Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών κηρύσσει το τέλος της διαβούλευσης για τον Κανονισμό Απονομής Ελληνικού Σήματος στον ζύθο και ευχαριστεί θερμώς όλους εκείνους που συμμετείχαν σε αυτήν.
Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος έχει συγκεντρώσει και επεξεργάζεται όλες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που καταγράφηκαν προκειμένου να διαμορφώσει την Υπουργική Απόφαση.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος
Σωτήριος Αναγνωστόπουλος

Δημόσια Διαβούλευση «Κανονισμού απονομής ελληνικού σήματος στον ζύθο»

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 187 του ν.4072/2012 τον κανονισμό ελέγχου και απονομής ελληνικού σήματος που αφορά στον ζύθο.
Με τον υπό διαβούλευση κανονισμό ορίζεται ως Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Σήματος στον ζύθο, το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ και καθορίζονται με λεπτομέρεια όλες οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την απονομή και τη χρήση του ελληνικού σήματος στα σχετικά προϊόντα.
Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου Κανονισμού για την ανάδειξη της ελληνικότητας των προϊόντων της χώρας μας καλείστε να συμμετέχετε στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις διατάξεις του.

Καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης: 31/8/2022

Σας ευχαριστώ
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος

Σωτήριος Αναγνωστόπουλος