Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος

Τίθεται από σήμερα 14 Ιουλίου 2011 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την εκδίκαση των υποθέσεων διαφθοράς από πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους και των υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος δημοσίου συμφέροντος κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα συμβάλλουν στη διαλεύκανση και τελεσιδικία υποθέσεων που ταλανίζουν τη χώρα σε εύλογο χρόνο, τόσο για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας, όσο και για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου των πολιτών.

Για το λόγο αυτό σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιουλίου 2011 και αφού ληφθούν υπ’ όψιν τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

 

Μιλτιάδης Παπαϊωάννου

Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων