Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Την 18η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 08.00πμ, ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Εξυγίανση Ναυπηγείων Ελευσίνας».
Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του ως άνω σχεδίου νόμου. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα εξετασθούν επισταμένως, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Εξυγίανση Ναυπηγείων Ελευσίνας»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης θέτει σήμερα, 7 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 1:30μμ, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εξυγίανση Ναυπηγείων Ελευσίνας».
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Ανάπτυξης για την ενιαία συμμετοχή του Δημοσίου ως πιστωτή, στην επιχειρούμενη εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Δεδομένου ότι το Δημόσιο, λαμβανομένων υπόψη όλων των φορέων του, είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής του εταιρικού φορέα των Ναυπηγείων, αλλά και του προφανούς δημοσίου συμφέροντος στην κατά το δυνατόν ταχύτερη εξυγίανση και επανενεργοποίησή τους, η ουσιώδης συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία αυτή είναι επιβεβλημένη.
Επιμέρους σκοποί του εν λόγω νομοσχεδίου αποτελούν:
1. Η συμμετοχή του Δημοσίου στην διαδικασία εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.
2. Η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στον εξυγιανθέντα φορέα.
3. Η κάλυψη οφειλών των εργαζομένων και η καταβολή αποζημιώσεων σε αυτούς.
4. Η εκ νέου εξασφάλιση απασχόλησης για σημαντικό αριθμό εργαζομένων της περιοχής.
5. Η επανεκκίνηση της λειτουργίας του Ναυπηγείου σε βιώσιμη βάση.
6. Η εξυπηρέτηση αναγκών ναυπήγησης και συντήρησης πλοίων της ευρύτερης περιοχής.
7. Η ανάκτηση υφισταμένων απαιτήσεων του Δημοσίου κατά του φορέα των Ναυπηγείων.
8. Η εξασφάλιση φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της επαναλειτουργίας των Ναυπηγείων.
9. Η εξυπηρέτηση ναυπηγικών αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού.
10. Η διατήρηση συσσωρευμένης τεχνογνωσίας και η παραγωγική χρήση των υφιστάμενων μέσω των Ναυπηγείων.
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμο.
Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ξεκινήσει την 7η Ιουλίου 2022 και ώρα 1:30 μμ, και θα ολοκληρωθεί την 13η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 πμ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 

Παράταση διαβούλευσης

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, παρατείνει από την 13η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15.00 μμ, τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Εξυγίανση Ναυπηγείων Ελευσίνας».

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στην παράταση της δημόσιας διαβούλευσης κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. 

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα παραταθεί από την 13η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μμ, και θα ολοκληρωθεί την 18η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00 πμ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ