Δημόσια Διαβούλευση για τη βέλτιστη αξιοποίηση της Κάρτας Πολίτη

Φίλες και φίλοι,

Πριν από αρκετά χρόνια, η σημαντική προσπάθειά μας για τη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλην τη χώρα απλοποίησε και επιτάχυνε σε σημαντικό βαθμό τις συναλλαγές του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση, δεν μπόρεσε όμως να εξαλείψει χρόνιες παθογένειες. Η ταλαιπωρία της αναζήτησης δικαιολογητικών, η καθυστέρηση απόκρισης σε αιτήματα του πολίτη, αν και μειώθηκαν σε σημαντικό βαθμό, εξακολουθούν να υφίστανται, ενώ οι κάτοικοι απομακρυσμένων νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας μας συνεχίζουν να βιώνουν τη δυσκολία προσπέλασης κάποιων υπηρεσιών του Δημοσίου. Παράλληλα, φαινόμενα πλαστοπροσωπίας (όπως η κλοπή ταυτότητας, η χρήση ταυτότητας ή στοιχείων ταυτότητας τρίτων προσώπων) παρατηρούνται όλο και πιο συχνά, κυρίως  στην οικονομική ζωή.

Η Κάρτα Πολίτη που σχεδιάζουμε και θέτουμε σε διαβούλευση δεν υποκαθιστά απλά το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Αποτελεί κρίσιμο μέσο για την αποτελεσματικότερη, φιλικότερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τη Δημόσια Διοίκηση. Η Κάρτα Πολίτη θα αποτελέσει ένα βασικό όχημα για τη ταχύτατη μετάβαση στη νέα μετά-ΚΕΠ εποχή, για τη μετάβαση στην ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση. Η καθιέρωση της Κάρτας θα διευκολύνει την ευρύτατη ανάπτυξη υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάθε πολίτη της χώρας και θα συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση της ταχύτητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη-δημότη, τον πολίτη-ασφαλισμένο, τον πολίτη-φορολογούμενο, τον πολίτη-αγρότη, τον πολίτη-φοιτητή κ.λπ.

Ταυτόχρονα, η Κάρτα Πολίτη αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο προς τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας για την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων, καινοτομικού χαρακτήρα υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών – κατόχων της Κάρτας Πολίτη, όπως έχει δείξει η διεθνής εμπειρία στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πληθώρα άλλων χωρών.

Γνωρίζουμε τις ευαισθησίες και τις επιφυλάξεις που ήδη έχουν εκφραστεί από πολίτες και φορείς. Γνώμονας μας στο σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της Κάρτας Πολίτη είναι η απαρέγκλιτη προσήλωσή μας στην προστασία των δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια συζήτηση για την Κάρτα Πολίτη, διατυπώνοντας απόψεις και προτάσεις για την ειδικότερη διαμόρφωση και τη χρήση της, προτείνοντας επίσης νέες ιδέες και καινοτόμες υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς τους πολίτες, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της Κάρτας Πολίτη.

Ευελπιστούμε ότι η κατάθεση των προτάσεών σας θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας Κάρτας Πολίτη που θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό οι πολίτες και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παροχής φιλικών και ασφαλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, χρήσιμων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, με σεβασμό στην προστασία των δικαιωμάτων τους

Στο πλαίσιο αυτό, θα παρακαλούσαμε να μας υποβάλετε τις προτάσεις σας μέχρι την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τη συνεργασία.

Γιάννης Ραγκούσης

Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης