Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, θέτει από 20/7/2018 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη «Διαδικασίας καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)». Με την παρούσα ΚΥΑ που εντάσσεται στην κυβερνητική στρατηγική για την οργάνωση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε κατάλληλους υποδοχείς, δίνεται η δυνατότητα σε μεγάλες μεμονωμένες βιομηχανικές ή μεταποιητικές μονάδες να μετεξελιχθούν σε Επιχειρηματικά Πάρκα. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η επιχειρηματικότητα, διευκολύνεται η ανάπτυξη αλυσίδων αξίας, προστατεύονται οι μεγάλες μονάδες από αλλαγές χρήσεων γης, αλλά και το περιβάλλον με τη δημιουργία των κατάλληλων περιβαλλοντικών υποδομών.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Μεγάλης Μεμονωμένης Μονάδας είχε προβλεφθεί και από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΚΥΑ με αριθμ. 1508/182-2009 – ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ 151). Για τη θεσμοθέτηση του λαμβάνεται υπόψη η σχετική πρόταση παρέμβασης για τη θεσμοθέτηση νέας μορφής Επιχειρηματικού Πάρκου «Μεγάλης Μεμονωμένης Μονάδας» του Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η οποία έγινε δεκτή προς ενέργεια από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Αναπληρωτής Υπουργός καλεί όλους τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 7/9/2018 και ώρα 14:00.

Αλέξης Χαρίτσης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ