Άρθρο 2 Αντικείμενο

 

Αντικείμενο του σχεδίου νόμου αποτελούν:
α) ρυθμίσεις για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19,
β) ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,
γ) ρυθμίσεις θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και
δ) άλλες σχετικές ρυθμίσεις.