Άρθρο 7


Τελικές διατάξεις

       Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στο νόμο αυτόν εφαρμόζονται οι  διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
  • 23 Ιουλίου 2011, 17:41 | Αβραάμ Τσαλίδης

    Η περί δικαίου αισθήματος ικανοποίηση έρχεται με την απόδοση της δικαιοσύνης, το ότι καμία υπόθεση, μέχρι τώρα, δέν εχει οριστικώς διαλευκανθεί και είναι η τρίτη προσπάθεια νόμου στο ίδιο αντικείμενο, σε σύντομο σχετικά χρόνο, πιθανών σημαίνει, ότι δεν έχουν ερευνηθεί διεξοδικά τα αίτια που οδηγούν σε αυτές τις αποτυχείες, βάσει του νόμου : του αιτίου και του αποτελέσματος.
    Αν η παραγραφή του αδικήματος γίνεται μετα απο ένα μήνα ή μετά απο πέντε χρόνια οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ

  • 18 Ιουλίου 2011, 15:54 | Δημήτρης

    Σωστά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, που ισχύουν για όλους τους πολίτες.