ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 Άρθρο 3 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

 

1. Η ισχύς του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α` 16), περί λειτουργίας εμβολιαστικών κέντρων, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.
2. Η ισχύς του άρθρου 58 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.
3. H ισχύς του άρθρου 74 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), περί της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.
4. Η ισχύς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68), περί των φορέων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.
5. Η ισχύς του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020, περί ένταξης ιδιωτών ιατρών κάθε ειδικότητας στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 30ή.9.2022.

  • 15 Ιουνίου 2022, 09:01 | Κώστας Δημητρίου

    Πρέπει να καταργηθεί η διάταξη που επιβάλλει πρόστιμα σε όσους είναι άνω των 60 ετών και δεν έχουν εμβολιασθεί.
    Τυχόν αναφερόμενες οφειλές & προσαυξήσεις για μη καταβληθέντα πρόστιμα να διαγραφούν.
    Σε περίπτωση που έχουν πληρωθεί πρόστιμα αυτής της κατηγορίας, τα ποσά αυτά να συμψηφιστούν με άλλες οφειλές προς την εφορία και αφού γίνει η εκκαθάριση, το υπόλοιπο να επιστραφεί σε όσους το κατέβαλαν.