Άρθρο 02 – Τροποποίηση άρθρου 100 π.δ. 26/2012 (Α’ 57)

Οι παράγραφοι 6 έως 8 του άρθρου 100 του π.δ. 26/2012 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«6. Για την κατανομή τυχόν αδιάθετων εδρών υπολογίζεται η διαφορά των εδρών που έχουν διατεθεί, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, από τις έδρες που δικαιούται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4α και 5 του άρθρου 99. Στη συνέχεια υπολογίζονται τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων των εκλογικών σχηματισμών σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκτός από τις μονοεδρικές. Το υπόλοιπο αυτό είναι η διαφορά του γινομένου των εδρών που κατέλαβαν οι παραπάνω σχηματισμοί στην εκλογική περιφέρεια επί το εκλογικό της μέτρο από το σύνολο των ψήφων που έλαβαν στην ίδια εκλογική περιφέρεια.
7. Τυχόν αδιάθετες έδρες διεδρικών και τριεδρικών εκλογικών περιφερειών διατίθενται, κατά σειρά και ανά μία, στον εκλογικό σχηματισμό που εμφανίζει σε καθεμία από αυτές τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.
Εάν σε κάποιο εκλογικό σχηματισμό διατεθούν συνολικά περισσότερες έδρες από όσες δικαιούται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4α και 5 του άρθρου 99, οι πλεονάζουσες αφαιρούνται, ανά μια, από τις τριεδρικές περιφέρειες και αν υπάρξει ανάγκη από τις διεδρικές, στις οποίες εμφανίζει τα μικρότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.
8. Οι εκλογικές περιφέρειες που εξακολουθούν να έχουν αδιάθετες έδρες διατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα του εκλογικού σχηματισμού με το μικρότερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων στην επικράτεια που δικαιούται έδρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 99. Στον εκλογικό σχηματισμό που έχει το μικρότερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων στην επικράτεια παραχωρείται ανά μία έδρα από καθεμία από αυτές τις εκλογικές περιφέρειες και ως τη συμπλήρωση του αριθμού των εδρών που ο εκλογικός σχηματισμός δικαιούται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4α και 5 του άρθρου 99. Αν πάλι παραμείνουν αδιάθετες έδρες, η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται διαδοχικά για όλους τους εκλογικούς σχηματισμούς που συμμετέχουν σε αυτή, αρχίζοντας από όποιον συγκέντρωσε το μικρότερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων σε όλη την επικράτεια προς αυτόν με τον αμέσως μεγαλύτερο.»

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:21 | Ανδρέας Τσολακόπουλος

  Ανδρέας Τσολακόπουλος
  Για ποια «κυβερνησιμότητα» μιλάμε όταν το 40% αντιστοιχεί στο 24% του πληθυσμού;
  Γιατί πάνε περίπατο οι διαχρονικές προεκλογικές δεσμεύσεις για αλλαγές;
  Τι θα γίνει με την ποσόστωση των γυναικών, τη μείωση του αριθμού και της θητείας των βουλευτών και του υπουργικού συμβουλίου, της υποχρεωτικότητας της ψήφου για τη μείωση της αποχής, το ασυμβίβαστο της θέσης του υπουργού και βουλευτή, την άδικη διανομή των εδρών στις περιφέρειες (τετραεδικές, πενταεδρικές), με το σύστημα +1 κλπ;
  Ευχαριστώ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:56 | Ανδρέας Τσολακόπουλος

  Ανδρέας Τσολακόπουλος
  (Πειράματα, στου Κασίδη το κεφάλι).
  Για ποια «κυβερνησιμότητα» μιλάμε όταν το 40% αντιστοιχεί στο 24% του πληθυσμού;
  Γιατί πάνε περίπατο οι διαχρονικές προεκλογικές δεσμεύσεις για αλλαγές;
  Τι θα γίνει με την ποσόστωση των γυναικών, τη μείωση του αριθμού και της θητείας των βουλευτών και του υπουργικού συμβουλίου, της υποχρεωτικότητας της ψήφου για τη μείωση της αποχής, το ασυμβίβαστο της θέσης του υπουργού και βουλευτή, την άδικη διανομή των εδρών στις περιφέρειες (τετραεδικές, πενταεδρικές), με το σύστημα +1 κλπ;
  Ευχαριστώ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 00:11 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Η τοπική εκπροσώπηση, που αποτελεί και τον λόγο που οι 285 βουλευτές εκλέγονται σε περιφέρειες και όχι ως Επικρατείας, είναι δυστυχώς έντονα διαστρεβλωμένη.
  α) Οι «μικρές» περιφέρειες δυσκολεύονται να αναδείξουν αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση, αφού η κατανομή του μικρού αριθμού εδρών δύσκολα αποδεικνύεται αντιπροσωπευτική ενός πληθυσμού και της ποικιλίας απόψεων εντός αυτού.
  β) Η κατανομή των εδρών στις περιφέρειες βάσει του πανελλαδικού εκλογικού αποτελέσματος και όχι του περιφερειακού εκλογικού αποτελέσματος, καταλήγει σε αποτελέσματα όπως αυτό στην Α’ Πειραιώς το 2019, όπου η Νέα Δημοκρατία έλαβε 43% της ψήφου, αλλά 83% των εδρών. Ακόμα χειρότερα, στη Δυτική Αττική οι ψηφοφόροι προτίμησαν (έστω και οριακά) τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αλλά οι βουλευτές της περιφέρειας προέρχονται κατά 75% από τη Νέα Δημοκρατία. Στην Ανατολική Αττική, το τρίτο κόμμα, το Κίνημα Αλλαγής, δεν έλαβε καμία έδρα, αλλά και το Κ.Κ.Ε., και το Μέ.Ρ.Α.25 και η Ελληνική Λύση έλαβαν από μία έδρα, κι ας έλαβαν λιγότερη υποστήριξη. Στη Β’ Θεσσαλονίκης ανεδείχθη βουλευτής του Μέ.Ρ.Α.25, παρότι οι ψηφοφόροι προτίμησαν τη Χρυσή Αυγή.
  γ) Αυτό το γεγονός αποτρέπει τη συμμετοχή ανεξάρτητων, μεμονωμένων και τοπικών υποψηφίων. Το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας βγήκε πρώτο σε δύο περιφέρειες των ευρωεκλογών. Αν συμμετείχε στις εθνικές εκλογές, θα έβγαινε πρώτο τουλάχιστον στη Ροδόπη, αλλά θα έμενε χωρίς βουλευτή, επειδή αφενός η απήχησή του είναι τοπικού χαρακτήρα, και αφετέρου γιατί και παμψηφί να έβγαινε, δε θα έφτανε το πανελλαδικό 3%.
  δ) Αυτό βασίζεται στο γεγονός πως η τοπική αντιπροσώπευση βασίζεται στο πανελλαδικό αποτέλεσμα και όχι στο τοπικό, οπότε δεν είναι πραγματικά τοπική αντιπροσώπευση. Όμως, η τοπική αντιπροσώπευση είναι αναγκαία, ώστε να ληφθούν υπόψη της Βουλής οι τοπικές ανάγκες και τα τοπικά συμφέροντα και για να υπάρχει εξισορρόπηση της επιρροής των ψηφοφόρων των μεγάλων αστικών κέντρων με αυτούς της επαρχίας.
  ε) Συμπέρασμα: προτείνεται, εκτός της ακύρωσης του «μπόνους» και της κατάργησης του εκλογικού μέτρου, να διευρυνθούν οι μικρές περιφέρειες (παρομοίως και αντιθέτως με την κατάτμηση των μεγάλων) και κυρίως να προταθεί εκλογικό σύστημα στο οποίο οι τοπική αντιπροσώπευση βασίζεται στο τοπικό αποτέλεσμα. Παραδείγματα αποτελούν η Σουηδία, η Γερμανία, η Νέα Ζηλανδία, κ.ά. Από αυτό προκύπτει πως η τοπική αντιπροσώπευση συνήθως αποτελεί και τη βάση της εθνικής αντιπροσώπευσης.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 23:11 | Παναγιώτης Μπλάνος

  Ο νέος νόμος δεν θεραπεύει ένα διαπιστωμένο πρόβλημα από την εφαρμογή όλων των ίδιου τύπου νόμων (Σκανδαλίδη, Παυλόπουλου): τη «μετατόπιση» τού μπόνους στις «μεσαίες» περιφέρειες (4εδρικές, 5εδρικές, 6εδρικές), όπου παρατηρούνται φοβερά δυσανάλογες κατανομές εδρών. Ενδεικτικά σταχυολογώ:
  * Α’ Πειραιά (εκλογές 2019): ΝΔ 43,7% – έδρες 5 | ΣΥΡΙΖΑ 29,7% – έδρα 1
  * Ιωαννίνων (εκλογές 2019) : ΝΔ 37,4% – έδρες 4 | ΣΥΡΙΖΑ 36,3% – έδρα 1
  * Φθιώτιδας (εκλογές 2019) : ΝΔ 43,8% – έδρες 4 | ΣΥΡΙΖΑ 31,6% – έδρα 1
  * Πιερίας (εκλογές Σεπ 2015) : ΝΔ 32,7% – έδρα 1 | ΣΥΡΙΖΑ 32,4% – έδρες 3

  Μια λύση θα ήταν η εξής: ένα μέρος τού μπόνους να προϋπολογίζεται στις περιφέρειες με μεγάλο αριθμό εδρών, λ.χ. άνω των 10. Π.χ., στην Α’ Αθηνών, που έχει 14 έδρες, οι 2 να θεωρούνται τού μπόνους και οι 12 να κατανέμονται με το γνωστό μηχανισμό.

  Επίσης, ο νέος νόμος δεν θεραπεύει ένα άλλο πρόβλημα των ιδίου τύπου νόμων: το ότι η φθίνουσα τάξη των εδρών σε μια περιφέρεια δεν ακολουθεί απαραίτητα τη φθίνουσα σειρά των κομμάτων. Λ.χ., Εύβοια (εκλογές 2019): ΝΔ-36,6%-3 έδρες | ΣΥΡΙΖΑ-34,9%-1 έδρα | ΚινΑλ-8,5%-0 έδρες | ΚΚΕ-5,0%-1 έδρα. Κατανοώ ότι αυτό γίνεται γιατί τα μικρά κόμματα έχουν άνισα κατανεμημένες δυνάμεις και ότι πρέπει να λάβουν τις έδρες τους στις περιφέρειες με τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα. Ωστόσο, αυτό δημιουργεί αλγεινή εντύπωση σε τοπικό επίπεδο.

  Μια λύση θα ήταν η εξής: σε περιφέρειες, όπου παρατηρείται τέτοιο φαινόμενο, το κόμμα στο οποίο διαπιστώνεται η ασυνέχεια (εδώ το ΚινΑλ) να λαμβάνει μία έδρα από το μεγαλύτερο, στο οποίο η αφαίρεση δεν θα δημιουργήσει ασυνέχεια, και να του την επιστρέφει σε τριεδρική (όπου κατά κανόνα εκλέγει βουλευτές με πολύ λιγότερες ψήφους) ή σε πολυεδρική περιφέρεια, χωρίς πάντα να δημιουργούνται ασυνέχειες.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 19:47 | Ευαγγελος

  Ο νεος εκλογικος νομος ειναι προς την σωστη κατευθυνση αλλα το μπονους των 50 εδρων πρεπει να υπαρχει απο το 38% και οχι το 40%

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 13:23 | Νικόλαος

  Πρέπει να υπάρξει ένα χρονικό όριο της θητείας των βουλευτών. Ότι είναι διαχρονικό καταντά σύστημα.
  Η βουλευτική σύνταξη θα ήταν σωστό να μην υπάρχει, δεδομένου ότι όλοι εξασκούν κάποιο επάγγελμα. Θα ήταν δυνατό να προσμετρώνται τα χρόνια υπηρεσίας του βουλευτή στο ταμείο του επαγγέλματος του με κάποιον άλλον τρόπο ίσως. Για παράδειγμα διπλά χρόνια ή βαρέα, ή ότι κριθεί πρόσφορο και δίκαιο.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:26 | Κηπουρός Κωνσταντίνος

  Στο άρθρο 51 του Συντάγματος αναφέρει ότι ο αριθμός των βουλευτών μπορεί να είναι από 200 εως 300 και ότι αυτό ρυθμίζεται με εκλογικό νόμο. Γιατί σε κάθε εκλογικό νόμο αλλάζουν τα ποσοστά και η κατανομή των εδρών και ο αριθμός των βουλευτών παραμένει στο 300. 200-300 προβλέπει το Σύνταγμα. Γιατί πρέπει να έχουμε το maximum? Αυτό θα καθιστουσε την Βουλή πιο ευελικτη και λειτουργική. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ο καθένας μπορεί να καταλάβει τα οφέλη από μια τέτοια αλλαγή. 200 Βουλευτές!

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:06 | Κηπουρός Κωνσταντίνος

  Στο άρθρο 51 του Συντάγματος αναφέρει ότι ο αριθμός των βουλευτών μπορεί να είναι από 200 εως 300 και ότι αυτό ρυθμίζεται με εκλογικό νόμο. Γιατί σε κάθε εκλογικό νόμο αλλάζουν τα ποσοστά και η κατανομή των εδρών και ο αριθμός των βουλευτών παραμένει στο 300. 200-300 προβλέπει το Σύνταγμα. Γιατί πρέπει να έχουμε το maximum? Αυτό θα καθιστουσε την Βουλή πιο ευελικτη και λειτουργική. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ο καθένας μπορεί να καταλάβει τα οφέλη από μια τέτοια αλλαγή.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:53 | Κηπουρός Κωνσταντίνος

  Στο άρθρο 51 του Συντάγματος αναφέρει ότι ο αριθμός των βουλευτών μπορεί να είναι από 200 εως 300 και ότι αυτό ρυθμίζεται με εκλογικό νόμο. Γιατί σε κάθε εκλογικό νόμο αλλάζουν τα ποσοστά και η κατανομή των εδρών και ο αριθμός των βουλευτών παραμένει στο 300. 200-300 προβλέπει το Σύνταγμα. Γιατί πρέπει να έχουμε το maximum? Αυτό θα καθιστουσε την Βουλή πιο λευελικτη και λειτουργική. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες ο καθένας μπορεί να καταλάβει τα οφέλη από μια τέτοια αλλαγή. 200 βουλευτές.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:15 | Σιγαλας Στυλιανος

  Να μπει οριο ως προς της θητειες που μπορει να εχει καθε βουλευτης(δηλαδη να μπορει να εχει δικαιωμα για μεχρι δυο θητειες ωστε να γινεται και ανανεωση των βουλευτων και να μην υπαρχουν ανθρωποι οι οποιοι το λειτουργημα το κανουν επαγγελμα). Επισης θα πρεπει να καταγρηθει η βουλευτικη συνταξη μιας και μιλαμε για λειτουργημα και οχι για επαγγελμα ετσι και αλλιως καποιος ο οποιος εχει βουλευτικη ιδιοτητητα λαμβανει βουλευτικη αποζημιωση.