λειτουργικό σύστημα Windows Enterprise, μέσω του οποίου προμηθεύεστε και υπηρεσίες συντήρησης (Software Assurance) για τα Windows.
  Τα Windows Enterprise προσφέρουν πλήθος χαρακτηριστικών όπως:
  • AppLocker: κεντρικός έλεγχος των εφαρμογών που μπορούν να εγκαταστήσουν οι χρήστες στα PC τους.
  • Device Guard: ενσωματωμένη λύση αντιμετώπισης απειλών malware.
  • Granular UX Control: δυνατότητα προσωποποίησης και «κλειδώματος» της εμπειρίας του χρήστη σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ανάλογα με τον σκοπό που επιτελεί η συσκευή.
  • Credential Guard: αποθήκευση συγκεκριμένων συνθηματικών και υλοποίηση διαδικασίας διαχείρισής τους.
  • Windows To Go Creator: δυνατότητα να τρέχει ένα πλήρως διαχειρίσιμο desktop του οργανισμού μέσω ενός bootable USB drive.
  • Start screen control: επιτρέπει τον έλεγχο του start menu κεντρικά μέσω πολιτικών, ώστε να μην μπορούν οι χρήστες να το μεταβάλλουν.
  • DirectAccess: σε συνεργασία με τον Windows Server, επιτρέπει την ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access) στο δίκτυο του οργανισμού, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη δικτύων VPN.
  • BranchCache: σε συνεργασία με τον Windows Server επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία τοπικών cache σε απομακρυσμένα sites, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα & αρχεία τα οποία είναι κεντρικά αποθηκευμένα.

  Επίσης προτείνουμε την προμήθειας της ολοκληρωμένης σουίτας εφαρμογών γραφείου Microsoft Office Pro Plus, η οποία θα σας επιτρέψει τη συμμόρφωση με τον Νόμο 4440/2016 που επιβάλει τη ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων και θα σας εξασφαλίσει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
  • Ενιαία Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου πλήρως εξελληνισμένη, η οποία περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου, επεξεργαστή λογιστικών φύλλων εργασίας, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων και λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφών, ημερολογίου και εργασιών που συνεργάζεται πλήρως με λογισμικό Server διαχείρισης Εταιρικής Αλληλογραφίας, Επαφών και Ημερολογίου.
  • Προσφέρεται σε μορφή επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας στο όνομα του Φορέα, η οποία παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς και χρήσης του σε οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα του Φορέα και το δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης προηγουμένων εκδόσεών του.
  • Πλήρης υποστήριξη χρήσης της Ελληνικής γλώσσας κατά την συγγραφή κειμένου. Παρέχονται ενιαίες συνιστώσες ορθογραφικού ελέγχου, ελέγχου συλλαβισμού και θησαυρού συνωνύμων όρων για την Ελληνική γλώσσα οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις επιμέρους εφαρμογές της Ολοκληρωμένης Σουίτας Γραφείου.
  • Διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας σε όλες τις επί μέρους εφαρμογές της. Διαθέτει επίσης εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας χρήσης του στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία καλύπτουν τον τρόπο χρήσης όλης της παρεχόμενης λειτουργικότητας από το λογισμικό.
  • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου παρουσιάζει πλήρη (100%) συμβατότητα με τα υπάρχοντα έγγραφα Microsoft Office. Το λογισμικό μπορεί να ανοίξει τα έγγραφα, να τα επεξεργαστεί και να τα αποθηκεύσει χωρίς να αλλοιώνει σε καμιά περίπτωση τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης τους.
  • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου υποστηρίζει δημιουργία εγγράφων που μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Υποστηρίζονται οι εξής δυνατότητες:
  o Στο ίδιο έγγραφο υποστηρίζονται ταυτόχρονα ψηφιακές υπογραφές από πολλαπλούς χρήστες
  o Κάθε υπογραφή μπορεί να συνοδεύεται από οπτική αναπαράσταση της έγγραφης υπογραφής του χρήστη
  • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου μπορούν να υποστηρίξουν Timestamps από οποιονδήποτε Timestamp Server συμβατό με το RFC 3161.
  • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου είναι συμβατές με τα πρότυπα XAdES και XAdES-T για την υποστήριξη εφαρμογών προηγμένων ψηφιακών υπογραφών σύμφωνα με την Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές.

  Παράλληλα, το Microsoft Office Pro Plus σε συνδυασμό με τον SharePoint Server θα σας δώσει τις κάτωθι δυνατότητες:
  • Δυνατότητα ανοίγματος και επεξεργασίας ενός αρχείου μέσα στον WEB Browser.
  • Δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας ενός αρχείου από περισσότερους από έναν χρήστες είτε μέσα από τον Web browser είτε μέσα από περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Άνοιγμα και ενημέρωση εγγράφων σε βιβλιοθήκες του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Ενεργοποίηση σεναρίων ροής εργασιών απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Δυνατότητα διαμοιρασμού και καθορισμού της πρόσβασης σε ένα έγγραφο απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Επιθεώρηση και εισαγωγή τιμών σε όλα τα μεταδεδομένα (metadata) ενός εγγράφου απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Δυνατότητα σύγκρισης δύο διαφορετικών εκδόσεων του ίδιου εγγράφου, που βρίσκεται αποθηκευμένο σε κάποια βιβλιοθήκη του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων, απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Δυνατότητα συγχρονισμού των αρχείων του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων τοπικά στο σταθμό εργασίας του χρήστη, επεξεργασία του εγγράφου σε κατάσταση offline μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus και συγχρονισμού των τυχόν αλλαγών κατά την επανασύνδεση του σταθμού εργασίας του χρήστη με το υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων.

 • 9.1.5 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (σελ. 28)

  Απαίτηση 49:

  Για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών ασφαλείας, προτείνουμε να προστεθεί η απαίτηση για αναβάθμιση των Windows Professional στο κορυφαίο λειτουργικό σύστημα Windows Enterprise, μέσω του οποίου προμηθεύεστε και υπηρεσίες συντήρησης (Software Assurance) για τα Windows.

  Τα Windows Enterprise προσφέρουν πλήθος χαρακτηριστικών όπως:
  • AppLocker: κεντρικός έλεγχος των εφαρμογών που μπορούν να εγκαταστήσουν οι χρήστες στα PC τους.
  • Device Guard: ενσωματωμένη λύση αντιμετώπισης απειλών malware.
  • Granular UX Control: δυνατότητα προσωποποίησης και «κλειδώματος» της εμπειρίας του χρήστη σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ανάλογα με τον σκοπό που επιτελεί η συσκευή.
  • Credential Guard: αποθήκευση συγκεκριμένων συνθηματικών και υλοποίηση διαδικασίας διαχείρισής τους.
  • Windows To Go Creator: δυνατότητα να τρέχει ένα πλήρως διαχειρίσιμο desktop του οργανισμού μέσω ενός bootable USB drive.
  • Start screen control: επιτρέπει τον έλεγχο του start menu κεντρικά μέσω πολιτικών, ώστε να μην μπορούν οι χρήστες να το μεταβάλλουν.
  • DirectAccess: σε συνεργασία με τον Windows Server, επιτρέπει την ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access) στο δίκτυο του οργανισμού, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη δικτύων VPN.
  • BranchCache: σε συνεργασία με τον Windows Server επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία τοπικών cache σε απομακρυσμένα sites, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα & αρχεία τα οποία είναι κεντρικά αποθηκευμένα.

  Επίσης προτείνουμε την προμήθειας της ολοκληρωμένης σουίτας εφαρμογών γραφείου Microsoft Office Pro Plus, η οποία θα σας επιτρέψει τη συμμόρφωση με τον Νόμο 4440/2016 που επιβάλει τη ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων και θα σας εξασφαλίσει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
  • Ενιαία Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου πλήρως εξελληνισμένη, η οποία περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου, επεξεργαστή λογιστικών φύλλων εργασίας, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων και λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφών, ημερολογίου και εργασιών που συνεργάζεται πλήρως με λογισμικό Server διαχείρισης Εταιρικής Αλληλογραφίας, Επαφών και Ημερολογίου.
  • Προσφέρεται σε μορφή επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας στο όνομα του Φορέα, η οποία παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς και χρήσης του σε οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα του Φορέα και το δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης προηγουμένων εκδόσεών του.
  • Πλήρης υποστήριξη χρήσης της Ελληνικής γλώσσας κατά την συγγραφή κειμένου. Παρέχονται ενιαίες συνιστώσες ορθογραφικού ελέγχου, ελέγχου συλλαβισμού και θησαυρού συνωνύμων όρων για την Ελληνική γλώσσα οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις επιμέρους εφαρμογές της Ολοκληρωμένης Σουίτας Γραφείου.
  • Διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας σε όλες τις επί μέρους εφαρμογές της. Διαθέτει επίσης εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας χρήσης του στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία καλύπτουν τον τρόπο χρήσης όλης της παρεχόμενης λειτουργικότητας από το λογισμικό.
  • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου παρουσιάζει πλήρη (100%) συμβατότητα με τα υπάρχοντα έγγραφα Microsoft Office. Το λογισμικό μπορεί να ανοίξει τα έγγραφα, να τα επεξεργαστεί και να τα αποθηκεύσει χωρίς να αλλοιώνει σε καμιά περίπτωση τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης τους.
  • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου υποστηρίζει δημιουργία εγγράφων που μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Υποστηρίζονται οι εξής δυνατότητες:
  o Στο ίδιο έγγραφο υποστηρίζονται ταυτόχρονα ψηφιακές υπογραφές από πολλαπλούς χρήστες
  o Κάθε υπογραφή μπορεί να συνοδεύεται από οπτική αναπαράσταση της έγγραφης υπογραφής του χρήστη
  • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου μπορούν να υποστηρίξουν Timestamps από οποιονδήποτε Timestamp Server συμβατό με το RFC 3161.
  • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου είναι συμβατές με τα πρότυπα XAdES και XAdES-T για την υποστήριξη εφαρμογών προηγμένων ψηφιακών υπογραφών σύμφωνα με την Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές.

  Παράλληλα, το Microsoft Office Pro Plus σε συνδυασμό με τον SharePoint Server θα σας δώσει τις κάτωθι δυνατότητες:
  • Δυνατότητα ανοίγματος και επεξεργασίας ενός αρχείου μέσα στον WEB Browser.
  • Δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας ενός αρχείου από περισσότερους από έναν χρήστες είτε μέσα από τον Web browser είτε μέσα από περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Άνοιγμα και ενημέρωση εγγράφων σε βιβλιοθήκες του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Ενεργοποίηση σεναρίων ροής εργασιών απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Δυνατότητα διαμοιρασμού και καθορισμού της πρόσβασης σε ένα έγγραφο απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Επιθεώρηση και εισαγωγή τιμών σε όλα τα μεταδεδομένα (metadata) ενός εγγράφου απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Δυνατότητα σύγκρισης δύο διαφορετικών εκδόσεων του ίδιου εγγράφου, που βρίσκεται αποθηκευμένο σε κάποια βιβλιοθήκη του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων, απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Δυνατότητα συγχρονισμού των αρχείων του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων τοπικά στο σταθμό εργασίας του χρήστη, επεξεργασία του εγγράφου σε κατάσταση offline μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus και συγχρονισμού των τυχόν αλλαγών κατά την επανασύνδεση του σταθμού εργασίας του χρήστη με το υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων.

 • 9.1.4 Workstation (σελ. 27)

  Απαίτηση 49:
  Για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών ασφαλείας, προτείνουμε να προστεθεί η απαίτηση για αναβάθμιση των Windows Professional στο κορυφαίο λειτουργικό σύστημα Windows Enterprise, μέσω του οποίου προμηθεύεστε και υπηρεσίες συντήρησης (Software Assurance) για τα Windows.

  Τα Windows Enterprise προσφέρουν πλήθος χαρακτηριστικών όπως:
  • AppLocker: κεντρικός έλεγχος των εφαρμογών που μπορούν να εγκαταστήσουν οι χρήστες στα PC τους.
  • Device Guard: ενσωματωμένη λύση αντιμετώπισης απειλών malware.
  • Granular UX Control: δυνατότητα προσωποποίησης και «κλειδώματος» της εμπειρίας του χρήστη σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ανάλογα με τον σκοπό που επιτελεί η συσκευή.
  • Credential Guard: αποθήκευση συγκεκριμένων συνθηματικών και υλοποίηση διαδικασίας διαχείρισής τους.
  • Windows To Go Creator: δυνατότητα να τρέχει ένα πλήρως διαχειρίσιμο desktop του οργανισμού μέσω ενός bootable USB drive.
  • Start screen control: επιτρέπει τον έλεγχο του start menu κεντρικά μέσω πολιτικών, ώστε να μην μπορούν οι χρήστες να το μεταβάλλουν.
  • DirectAccess: σε συνεργασία με τον Windows Server, επιτρέπει την ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση (remote access) στο δίκτυο του οργανισμού, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη δικτύων VPN.
  • BranchCache: σε συνεργασία με τον Windows Server επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία τοπικών cache σε απομακρυσμένα sites, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα & αρχεία τα οποία είναι κεντρικά αποθηκευμένα.

  Επίσης προτείνουμε την προμήθειας της ολοκληρωμένης σουίτας εφαρμογών γραφείου Microsoft Office Pro Plus, η οποία θα σας επιτρέψει τη συμμόρφωση με τον Νόμο 4440/2016 που επιβάλει τη ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων και θα σας εξασφαλίσει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
  • Ενιαία Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου πλήρως εξελληνισμένη, η οποία περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου, επεξεργαστή λογιστικών φύλλων εργασίας, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης παρουσιάσεων, λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων και λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφών, ημερολογίου και εργασιών που συνεργάζεται πλήρως με λογισμικό Server διαχείρισης Εταιρικής Αλληλογραφίας, Επαφών και Ημερολογίου.
  • Προσφέρεται σε μορφή επίσημης συνολικής κυβερνητικής άδειας στο όνομα του Φορέα, η οποία παρέχει το δικαίωμα μεταφοράς και χρήσης του σε οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα του Φορέα και το δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης προηγουμένων εκδόσεών του.
  • Πλήρης υποστήριξη χρήσης της Ελληνικής γλώσσας κατά την συγγραφή κειμένου. Παρέχονται ενιαίες συνιστώσες ορθογραφικού ελέγχου, ελέγχου συλλαβισμού και θησαυρού συνωνύμων όρων για την Ελληνική γλώσσα οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλες τις επιμέρους εφαρμογές της Ολοκληρωμένης Σουίτας Γραφείου.
  • Διαθέτει πλήρως εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας σε όλες τις επί μέρους εφαρμογές της. Διαθέτει επίσης εκτενή κείμενα ενσωματωμένης βοήθειας χρήσης του στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία καλύπτουν τον τρόπο χρήσης όλης της παρεχόμενης λειτουργικότητας από το λογισμικό.
  • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου παρουσιάζει πλήρη (100%) συμβατότητα με τα υπάρχοντα έγγραφα Microsoft Office. Το λογισμικό μπορεί να ανοίξει τα έγγραφα, να τα επεξεργαστεί και να τα αποθηκεύσει χωρίς να αλλοιώνει σε καμιά περίπτωση τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης τους.
  • Η προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου υποστηρίζει δημιουργία εγγράφων που μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά με τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών. Υποστηρίζονται οι εξής δυνατότητες:
  o Στο ίδιο έγγραφο υποστηρίζονται ταυτόχρονα ψηφιακές υπογραφές από πολλαπλούς χρήστες
  o Κάθε υπογραφή μπορεί να συνοδεύεται από οπτική αναπαράσταση της έγγραφης υπογραφής του χρήστη
  • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου μπορούν να υποστηρίξουν Timestamps από οποιονδήποτε Timestamp Server συμβατό με το RFC 3161.
  • Οι παραπάνω ψηφιακές υπογραφές στα έγγραφα που παράγονται από την προσφερόμενη Ολοκληρωμένη Σουίτα Γραφείου είναι συμβατές με τα πρότυπα XAdES και XAdES-T για την υποστήριξη εφαρμογών προηγμένων ψηφιακών υπογραφών σύμφωνα με την Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές.

  Παράλληλα, το Microsoft Office Pro Plus σε συνδυασμό με τον SharePoint Server θα σας δώσει τις κάτωθι δυνατότητες:
  • Δυνατότητα ανοίγματος και επεξεργασίας ενός αρχείου μέσα στον WEB Browser.
  • Δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας ενός αρχείου από περισσότερους από έναν χρήστες είτε μέσα από τον Web browser είτε μέσα από περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Άνοιγμα και ενημέρωση εγγράφων σε βιβλιοθήκες του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Ενεργοποίηση σεναρίων ροής εργασιών απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Δυνατότητα διαμοιρασμού και καθορισμού της πρόσβασης σε ένα έγγραφο απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Επιθεώρηση και εισαγωγή τιμών σε όλα τα μεταδεδομένα (metadata) ενός εγγράφου απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Δυνατότητα σύγκρισης δύο διαφορετικών εκδόσεων του ίδιου εγγράφου, που βρίσκεται αποθηκευμένο σε κάποια βιβλιοθήκη του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων, απευθείας μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus.
  • Δυνατότητα συγχρονισμού των αρχείων του υποσυστήματος διαχείρισης εγγράφων τοπικά στο σταθμό εργασίας του χρήστη, επεξεργασία του εγγράφου σε κατάσταση offline μέσα από το περιβάλλον εργασίας του Office Pro Plus και συγχρονισμού των τυχόν αλλαγών κατά την επανασύνδεση του σταθμού εργασίας του χρήστη με το υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων.