Ολοκλήρωση δημοσίευσης διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες – Τεχνοβλαστούς»

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 22.00 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες – Τεχνοβλαστούς».
Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία της διαβούλευσης του παρόντος νομοσχεδίου. Τα σχόλια και οι εποικοδομητικές προτάσεις/απόψεις σας θα ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο:«Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες – Τεχνοβλαστούς»

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης θέτει από σήμερα, Παρασκευή 03-09-2021 και ώρα 22.00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις Εταιρείες – Τεχνοβλαστούς»
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κωδικοποιείται σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο ο τρόπος ίδρυσης και λειτουργίας μίας εταιρείας τεχνοβλαστού (spin – off) με κύριο σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών, την άρση ασαφειών, που έχουν εντοπιστεί στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τον εκσυγχρονισμό αυτού. Ειδικότερα, με τις εν λόγω διατάξεις τίθενται σαφείς ορισμοί αναφορικά με τις εταιρείες – τεχνοβλαστούς καθορίζεται ο τρόπος συμμετοχής των ερευνητών σε αυτές καθορίζεται η σχέση των εταιρειών αυτών με τους ερευνητικούς οργανισμούς και οι όροι της σχετικής σύμβασης, καθορίζεται ο τρόπος συμμετοχής του Ερευνητικού Οργανισμού στις εν λόγω εταιρείες και η κατανομή των εισπραχθέντων δικαιωμάτων στους εταίρους, καθορίζεται επίσης το πλαίσιο συμμετοχής στις εταιρείες τρίτων προσώπων επενδυτών και τέλος προβλέπονται κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών – τεχνοβλαστών.
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
H διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ξεκινήσει την Παρασκευή 03 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 22.00, και θα ολοκληρωθεί την 17η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 22.00.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σπυρίδων –Άδωνις Γεωργιάδης