Άρθρο 8

 

Μεταβατικές διατάξεις

Υποθέσεις του άρθρου 1 που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και σε οποιοδήποτε βαθμό συνεχίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

  • 21 Ιουλίου 2011, 17:07 | Ιωάννης Παρδάλης

    Η ισχύς του νόμου πρέπει να επεκταθεί και σε υποθέσεις που εμφανιστούν μελλοντικά αλλά διαπράχθηκαν από τη μεταπολίτευση και μετά. Δηλ. αν το 2012 εμφανιστεί αδικημα που διαπράχθηκε το 1999, να υπαχθεί στο νόμο αυτό.

  • 20 Ιουλίου 2011, 11:51 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

    Παράλλημα με τη μεταφορά υποθέσεων του άρθρου 1 που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και σε οποιοδήποτε βαθμό και οι οποίες ορίζεται να συνεχίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κρίνεται σκόπιμος ο ορισμός της περιόδου αναδρομικής ισχύος των γεγονότων που περιλαμβάνονται στις υποθέσεις οι οποίες εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.