Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Μπορείτε να δείτε την έκθεση εδώ

Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλεσης

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν. Όλες οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν και να βελτιωθεί  όπου υπάρχει ανάγκη,  η τελική μορφή του κειμένου.

Με εκτίμηση

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σπυρίδων- Άδωνις Γεωργιάδης

Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων –Άδωνις Γεωργιάδης θέτει από σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο».
Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 17/9/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00.
Βασικοί άξονες νέου νόμου:
1) Προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων
2) Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων και Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και Έναρξης της Παραγωγικής Λειτουργίας Επενδύσεων των ν. 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998
3) Δημιουργία ενιαίου ψηφιακού χάρτη προκειμένου να υπάρχει δημόσια και δωρεάν πρόσβαση από το κοινό στα γεωχωρικά δεδομένα
4) Συγκρότηση Εθνικού Μητρώου Υποδομών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα
5) Διατάξεις βελτίωσης της λειτουργίας των επιχειρηματικών πάρκων
6) Διατάξεις για την απλοποίηση της αδειοδότησης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων
7) Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
8) Διατάξεις για την τροποποίηση ελέγχου και εποπτείας της αγοράς
9) Διατάξεις σχετικές με την αδειοδότηση και τον έλεγχο κατασκευών κεραιών στην ξηρά
10) Διατάξεις για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες
11) Θέσπιση εθνικού προγράμματος απλούστευσης διαδικασιών
12) Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
13) Εργασιακά θέματα και ατομικές εργασιακές σχέσεις
14) Μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας
15) Ασφαλιστικές διατάξεις
16) Διατάξεις σχετικές με παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη
17) Διατάξεις σχετικά με την απλοποίηση διαδικασιών ΓΕΜΗ
18) Διατάξεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις
19) Ελληνική εταιρεία επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου Α.Ε. και
20) Λοιπές διατάξεις
Καλούμε τον κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του παρόντος.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Σπυρίδων –Άδωνις Γεωργιάδης

Για να δείτε το σχέδιο νόμου πατήστε εδώ