Άρθρο 02 – Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συστήματος τυποποιημένου εξοπλισμού ψηφιακών συσκευών ανίχνευσης αλκοόλης

Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια συστήματος τυποποιημένου εξοπλισμού ψηφιακών συσκευών ανίχνευσης αλκοόλης, πατήστε εδώ: