Άρθρο 4 Αρμόδιο δικαστήριο

1. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των πράξεων του άρθρου 1 είναι το τριμελές εφετείο.

2. Στις άνω  υποθέσεις ο ορισμός δικασίμου από τον αρμόδιο εισαγγελέα γίνεται υποχρεωτικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, σε ημέρα που δεν απέχει περισσότερο από δύο μήνες από την διαβίβαση σε αυτόν των εγγράφων.

 • Προτείνεται η κατάργησή του
  Αρμόδια θα είναι η δικαιοσύνη.

  Άρθρο 4 Αρμόδιο δικαστήριο
  ΟΧΙ

 • 21 Ιουλίου 2011, 10:57 | ΛΜ

  Από ευχολόγια πάμε καλά!. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι πρακτικά ανεφάρμοστη και μη συμβατή με τις διατάξεις του ΚΠΔ (και να ήταν η μόνη!). Τι θα γίνει αν ο κατηγορούμενος κατ’ άρθρο 273 δηλώσει κατοικία στην Αμερική? (η προθεσμία της κλήτευσης κατ’ άρθρο 166 παρ 1 τελευταίο εδάφιο είναι 60 ημέρες!!)
  Ζητώ συγγνώμη για τα πικρόχολα σχόλια μου αλλά τόσα χρόνια βλέπω νόμους κακούς, πρόχειρους, ανεφάρμοστους κλπ, νόμους που δείχνουν ότι έχουν φτιαχτεί απ’ ανθρώπους που είτε δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στα δικαστήρια ή δεν γνωρίζουν νομικά! Η καλή πρόθεση δεν φτάνει. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια!

 • 20 Ιουλίου 2011, 12:00 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΝΤΕΡΗΣ

  Πιστεύω και εγώ ότι οι υποθέσεις αυτές πρέπει να ανατίθενται σε μικτά ορκωτά δικαστήρια, διότι οι τακτικοί δικαστές μέχρι σήμερα δεν έχουν δώσει εχέγγυα ότι έχουν το σθένος να αποδώσουν δικαιοσύνη σε ανάλογες περιπτώσεις. Αντιθέτως αποδεικνύεται ότι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένοι από την εκτελεστική εξουσία και την διαπλοκή. Οι ένορκοι παρέχουν μεγαλύτερα εχέγγυα ανεξαρτησίας και είναι δυσκολότερο να ελεγχθούν. Χρειάζεται ένα σύγχρονο σύστημα επιλογής των ενόρκων καθώς και θέσπιση εύλογης αμοιβής ώστε να έχουν ενδιαφέρον να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Εάν θέλει η κυβέρνηση την πάταξη των εν λόγω περιπτώσεων διαφθοράς θα πρέπει να καταργήσει την συνταγματική διάταξη περί ευθύνης υπουργών και να αναθέσει την δίωξη των εγκλημάτων τους στην δικαιοσύνη και στους ενόρκους.

 • 18 Ιουλίου 2011, 15:23 | Αναστασιάδης Αντώνιος

  Ανεξάρτητα από βαθμό, θέση και είδος αδικήματος, κατά την ακροαματική διαδικασία, να υπάρχει αντιπροσωπεία του λαού που θα επιλέγονται με κλήρωση από μια λίστα εθελοντών ενόρκων, οι οποίοι θα λειτουργούν αμισθί.
  Αυτή η λίστα εθελοντών θα προϋποθέτει ορισμένα κριτήρια και θα μπαίνουν προαιρετικά με αίτησή τους όσοι θέλουν. Η λίστα των εθελοντών θα είναι ανοικτή ώστε να εισάγονται καινούρια μέλη ή να αποχωρούν όσοι δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν κάποια στιγμή λόγω των υποχρεώσεών τους.
  Σκοπός, η αντιπρόσωποι του λαού να ελέγχονται και να κρίνονται ενεργά από τον ίδιο τον λαό.

 • 18 Ιουλίου 2011, 15:54 | Μιχάλης

  Η εξάρτηση της αρμοδιότητας του δικαστηρίου (τριμελές εφετείο) από τον κατ’ άρθρο 1 χαρακτηρισμό των εγκλημάτων αυτών ως μείζονος σπουδαιότητας από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (ενν. μετά την τέλεση και ανακάλυψη του κάθε συγκεκριμένου εγκλήματος) ίσως έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του φυσικού δικαστή (άρθρο 8 του Συντάγματος). Εξάλλου, ενόψει και της μεγάλης σημασίας των εγκλημάτων αυτών σε συνδυασμό με το αυξημένο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης (δεδομένου και του ότι πρόκειται για εγκλήματα, που τις περισσότερες φορές θα τελούνται κατά κατάχρηση της λαικής εμπιστοσύνης, βάσει της οποία κατέχονται οι αντίστοιχες δημόσιες θέσεις), θα ήταν πιο σωστό να υπάγονται στα μικτά ορκωτά δικαστήρια. Αλλωστε επιθυμία και του συνταγματικού νομοθέτη (βλ. άρθρο 97 παρ.1) είναι τα σοβαρότερα εγκλήματα να δικάζονται από τα δικαστήρια αυτά, όπου μετέχει και το λαικό στοιχείο.