Άρθρο 04 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά η ισχύς των άρθρων 2 και 3 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των ανωτέρω άρθρων εφαρμοζομένων από τις αμέσως επόμενες γενικές βουλευτικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν αυτές διεξαχθούν, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος, ήτοι της υπερψήφισης του παρόντος άρθρου από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών.

 • 4 Ιουλίου 2016, 18:36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΓΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ
  1) Απλή Αναλογική
  Απλούστατη για λόγους Ισοτιμίας Ψήφου των Ελλήνων Πολιτών.

  2) Κατάργηση του ορίου 3% για Λήψη Κοινοβουλευτικής Έδρας, από Πολιτικό Κόμμα.
  Για λόγους Ισοτιμίας Ψήφου των Ελλήνων Πολιτών.
  3) Κατάργηση του » Μπόνους»

  4) Κατάργηση της Λίστας Υποψηφίων Βουλευτών.
  Ανάδειξη όλων των Βουλευτών με «Σταυρό Προτίμησης».
  Και των Αρχηγών των Κομμάτων, σε μία Εκλογική Περιφέρεια.
  Και των πρώην Πρωθυπουργών

  5) Οι Βουλευτές Επικρατείας όλων των Κομμάτων σε Κοινό Ψηφοδέλτιο και με Σταυρό.
  Ώστε να εκλέγονται οι πιο Αξιόλογοι από όλους τους Πολίτες, ασχέτως Κόμματος.
  6) Καθιέρωση της Επιστολικής Ψήφου. Για τους Ετεροδημότες και τους Έλληνες Πολίτες κατοίκους ή εργαζόμενους Εξωτερικού.
  Για Μείωση της Αποχής και των εξόδων μετακίνησης των Πολιτών.
  Κωνσταντίνος Καρτσώνης(19νδ΄).
  Θεσσαλονίκη.
  Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 (19.54).

 • 4 Ιουλίου 2016, 16:04 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ

  Πρόταση για απαγόρευση των προ-σταυρωμένων ψηφοδελτίων

  Πρόταση

  Προτείνεται ρητή διάταξη βάσει της οποίας τα ψηφοδέλτια των κομμάτων τυπώνονται από το κράτος και διακινούνται αποκλειστικά στα εκλογικά τμήματα την ώρα της ψηφοφορίας, αποκλειομένης της διανομής τους πριν από την ημέρα των εκλογών ή κατά τη διάρκειά της έξω απ’ αυτά.
  Σε περιπτώσεις παράβασης της διάταξης αυτής προτείνεται η θέσπιση αυστηρών ποινών για τους φυσικούς αυτουργούς, καθώς και ακύρωση της υποψηφιότητας εκείνου που αποδεδειγμένα προκάλεσε την παράβαση.
  Παράλληλα, προτείνεται να προβλεφθούν ρήτρες διασφάλισης της αυθεντικότητας των ψηφοδελτίων. Κάθε ψηφοδέλτιο που δεν θα έχει τυπωθεί από το κράτος θα θεωρείται αυτομάτως άκυρο.

  Αιτιολόγηση

  Στις προτεινόμενες για τροποποίηση διατάξεις δεν συμπεριελήφθη το ζήτημα του σταυρού προτίμησης και η ενδεχόμενη επιστροφή στον θεσμό της λίστας.
  Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο θεσμός του σταυρού προτίμησης ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο.
  Ισχύει βέβαια επίσης ότι και ο θεσμός της λίστας, ενώ αντιμετωπίζει επαρκώς τη συγκεκριμένη στρέβλωση, δημιουργεί σειρά άλλων προβλημάτων: Παρέχει υπέρμετρη ισχύ στους επικεφαλής των κομμάτων, ενώ παράλληλα εξασθενίζει την έκφραση της λαϊκής ετυμηγορίας.
  Αυτό που δεν έχει αναλυθεί επαρκώς είναι οι μηχανισμοί μέσω των οποίων υλοποιείται η αξιοποίηση του σταυρού προτίμησης για την προώθηση των πελατειακών σχέσεων, καθώς και τα κενά της εκλογικής νομοθεσίας που διευκολύνουν τη λειτουργία τους.
  Ο βασικός μηχανισμός στηρίζεται στην ευρύτατη διανομή σταυρωμένων ψηφοδελτίων από τα κόμματα και κυρίως από τους υποψηφίους, πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας. Παλαιότερα η διαδικασία αυτή διεκπεραιωνόταν από τους προσωπικούς εκλογικούς μηχανισμούς των υποψηφίων, που διαρθρώνονταν στις εκλογικές περιφέρειες με επικεφαλής τους περίφημους κομματάρχες. Σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία έπαιζαν η οικογένεια και η εντοπιότητα.
  Στις μέρες μας η διαδικασία έχει τελειοποιηθεί . Με τους εκλογικούς μηχανισμούς των υποψηφίων συμπράττουν εκτεταμένα κοινωνικά δίκτυα όπως: Εργοδοτικά, αυτοδιοικητικά, συνδικαλιστικά, εκκλησιαστικά και παραεκκλησιαστικά, κοινωνικά (αθλητικά σωματεία, σύνδεσμοι πολυτέκνων, εθνικοτοπικοί και διάφοροι άλλοι σύλλογοι και συνεταιρισμοί, επιμελητήρια και επαγγελματικές οργανώσεις κ.λπ.), αλλά και επαγγελματίες με εκτεταμένη επιρροή σε τμήματα των ψηφοφόρων (γιατροί, εφοριακοί, τραπεζικοί, γεωπόνοι, δικηγόροι, στελέχη του δημόσιου τομέα κ.λπ.). Η ενεργοποίηση αυτών των δικτύων πολλαπλασιάζει τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων μεταξύ βουλευτή και ψηφοφόρου, δημιουργεί ένα ενδιάμεσο στρώμα μεσαζόντων της εξουσίας και συγκροτεί ένα ισχυρότατο πλέγμα τοπικής διαπλοκής.
  Το εργαλείο για τη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας, τόσο στα αστικά κέντρα αλλά πολύ περισσότερο στην περιφέρεια είναι η δυνατότητα των υποψηφίων να διακινούν εκ των προτέρων μεγάλες ποσότητες σταυρωμένων ψηφοδελτίων, δεσμεύοντας ως ένα βαθμό μεγάλες κατηγορίες μεμονωμένων ψηφοφόρων (κατά κανόνα με χαλαρή σχέση με την πολιτική) μέσω ισχυρότατων ενδιάμεσων κρίκων που πραγματοποιούν με συστηματικό τρόπο τη διανομή τους.
  Η πρακτική αυτή δεν είναι παράνομη. Τα σχετικά λίγα που προβλέπονται από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία (Άρθρο 72 Π.∆. 351/2003 και άρθρα 3, 10 και 11 Ν. 3231/2004) είναι ότι:
  «Τα κόµµατα, οι συνδυασµοί κοµµάτων και οι υποψήφιοι είναι υποχρεωµένοι:
  α) να εκτυπώσουν τα ψηφοδέλτια και
  β) να παραδώσουν στον οικείο νοµάρχη, επί αποδείξει, οκτώ τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ψηφοφορία, αριθµό ψηφοδελτίων που να επαρκεί για τις ανάγκες των εκλογικών τµηµάτων της περιφέρειας.»
  Η νομοθεσία, λοιπόν, δεν επιτρέπει ρητά αυτή την πρακτική, ούτε όμως και την απαγορεύει. Πρόκειται για κλασική περίπτωση νομοθετικού κενού. Ουσιαστικά όμως παραβιάζεται έτσι το πνεύμα του νομοθέτη, που θέλει τον ψηφοφόρο να οδεύει ανεπηρέαστος προς την κάλπη και να εκπληρώνει ευσυνείδητα και με βάση τις προσωπικές του πεποιθήσεις το εκλογικό του δικαίωμα. Πρόκειται για την επιτομή του ραγιαδισμού και ακραία υποτίμηση της προσωπικότητας των ψηφοφόρων.
  Η αιτιολογική βάση της πρακτικής αυτής στηρίζεται «στην καημένη τη γιαγιά και τον παππού που έχουν ασθενή όραση, που δεν ξέρουν ανάγνωση, που μπορεί να τα χάσουν μέσα στο παραβάν» κ.λπ. Ωστόσο, η ισχύουσα νομοθεσία (Π.∆. 351/2003, άρθρο 83, παράγραφος 3) καλύπτει με επάρκεια αυτές τις περιπτώσεις: «Εκλογείς, που από σωµατική αδυναµία δεν µπορούν να κάνουν τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωµα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε µέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωµένοι να τους βοηθήσουν». Έτσι, η αιτιολόγηση της διανομής σταυρωμένων ψηφοδελτίων αποδεικνύεται έωλη και προσχηματική.

 • 4 Ιουλίου 2016, 15:04 | Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

  ο νόμος είναι προβληματικός! -> δεν είναι απλή αναλογική, αλλά σύστημα απλής αναλογικής! κι ο βασικός λόγος είναι η διατήρηση του bonus του 3%!

 • 4 Ιουλίου 2016, 13:27 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  Ας αρχίσουμε επιτέλους να συζητάμε για τα κοινά. Το αποφεύγαμε τόσα χρόνια είτε από φόβο, είτε από τεμπελιά, είτε από ελιτισμό. Η συ(ν)-ζήτηση διαμορφώνει νέα ήθη και αυτά νέους κανόνες τους οποίους δεν μπορούμε να κατανοήσουμε από εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Σκονισμένες έννοιες όπως πόλις πολίτης, παρρησία, ατομική ευθύνη, λογοδοσία μας περιμένουν εδώ και 2.400 χρόνια, για να τις αποκαταστήσουμε από την διαστρεβλωτική συκοφάντηση των ολιγαρχιών και για να τις επανανοηματοδοτήσουμε αποκαθιστώντας την δύναμη των πολλών, τη Δημοκρατία.

 • 3 Ιουλίου 2016, 16:23 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΒΡΕΛΗ

  Είναι μία κάποια πρόοδος όποτε και να ισχύσει. Καλό θα ήταν να ισχύσει άμεσα. Η απλή αναλογική χωρίς μπόνους και πλαφόν, είναι και αίτημα μεγάλου μέρους του πληθυσμού εδώ και δεκαετίες. Αφού όμως μπήκατε στη διαδικασία για αλλαγές, θα μπορούσαν να προταθούν και άλλα άρθρα προς διαβούλευση όπως επίσης να ισχύσει και για τις εκλογές της Αυτοδιοίκησης.

 • 2 Ιουλίου 2016, 16:11 | Νικόλαος Πασαμήτρος

  Ίσως θα έπρεπε να αναζητηθεί συναίνεση με την υιοθέτηση και προτάσεων των άλλων πλευρών προκειμένου να εφαρμοστεί άμεσα ο εκλογικός νόμος. Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος της ανόδου της ακροδεξιάς μέσω της διατήρησης της αναντιστοιχείας μεταξύ εκλογικού σώματος και εκλεγμένων παρά αυτός της πιθανής ανάδειξής της στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και τέλος πάντων η νόθευση των λαικών αποφάσεων με συστήματα πριμοδότησης δεν είναι η απάντηση στο έλλειμα δημοκρατίας.

 • 2 Ιουλίου 2016, 10:53 | Γιαννης

  Να αρχισει μετα τις όποιες εκλογές

 • 2 Ιουλίου 2016, 09:32 | Περικλής Μαχαιράς

  Πιστεύω πως πρέπει να ισχύσει όσο πιο γρήγορα γίνεται και μάλιστα η απλή αναλογική να εφαρμοστεί και στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • 1 Ιουλίου 2016, 19:50 | Νίκος Κ.

  Σημαντικές οι αλλαγές και προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, για να είναι ολοκληρωμένος (και εκσυγχρονισμένος) ο νέος εκλογικός πρέπει επίσης να:

  1) Εκχωρεί δικαίωμα ψήφου και στους Έλληνες του εξωτερικού. Είναι επιτέλους ώρα να εφαρμοστεί κάτι που ισχύει για τις περισσότερες χώρες της Ε. Ε. και έχει καθυστερήσει αισθητά να εφαρμοστεί στην Ελλάδα.

  2) Να δοθεί η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου σε όσους ψηφοφόρους το επιθυμούν. Είναι κάτι που επίσης ισχύει σε πολλές χώρες της Ε. Ε. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να ψηφίσουν, ιδιαίτερα σε αυτούς που αδυνατούν να προσέλθουν στις κάλπες λόγω κινητικών ή άλλων προβλημάτων. Είναι δείγμα πολιτισμού.

 • 1 Ιουλίου 2016, 18:46 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Η απλή αναλογική πρέπει να εφαρμοσθεί όχι μόνον στις εθνικές εκλογές αλλά και στις εκλογές για την ανάδειξη Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών (ΟΤΑ Α΄ & Β΄βαθμίδος). Είναι ο μόνος ενδεδειγμένος δρόμος εξόδου από την κρίση που μαστίζει την Ελληνική κοινωνία από την χρεωκοπία του 1989 εως σήμερα. Μπορεί αρχικά να καθίσταται δύσκολη (λόγω ληστρικής βυζαντινο-οθωμανικής νοοτροπίας των «κομμάτων εξουσίας») η συνεργατική διακυβέρνηση της χώρας, όμως, μακροπρόθεσμα, με την απλή αναλογική θα οδηγηθούμε σε σύγχρονες νοοτροπίες συνεργατικών κυβερνήσεων με σύνθεση πολιτικών αντί της αντιπαραγωγικής-καταστροφικής για την χώρα επιδίωξης επιβολής της α ή β βυζαντινο-οθωμανικής φατρίας επί των υπολοίπων και επί των Πολιτών.

  (Δυστυχώς, η Κυβέρνηση Ζολώτα υπήρξε βραχύβιος με ευθύνη των αρχηγών των δύο, τότε, κομμάτων εξουσίας – άλλως, η Ελλάς θα είχε διαφορετική πορεία με την καθιέρωση, τότε – προ 25ετίας – της Απλής Αναλογικής ως ΠΑΓΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ συστήματος και την συνακόλουθη καλλιέργεια κουλτούρας πολιτικής συνεργασίας & συνθέσεως αντί της στείρας-αντιπαραγωγικής-ληστρικής-καταστροφικής κομματικής αντιπαράθεσης που μαστίζει τον τόπο από καταβολής κοινοβουλευτισμού – 1843 – εως σήμερα)

 • 1 Ιουλίου 2016, 18:22 | ΓΙΩΡΓΟΣ

  Θα ήταν πιο ρεαλιστικό και θα είχε την μεγαλύτερη αποδοχή απο τους πολίτες ένας εκλογικός νόμος που θα βοηθούσε τον σχηματισμό βιώσιμων κυβερνήσεων και θα απέτρεπε την ακυβερνησία, αλλά συγχρόνως ΄θα υποχρέωνε σε μεγαλύτερες και ευρύτερες συναινέσεις μεταξή των κομμάτων. Αυτό νομίζω υλοποιείται με την αλλαγή του bonus των 50 εδρών σε 25-30. Ο μέσος δρόμος δηλαδή γιατί αγνοείται και πάμε απο το ένα άκρο στο άλλο άκρο. Εμείς σαν έθνος διδάξαμε τις θεωρείες της <> και του <> γιατί επιλέγονται οι ακραίες λύσεις.

 • 1 Ιουλίου 2016, 17:28 | Χρηστος

  Θα πρέπει να ισχύσει άμεσα.

 • 1 Ιουλίου 2016, 17:46 | T A

  1) Πού είναι η ψήφος των κατοίκων εξωτερικού; Για ποιό λόγο δεν περιλαμβάνεται τέτοια διάταξη; Μήπως, για να παραφράσουμε αντίστοιχες κυβερνητικές δηλώσεις: «εμάς οι ψηφοφόροι μας δε ζουν στο εξωτερικό»; Το 2015 δώσαμε μια περιουσία για να έρθουμε να ψηφίσουμε 3 φορές. Πόσο μάλλον αν πάμε σε απλή αναλογική…
  Ντροπή, μετά από τόσα χρόνια ακόμα να συζητάμε τα αυτονόητα.

  2) Σπάσιμο μεγάλων περιφερειών; Και αυτό το ξεχάσαμε;

  Γενικά, μεγάλη βιασύνη και προχειρότητα.

 • 1 Ιουλίου 2016, 17:54 | Βασίλης

  Ο νόμος αυτός ΔΕΝ θα πρέπει να ισχύσει ποτέ. Αφήστε τις ιδεοληψίες του παρελθόντος και ενηλικιωθείτε. Ειδικά στην Ελλάδα του σήμερα, θα είναι καταστροφή.

 • 1 Ιουλίου 2016, 16:52 | ΑΓΓΕΛΟΣ

  Ας ελπίσουμε ότι δε θα ισχύσει ποτέ. Επειδή βλέπει η κυβέρνηση ότι δε θα βγει πρώτη στις επόμενες εκλογές, προσπαθεί με πλάγιο τρόπο να παραμείνει στην εξουσία, καθώς με τα σημερινά ποσοστά θα αναγκαστεί το 1ο κόμμα να συνεργαστεί με το δεύτερο, καθώς τα νούμερα δε θα μπορούν να βγουν διαφορετικά. Συμπέρασμα: Το όλο έργο το έχουμε ξαναδει το 89-90 αλλά οι αμόρφωτοι ποντάρουν στο λαό που του έχουν καταστρέψει την παιδεία και θεωρούν ότι τον έχουν στο χέρι. Πραγματικά διαλύοντας την παιδεία έχουμε καταντήσει ένας λαός που άγεται και φέρεται από φερέφωνα ξένων συμφερόντων, με πρωτεργάτη τον νυν πρωθυπουργό. Όσο εμείς δεν πολεμάμε για την παιδεία μας και δεχόμαστε αμάσητες τις ανοησίες που πλασάρει η κυβέρνηση μέσω υπουργών, τόσο είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Σε αυτό το λαό, αυτοί αξίζουν.