Τεχνική_Προδιαγραφή 01 – Προμήθεια Οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ελληνικής Αστυνομίας

Για να δείτε την τ. προδιαγραφή Προμήθειας Οχημάτων Ειδικής Χρήσης της Ελληνικής Αστυνομίας , πατήστε εδώ: