Άρθρο 12: Εμπορία παιδιών, παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, και της ιδιότητάς της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί χώρα προορισμού και διέλευσης θυμάτων εμπορίας και εκμετάλλευσης που διακινούνται προς τη Δυτική Ευρώπη από δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τα έτη 2003-2013, προκύπτει ότι τα θύματα είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά που εξωθούνται στην επαιτεία, την πορνεία, την εργασιακή εκμετάλλευση και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. Προέρχονται κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Το μορφωτικό τους επίπεδο είναι συνήθως αυτό της βασικής και μέσης εκπαιδεύσεως της χώρας τους και το οικονομικό-βιοτικό τους επίπεδο είναι χαμηλό και αποτελεί ένα από τους καθοριστικούς παράγοντες που διευκολύνει τη στρατολόγηση. Η παγκόσμια οικονομική κρίση δυσχεραίνει την υφιστάμενη κατάσταση, αφήνοντας περιθώρια για έξαρση του φαινομένου και μάλιστα όχι με την μορφή της απόλυτης σκλαβιάς, αλλά με τη μορφή ενός εξαναγκασμού όπου το ίδιο το θύμα κατά κάποιο τρόπο «αποδέχεται» την κατάσταση του, λόγω της έλλειψης ουσιαστικών επιλογών και διεξόδων από την ανέχεια.  

 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α.1. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

– Ν. 3064/2002, «Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών».

– Π.Δ. 233/2003 «Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351 Α του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002».

– Ν. 3907/2011, που απλοποίησε και προσδιόρισε τα κριτήρια για έκδοση και / ή ανανέωση αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς και εξαιρετικούς λόγους, μεταξύ των άλλων, και για τα ανήλικα τέκνα, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης, τα οποία είναι ασυνόδευτα, ή ανήλικα, η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών αρχών ή ανήλικοι που φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού.

– Ν. 4198/2013: Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις. (Με τις διατάξεις του εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της).

Εισήχθησαν στην εθνική έννομη τάξη  τροποποιήσεις στις διατάξεις των άρθρων 323Α και 351 Π.Κ. που αφορούν στα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων και της σωματεμπορίας αντίστοιχα, με την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων, αλλά και διοικητικών κυρώσεων σε νομικά πρόσωπα, ενώ προβλέφθηκαν μέτρα επιείκειας για τους υπαιτίους των πράξεων της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης ή συμμορίας ή της συμμετοχής σε αυτές, αν καταστήσουν δυνατή με αναγγελία στην αρχή την πρόληψη της διάπραξης ενός από τα σχεδιαζόμενα εγκλήματα ή με τον ίδιο τρόπο συμβάλλουν ουσιωδώς στην εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης ή συμμορίας.

Με τις διατάξεις των άρθρων 49 επ. του νέου Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν.  4251/2014) καθορίζεται η διαδικασία για την εισδοχή και τη χορήγηση άδειας παραμονής αλλοδαπών που έχουν χαρακτηρισθεί θύματα εμπορίας ανθρώπων.

 

Α.2. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

– Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και τα Πρωτόκολλα αυτής, ιδίως το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Διακίνησης Προσώπων, ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών και το Πρωτόκολλο κατά της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών από τη Γη, τη Θάλασσα και τον Αέρα (Ν. 3875/2010).

– Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (Ν. 3625/2007.)

– Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων (Ν. 4216/10.12.2013). Σε ό,τι αφορά τα παιδιά – θύματα εμπορίας, οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου εισάγουν προστατευτικές ρυθμίσεις, τόσο για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η διαπίστωση της ανηλικότητας, όσο και για τα ασυνόδευτα παιδιά που φέρονται να είναι θύματα εμπορίας.

– Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την προστασία και αρωγή των θυμάτων εμπορίας ανηλίκων (Ν. 3692/2008).

 

 

Β. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Β.1. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης της χώρα μας είναι η έλλειψη παράδοσης και κουλτούρας δια-τμηματικών και δια-κλαδικών συνεργασιών. Έτσι, π.χ. οι εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές, οι υπηρεσίες υγείας, τα αστυνομικά όργανα και οι κοινωνικές υπηρεσίες συχνά δυσκολεύονται να συντονίσουν τις ενέργειές τους.

Το ίδιο όμως ισχύει και σε επίπεδο πολιτικών καθώς τα συναρμόδια Υπουργεία και οι συναφείς υπηρεσίες αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στον συντονισμό των δράσεών τους.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού,  δημιουργήθηκε και λειτουργεί το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την εκπόνηση, το συντονισμό και την εφαρμογή εθνικής στρατηγικής στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων στα επίπεδα της πρόληψης, της καταστολής και της δίωξης των δραστών, καθώς και της προστασίας των θυμάτων εμπορίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών (άρθρο. 6, N. 4198/ 2013).

Το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων υλοποιεί και συντονίζει δράσεις Πρόληψης, Προστασίας και Αρωγής των θυμάτων Καταστολής του εγκλήματος και Ποινικής δίωξης των διακινητών. Στο πλαίσιο αυτό, το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.  υπέβαλε προς τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχέδια προγραμμάτων προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-20120.

 

Β.2. Διοικητική προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών – Θέματα αδειοδότησης

 

Σύμφωνα με το Ν. 4251/2014 ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών – θύματα εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών, που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα, κι εφόσον αποφασίσουν, κατόπιν τρίμηνης προθεσμίας περίσκεψης (η οποία χορηγείται με πράξη της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής και η οποία μπορεί να παραταθεί για δύο επιπλέον μήνες) να συνεργαστούν με τις διωκτικές αρχές, δικαιούνται μετά από σχετική αίτησή τους που υποβάλλεται μέσω του αρμόδιου Εισαγγελέα, άδεια διαμονής χωρίς την καταβολή παραβόλου, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των άρθρων 52 ως 55 του Κώδικα.

 

Ειδικότερα, με το άρθρο 50 του Κώδικα ορίζονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης των θυμάτων σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής. Στην περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας θύματος εμπορίας ανθρώπων ή παράνομης διακίνησης μεταναστών που είναι ασυνόδευτος ανήλικος, η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να προσδιορίσει την ταυτότητα και την ιθαγένεια του και για να θεμελιώσει το γεγονός ότι δεν συνοδεύεται καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό της οικογένειας του και λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει τη νομική του εκπροσώπηση και, εφόσον χρειάζεται, την εκπροσώπηση του στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όπου δεν υφίσταται Εισαγγελέας Ανηλίκων, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών, εάν δεν βρεθεί η οικογένεια του ανηλίκου ή εάν κρίνει ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ο επαναπατρισμός του δεν εξυπηρετεί το συμφέρον του, μπορεί να διατάσσει κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του μέχρι την έκδοση απόφασης από το Δικαστήριο, στο οποίο πρέπει να απευθύνεται εντός τριάντα ημερών, για το διορισμό Επιτρόπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1532, 1534 και 1592 Α.Κ

 

Γ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 (Συντονίζει το Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. σε συνεργασία με άλλους φορείς)

          Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής 2010 – 2014, έχουν ενταχθεί συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία των ανηλίκων, οι οποίοι λόγω του ιδιαιτέρως αυξημένου κινδύνου να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης διεθνών κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων αποτελούν ευάλωτη ομάδα. Ειδικότερα:

 • Σε επιτελικό επίπεδο λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2002 Ομάδα Anti-trafficking στον Κλάδο Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν δώδεκα -12- Ομάδες Anti-trafficking, οι οποίες καλύπτουν όλη τη Χώρα και -2- Τμήματα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων στις Υποδιευθύνσεις Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής  & Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, τα οποία μετά την ισχύ του Ν. 4249/2014 «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας» υπάγονται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.  Οι Υπηρεσίες αυτές  στελεχώνονται από αστυνομικό προσωπικό με ειδικές γνώσεις, που επιμορφώνεται διαρκώς συμμετέχοντας σε σεμινάρια που διοργανώνονται στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό.
 • Εφαρμογή των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Ν. 3875/2010 ειδικών μέτρων προστασίας των νεαρών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ανηλικότητά τους.
 • Με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη με τη ΜΚΟ «Χαμόγελο του Παιδιού», το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σε ό,τι αφορά στις περιπτώσεις θυμάτων κακοποίησης – παραμέλησης και οικονομικής ή / και  σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανέλαβε:

-Την εκπόνηση σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και προώθηση 

            Προς όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες τυποποιημένων προτύπων  

            προδιαγραφών οδηγιών  σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης και χειρισμού των    

            παιδιών θυμάτων, καθώς και    την  εκπόνηση σχετικού εγχειριδίου, το οποίο

            και θα επικαιροποιείται κάθε φορά που θα ανακύπτει ανάγκη.

           – Να απευθύνεται στο «Χαμόγελο του Παιδιού» σε κάθε περίπτωση που

           Κρίνεται απαραίτητη η παροχή κοινωνικής ή ψυχολογικής υποστήριξης του

           παιδιού – θύματος  από το σύλλογο, η επικοινωνία με τον αρμόδιο Εισαγγελέα,

           καθώς και  η ενημέρωση  του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 • Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεργάζονταιμε τις ξένες Διπλωματικές Αρχές στη χώρα μας σε ό,τι αφορά, την παροχή αρωγής στα θύματα υπηκόων τους στις υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων και με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, για το ζήτημα του ασφαλούς επαναπατρισμού των θυμάτων.
 • Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «PROJECT VICTOR» αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων που έχει αναλάβει η ΜΚΟ «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με βασικό άξονα τη δημιουργία συνεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την υλοποίηση δράσεων, που θα συμβάλλουν στο διηνεκές στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανηλίκων

 Δ. ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Δ.1. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων

ΣΚΟΠΟΣ Μελέτη και εκπόνηση Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση Εμπορίας Ανθρώπων 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤο Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο (business plan) θα  διατυπώνει μακροπρόθεσμη στρατηγική οργάνωσης και ορθής και αποτελεσματικής λειτουργίας του Γραφείου Εθνικού Εισηγητή για την Εμπορία Ανθρώπων  τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΥπουργείο Εξωτερικών-Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. / Το έργο θα υλοποιηθεί από Ανάδοχο – κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, που μπορεί να έχει τη μορφή ένωσης εταιριών (consortium ) .
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΕκτιμώμενος χρόνος έναρξης υλοποίησης: Απρίλιος 2015  – Προϋπολογισμός 101.500 ευρώ από το ΙSF

Δ.2.  Εθνική Βάση Δεδομένων

ΣΚΟΠΟΣΔημιουργία «Εθνικής Βάσης Δεδομένων» για το ζήτημα της Εμπορίας Ανθρώπων
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗ δημιουργία «Εθνικής Βάσης Δεδομένων» για το ζήτημα της εμπορίας ανθρώπων  αποτελεί «υποχρέωση», απορρέουσα από το άρθρο 6 παράγραφο 7 του  Ν. 4198/11-10-2013. Η  Εθνική Βάση Δεδομένων θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός πανευρωπαϊκού δικτύου πληροφόρησης για την εμπορία ανθρώπων και αποσκοπεί στην ενοποίηση  των αποσπασματικών στοιχείων που τηρούνται μέχρι σήμερα από διάφορους φορείς για την κατά το δυνατό πληρέστερη καταγραφή των θυμάτων εμπορίας, με απώτερο στόχο την αρωγή και τον ανθρωπιστικό επαναπατρισμό περισσότερων θυμάτων.Στη Βάση αυτή – που θα λειτουργεί διαδικτυακά – θα καταχωρούνται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Με την επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα παρέχεται αξιόπιστη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση προς την Πολιτεία σε θέματα εμπορίας ανθρώπων για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

Η εν λόγω Βάση πρόκειται να τροφοδοτείται με στοιχεία από τους συναρμόδιους φορείς, ήτοι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και το ΚΕΕΛΠΝΟ. Στοιχεία επίσης δύναται να καταχωρούν και ΜΚΟ με πιστοποιημένη δράση στο τομέα της παροχής αρωγής στα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Επιπλέον, θα παρέχονται στοιχεία που θα προκύπτουν από τη συνεργασία με τις διπλωματικές/προξενικές αρχές και τους Εθνικούς Συντονιστές των χωρών προέλευσης των θυμάτων καθώς και από διεθνείς οργανισμούς.

Tο έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

Φάση (1) Μελέτη εφαρμογής: Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης και Ανάλυση Απαιτήσεων Συστήματος (στη φάση αυτή θα καθοριστεί το σχέδιο υλοποίησης του έργου).

Φάση (2): Ανάπτυξη – Εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος, με στόχο την καταχώρηση, ταξινόμηση και επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΥπουργείο Εξωτερικών-Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. / Το έργο θα υλοποιηθεί από Ανάδοχο – κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, που μπορεί να έχει τη μορφή ένωσης εταιριών (consortium ) .
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΕκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: Απρίλιος 2015  – Απρίλιος 2016 Προϋπολογισμός 37.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ

 Δ.3. Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς

ΣΚΟΠΟΣ Δημιουργία και λειτουργία  Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς  (National Referral  Mechanism/ Ε.Μ.Α.) για τα θύματα Εμπορίας Ανθρώπων
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗ εμπειρία έχει αποδείξει ότι η εμπορία ανθρώπων είναι ένα οριζόντιο θέμα  που απαιτεί  την εμπλοκή πολλών υπηρεσιών και φορέων. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για μια συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση, με τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς (Ε.Μ.Α.) είναι επιτακτική  και αποτελεί δέσμευση των κρατών μελών της Ε.Ε. Ο Ε.Μ.Α αποτελεί είναι ένα συνεργατικό πλαίσιο μέσω του οποίου οι κρατικοί φορείς εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για την προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, συντονίζοντας τις προσπάθειές τους σε μια στρατηγική εταιρική σχέση με την κοινωνία των πολιτών. Μέσω του Ε.Μ.Α. διασυνδέονται όλα τα στάδια της διαδικασίας παραπομπής και αρωγής των θυμάτων,  από την αρχική εξέταση, μέσω της επίσημης ταυτοποίησης, έως και τον εθελοντικό υποβοηθούμενο επαναπατρισμό, την κοινωνική ένταξη και τις προβλεπόμενες αστικές και ποινικές διαδικασίες. Το τελικό αποτέλεσμα του ανωτέρω έργου αφορά στη διαχείριση και λειτουργία του Ε.Μ.Α. από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΦορέας υλοποίησης: Εθνικό Κέντρο   Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)  σε συνεργασία με Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΕκτιμώμενος χρόνος έναρξης υλοποίησης: Απρίλιος 2015  – Προϋπολογισμός 597.888,82 ευρώ από το ΙSF

Δ.4. Αναβάθμιση Βάσης Δεδομένων Ασυνόδευτων Ανηλίκων

ΣΚΟΠΟΣΑναβάθμιση υπάρχουσας Βάσης Δεδομένων Aσυνόδευτων Ανηλίκων για την καταγραφή και ασυνόδευτων ανήλικων/θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων
  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Τo έργο αφορά την δημιουργία μιας Βάσης Δεδομένων στην οποία θα καταχωρούνται όλοι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αλλά και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θύματα της εμπορίας ανθρώπων και θα υποστηρίξει τον δι-υπηρεσιακό συντονισμό και συνεργασία στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς. Η Βάση Δεδομένων θα διευκολύνει  την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, ενώσω βρίσκονται στην Ελλάδα.Άλλα παραδοτέα του έργου αποτελούν: η εκπαίδευση επαγγελματιών στη χρήση της βάσης δεδομένων και στην αναγνώριση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, η ψυχοκοινωνική στήριξη στους ασυνόδευτους ανήλικους/θύματα εμπορίας ανθρώπων που φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους/ανήλικους πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων  και  άλλες επικουρικές δράσεις (σχεδιασμός και εκτύπωση εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού).
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΦορέας υλοποίησης Υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΕκτιμώμενος χρόνος έναρξης υλοποίησης: 2015  – Προϋπολογισμός 203.877,80 ευρώ από το ΙSF

 Δ.5. Επαύξηση επιχειρησιακής ανταπόκρισης των εμπλεκομένων φορέων

ΣΚΟΠΟΣΕπαύξηση επιχειρησιακής ανταπόκρισης των εμπλεκομένων πρώτης γραμμής-    Εκπαίδευση – επιμόρφωση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για την  αντιμετώπιση της Εμπορίας Ανθρώπων
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤο έργο αφορά: α) Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού που παρουσιάζει υψηλή πιθανότητα να έρθει σε επαφή με (πιθανά) θύματα εμπορίας ανθρώπων, στον τομέα της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης δεικτών που καταδεικνύουν περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων.β) Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού των ειδικών Υπηρεσιών καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων, αφενός σε θέματα προσδιορισμού και αναγνώρισης δεικτών (πιθανών) θυμάτων και αφετέρου σε τακτικές προσέγγισής και διενέργειας  συνέντευξης σε (πιθανά) θύματα εμπορίας ανθρώπων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΦΟΡΕΑΣ

Ελληνική Αστυνομία σε συνεργασία με Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης υλοποίησης: Απρίλιος 2015  – Προϋπολογισμός 14.500 ευρώ από το ISF

 Δ.6. Μετάφραση ενημερωτικού δελτίου

ΣΚΟΠΟΣΜετάφραση ενημερωτικού δελτίου με χρήσιμες πληροφορίες για τα θύματα των υποθέσεων Εμπορίας Ανθρώπων
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΜετάφραση ενημερωτικού δελτίου με χρήσιμες πληροφορίες για τα θύματα των   υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων  σε δεκαέξι (16) ξένες γλώσσες των χωρών προέλευσης  των θυμάτων (Αγγλικά, Αλβανικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ινδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Μπαγκλαντές, Πακιστανικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Τούρκικα).Η μετάφραση, κατόπιν επικαιροποίησης, του σχετικού φυλλαδίου θα συμβάλει τα μέγιστα στην προσέγγιση και  στην επικοινωνία των Αστυνομικών με τα (πιθανά) θύματα εμπορίας ανθρώπων. Το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ αστυνομίας και (πιθανών) θυμάτων εμπορίας ανθρώπων με αποτέλεσμα την καλύτερη συνεργασία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ελληνική Αστυνομία σε συνεργασία με Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης υλοποίησης: Απρίλιος 2015  – Προϋπολογισμός 500 ευρώ από το ISF

 Δ.7.Παρεμβάσεις για την Πρόληψη του Φαινομένου της Εμπορίας Ανθρώπων

ΣΚΟΠΟΣΟλοκληρωμένες παρεμβάσεις για την Πρόληψη του Φαινομένου της Εμπορίας Ανθρώπων και την Εκπαίδευση των Συναρμόδιων Φορέων
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΘα διοργανωθούν από τον ΔΟΜ 6 συναντήσεις.Η ομάδα στόχου της πρώτης συνάντησης θα αφορά τα εθνικά και τοπικά μέσα ενημέρωσης. Εν συνεχεία, θα διοργανωθούν 4 ημερίδες (2 για κάθε χρόνο) με αντικείμενο την ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας

Ειδικότερα: 1) Ευαισθητοποίηση. Η εναρκτήρια συνάντηση θα επικεντρωθεί στην ευαισθητοποίηση των μέσων ενημέρωσης για την εμπορία ανθρώπων. Δημοσιογράφοι εγνωσμένου κύρους από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συζητήσεις σχετικά με τους παράγοντες που συμβάλλουν στην θυματοποίηση και το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ενημέρωση τόσο των πιθανών θυμάτων όσο και των εν δυνάμει καταναλωτών των υπηρεσιών και των αγαθών – προϊόντων εκμετάλλευσης. Μια ξεχωριστή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα με τη συμμετοχή των μελών της Βουλής των Ελλήνων και μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο σκοπός της συνάντησης θα είναι να ενθαρρύνει τους πολιτικούς από διάφορα κόμματα να ανταλλάξουν απόψεις και βρουν τρόπους για να εργαστούν από κοινού για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

2) Ανάπτυξη ικανοτήτων. Τέσσερις  ημερίδες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού πρώτης γραμμής: επιθεωρητές εργασίας, γιατροί και επαγγελματίες υγείας, αστυνομία, συνοριοφύλακες, ακτοφυλακή, εισαγγελείς, δικαστές, διπλωματικοί φορείς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει το «πότε» και το «πώς» να βοηθούμε τα θύματα και, ανάλογα με το είδος της εκμετάλλευσης, ποιόν καλούμε σε περίπτωση υποψίας αναγνώρισης πιθανού θύματος.

3) Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, για την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των εν δυνάμει θυμάτων και των εν δυνάμει καταναλωτών, με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες. Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σποτ με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τους κινδύνους της εμπορίας ανθρώπων

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΔΟΜ (ΙΟΜ) σε συνεργασία με Γ.ΕΘ.ΕΙΣ.
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΕκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 1η Ιανουαρίου του 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017  – Προϋπολογισμός 250.000 ευρώ από το ISF

 Δ.8.  Ενημέρωση /ευαισθητοποίηση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Εμπορίας Ανθρώπων

ΣΚΟΠΟΣΠρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της Εμπορίας Ανθρώπων, μέσω της ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης επιλεγμένων ομάδων στόχου αλλά και του ευρύτερου κοινού
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤο έργο αφορά την κατάρτιση σχεδίου δράσης ευαισθητοποίησης, το οποίο θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ομάδων στόχου που θα απευθύνονται οι δράσεις και την περιγραφή των δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, που θα προτείνει ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού.Επίσης θα περιλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση σειράς  διαδραστικών δρώμενων/ διαγωνισμών σε τομείς   όπως βίντεο, φωτογραφία, κινηματογράφος, ντοκιμαντέρ, θέατρο, λογοτεχνία, street   art, αθλητισμός, κ.α. με θέμα την εμπορία ανθρώπων  όπως επίσης και την διοργάνωση θεματικού φεστιβάλ ταινιών από όλο τον κόσμο. Θα παραχθεί  έντυπο υλικό και οπτικοακουστικό υλικό, με σκοπό την προβολή του στα ΜΜΕ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΥπουργείο Εξωτερικών-Γ.ΕΘ.ΕΙΣ / Το έργο θα υλοποιηθεί από Ανάδοχο – κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, που μπορεί να έχει τη μορφή ένωσης εταιριών (consortium ) .
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΕκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: Απρίλιος 2015 – Απρίλιος 2016 – Προϋπολογισμός 355.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ

 Δ.9. Στοχευμένες  Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

ΣΚΟΠΟΣΣτοχευμένες  δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης δημοσίων υπαλλήλων και άλλων φορέων σε θέματα Εμπορίας Ανθρώπων.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤο έργο  αφορά  δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε: εισαγγελείς, δικαστές, μέλη των Ειδικών Ομάδων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας  της ΕΛ.ΑΣ, λιμενικούς, μεθοριακούς φύλακες, επιθεωρητές εργασίας, υγειονομικό προσωπικό, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης και στελέχη ΜΚΟ. Θα έχουν τη μορφή διήμερων ενημερωτικών συναντήσεων που θα λάβουν χώρα τόσο στην Αθήνα όσο και στην Περιφέρεια με μικτές ομάδες των 20 περίπου συμμετεχόντων.Οι ομάδες-στόχοι θα αποτελέσουν πυρήνες και θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για την ευαισθητοποίηση μεγαλύτερου αριθμού στελεχών που έχουν εμπλοκή με το φαινόμενο της «εμπορίας ανθρώπων» στην Ελλάδα.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣΥπουργείο Εξωτερικών-Γ.ΕΘ.ΕΙΣ. / Το έργο θα υλοποιηθεί από Ανάδοχο – κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, που μπορεί να έχει τη μορφή ένωσης εταιριών (consortium ) .
ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΕκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: Απρίλιος 2015 – Απρίλιος 2016 – Προϋπολογισμός 100.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ

Δ.10. Άμεση Προστασία και αρωγή θυμάτων εμπορίας

         ΣΚΟΠΟΣΠροστασία και αρωγή θυμάτων εμπορίας (γυναίκες και νεαρά κορίτσια)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διασφάλιση προστατευτικού πλαισίου στα θύματα εμπορίας ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης, κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα ή επαναπατρισμού τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ

 • Επείγουσα Στέγαση
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Νομική διαμεσολάβηση
 • Διαμεσολάβηση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας –Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Πάγια δράση από το 2003 

ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Κρατικός προϋπολογισμός – ΕΚΚΑ

 Δ.11. Διακρατική Συνεργασία  Ελλάδας – Αλβανίας για τα παιδιά θύματα εμπορίας

         ΣΚΟΠΟΣΠροστασία και αρωγή ανηλίκων θυμάτων εμπορίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινές πρακτικές μεταξύ των υπεύθυνων αρχών των δυο χωρών όσον αφορά στην συνεργασία των οικείων θεσμικών οργάνων σύμφωνα με τα ισχύοντα για την μέριμνα των ανηλίκων

ΔΡΑΣΕΙΣ

 • ·         Εντοπισμός των ανηλίκων θυμάτων
 • ·         Παραπομπή σε αρμόδιους λειτουργούς
 • ·         Διορισμός προσωρινού επιτρόπου
 • ·         Εξατομικευμένη αξιολόγηση των περιπτώσεων
 • ·         Εξεύρεση μόνιμης λύσης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣΦΟΡΕΑΣΥπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας –Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΠάγια δράση από το 2008 

 Διαδικασία Επικαιροποίησης του σχεδίου «ΙΛΑΕΙΡΑ»- Σχέδιο Διυπηρεσιακής -Επιχειρησιακής Δράσης σε Εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής γυναικών και ανηλίκων -με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εντός του τρέχοντος έτους.