Άρθρο 5 Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού

 

Η ισχύς του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α` 204) και του άρθρου 9 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), περί διενέργειας προσλήψεων επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.

  • 20 Ιουνίου 2022, 11:33 | Άντα Φώφη

    Παράλληλα να επιστρέψουν ΟΛΟΙ οι υγειονομικοί, που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής, στα καθήκοντά τους. Είναι υγειονομικοί με εμπειρία, χρόνια υπηρεσίας και θα μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα από τους νεότερους και μη έμπειρους στα καθήκοντά τους. Αρχικά ήρωες, κατόπιν τιμωρημένοι.