‘A ΦΑΣΗ : Δημόσια Διαβούλευση για το Ηλεκτρονικό Συστήμα Συνταγογράφησης

Η διαβούλευση για το “Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης” ολοκληρώθηκε.

Σας ανακοινώνουμε ότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό και υλοποίηση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης, παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα, 8/3/2010.

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση προς δημόσια διαβούλευση και υποβολή προτάσεων για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου και όχι προκήρυξη διαγωνισμού, και δεν συνεπάγεται την ανάληψη οποιασδήποτε νομικής δέσμευσης ή υποχρέωσης εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ), του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στo πλαίσιo της ανάπτυξης & εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης, θα ήθελε να προσκαλέσει όσες εταιρείες επιθυμούν να υποβάλουν γραπτά τις προτάσεις τους σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Η διαδικασία που προτείνεται να ακολουθηθεί είναι η παρακάτω:

Στοιχεία που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον του ΗΣ/Δ:

 1. Δαπάνες Φαρμάκου (εκτίμηση)
 • 2009  9 Δις €
 • 2008 8 Δις €
 • 2007 7 Δις €

2.Ασφαλισμένοι Ταμείων(περίπου 10.000.000).

 • Ταυτοποίηση με ΑΜΚΑ / Ταυτότητα / ΑΦΜ.
 • Απλή / έξυπνη Κάρτα (τσιπ) και Ψηφιακά Πιστοποιητικά.

3.Συνταγές

 • Μέσο κόστος συνταγής είναι 100€
 • Θα συνεχίσει η επικόλληση ταινιών γνησιότητας.

4.Σημεία συναλλαγών (transactions):

 • Φαρμακεία (περίπου 11.000)
 • Γιατροί (στο σύνολο περίπου 50.000): ΙΚΑ (περίπου 10.000), συμβεβλημένοι ΟΑΕΕ και άλλων Ταμείων
 • Νοσοκομεία (Εξωτερικά Ιατρεία, Εσωτερικοί Ασθενείς), Κέντρα Υγείας, Ασφαλιστικά Ταμεία με Κλινικές, Ιατρεία κλπ με τους Γιατρούς τους και τα Φαρμακεία τους.

5. Για όλους απαιτείται άμεση έκδοση Ηλεκτρονικής Κάρτας για Ψηφιακές Υπογραφές,      Κρυπτογράφηση και Πρόσβαση στο ΗΣ/Δ.

6.Συνταγές από Φαρμακεία:

 • Περίπου 10 την ημέρα

7.Συνταγές από Γιατρούς:

 • Περίπου 5 την ημέρα

Βασικοί Στόχοι του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συνταγογράφησης

 1. Ετήσια – Μηνιαία – Εβδομαδιαία – Ημερήσια – Κατανάλωση Φαρμάκων, δηλαδή:
 • ποσοτική
 • κατά είδος
 • κατά αξία
 • λοιπές κατηγορίες

2.Πλήρης Απολογιστικός Έλεγχος και Ιχνηλάτηση κάθε συνταγής και φαρμάκου, από τον Ασφαλισμένο μέχρι τον Παραγωγό/ Εισαγωγέα/ Διανομέα ανά Περιοχή και όλους τους ενδιάμεσους (π.χ. Γιατρούς, Φαρμακοποιούς)

3.Μείωση του κόστους Φαρμακευτικής Δαπάνη

4. Η σύνδεση δαπανών για Φάρμακα με την Υγεία του πληθυσμού (πολυφαρμακία). Στόχος 3ετίας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απαντήσουν στην παρούσα πρόσκληση , υποβάλλοντας τις ακόλουθες πληροφορίες  (όχι περισσότερες από 50 σελίδες)

A. Στοιχεία εταιρίας

1. Στοιχεία εταιρίας που παρέχει την υπηρεσία (επωνυμία, νομική μορφή, έτος ίδρυσης

διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμοδίου προσώπου)

2. Πιστοποιητικά Ποιότητος της εταιρίας

B. Στοιχεία παρεχόμενης Υπηρεσίας

1. Σύντομη περιγραφή της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας

2. Σύντομη περιγραφή του λογισμικού εφαρμογής

3. Σύντομη περιγραφή της υποδομής που υποστηρίζει το σύστημα

4. Σύντομη περιγραφή του τρόπου υποστήριξης των συμμετεχόντων

5. Σύντομη αναφορά του τρόπου με τον οποίο τιμολογείται το κόστος χρήσης της

υπηρεσίας

Γ. Εμπειρία Εταιρίας και στατιστικά Υπηρεσίας

1. Χρονολογία έναρξης παροχής υπηρεσίας – Χρονικό Διάστημα παροχής της υπηρεσίας

2. Αριθμός πελατών και αναφορά των σημαντικότερων εξ αυτών και κατηγορία αγοράς που

αυτοί ανήκουν (π.χ. Φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Φορείς

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τράπεζες, Ασφαλιστικές, Βιομηχανία, Λιανεμπόριο κλπ)

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση προς δημόσια διαβούλευση και υποβολή προτάσεων για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου και όχι προκήρυξη διαγωνισμού, και δεν συνεπάγεται την ανάληψη οποιασδήποτε νομικής δέσμευσης ή υποχρέωσης εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Η προτάσεις υποβάλλονται  στη διεύθυνση ηλεκτρονικού gge@opengov.gr έως και τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2010. Οι προτάσεις θα αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο opengov.gr/ypoian και θα υπάρχει  δυνατότητα σχολιασμού από όλους τους ενδιαφερόμενους

Σχολίασε .

Η ‘Β φάση της διαβούλευσης για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συνταγογράφησης

 • 20 Μαρτίου 2010, 19:27 | αμαργιανιτάκη αναστασία

  γιατί θα πρέπει να είναι δεσμευτικό απο τον τερεσία η συγκέντρωση οφειλών των μισθων εφόσον το υπάρχων καθεστώς των τραπεζών είναι δεσμευτικό αν έχεις πρόβλημα με τον τερεσία. Ενω προσπάθησα με πολλες αιτήσεις σε όλες σχεδόν τις τράπεζες alpha πειραιώς,millenium, να city bank, στάθηκε αδύνατο να συγκεντρώσω τις οφειλές μου σε μια τράπεζα όταν δεν είχα μπει ακόμα στην μαύρη λίστα του τιρεσία. Η δικαιολογία την οποία μου έβρησκαν τότε ήταν ότι ήμουνα υπερχρεωμένη. Μα πως γίνετε αυτό αφού τα χρήματα αυτά οι ίδιες οι τράπεζες δεν μου τα έγκριναν? Τι παραλογισμός είναι αυτός που επικρατεί. Είμαι μισθωτή και ζήτησα να μαζέψω σε μια τράπεζα τις οφειλές μου για να τις αποπληρώσω ποιο εύκολα αφού θα ήταν με αυτό τον τρόπο λιγότερο το ποσό που θα πλήρωνα. Το ίδιο το καθεστώς των τραπεζών μας οδήγησε στον τιρεσία για να μας τρελένουν. Πέρα απο τα κέρδη τους δεν τους ενδιάφέρει τίποτα όλο πως θα μαζεψουν περισσότερα μόνο τους ενδιαφέρει αν δεν υπάρξει κάποια σχετική ρύθμιση σε αυτούς που είναι στο τιρεσία ήδη τι θα κάνουμε?Πως θα μπορέσω να μαζέψω τις οφειλές μου μπορείτε να μου πείτε σε ένα μέρος και ανάλογα με το εισόδημά μου να τις αποπληρώσω. Πότε επιτέλους θα βρήτε μια άκρη σε συνεργασία με τις τράπεζες να ηρεμήσουν οι άνθρωποι. Αλλάξτε το καθεστώς του δανεισμού δεν είναι δυνατόν να έχουμε πληρώσει επιτόκια μέχρι και 20% έχουμε ήδη πληρώσει στις τράπεζες αυτά που έχουμε πάρει τριπλάσιες φορές. Για το λόγο αυτό δεν θα έπρεπε και να μας ενοχλούν ποιά, τι άλλο θέλουν έχουν ήδη πάρει πίσω τα χρήματά τους γιατί δεν σταματούν

 • 19 Μαρτίου 2010, 17:59 | ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΙΤΣΗΣ

  Οι γιατροι θα μπορουν να συνταγογραφουν τις απαραιτητες φαρμακευτικες ουσιες που εχει αναγκη ο ασθενης και οχι καποιο συγκεκριμενο όνομα φαρμακου φαρμακου. Ετσι ο Φαρμακοποιος θα έχει την ευχέρεια να δωσει την φθινότερη λύση-φαρμακο που θα καλυπτει τον ασθενη αλλά θα συμφέρει και το Κρατος-Ταμειο

 • 18 Μαρτίου 2010, 22:57 | panos

  καλή η συνταγογράφηση, οπως προτείνεται αλλά τι γίνεται με τις θεωρήσεις των βιβλιαρίων; δεν μπορείτε να φανταστείτε την ταλαιπωρία των πολιτών στην Θεσσαλονίκη μετά την κατάργηση των ελεκτηρίων. πρέρει να δημιουργηθούν περισσότερα ελεκτικά κέντρα ή να ελέγχουν τα βιβλιάρια και τα νοσοκομεία.

 • 18 Μαρτίου 2010, 21:27 | Γεώργιος Ἰακ. Γεωργάνας

  Το γράφω εδώ αφού η αρχική σελίδα του http://www.opengov.gr δεν δίνει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας ! Πρώτον, λοιπόν, διερωτώμαι αν την καινοτομία αυτή την έχει κατοχυρώσει το Ελληνικό Δημόσιο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Θα έπρεπε, στους χαλεπούς καιρούς μας.

  Δεύτερον, η προκήρυξη απ’ εδώ
  http://www.opengov.gr/minfin/prokiriksi.pdf
  γράφει προθεσμία 26 Μαρτίου 2010 :

  «Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην
  προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη
  ουσιαστικά προσόντα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της
  ανοιχτής διακυβέρνησης του γραφείου του Πρωθυπουργού http://www.opengov.gr
  μέχρι και την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2010. Αιτήσεις που θα υποβληθούν
  εκπροθέσμως δεν θα εξετασθούν. Η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών θα
  ζητηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.»

  Ἡ ιστοσελίδα, πάλι, απ’ εδώ
  http://www.opengov.gr/home/?p=579
  γράφει προθεσμία 20 Μαρτίου :

  «Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη ουσιαστικά προσόντα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της ανοιχτής διακυβέρνησης του γραφείου του Πρωθυπουργού http://www.opengov.gr μέχρι και το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010. Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα κατατεθούν εκπροθέσμως δεν θα εξετασθούν. Η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.»

  Τι να πιστέψει κανεὶς ;
  Τόσο δύσκολο είναι να κάνει κανείς σωστή κοπτοσυρραπτική κειμένων ;

 • 18 Μαρτίου 2010, 20:14 | RG

  ΓΙΑΤΙ Η ΕΓΝΑΝΤΙΑ ΟΔΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΟΔΙΑ ?

 • 18 Μαρτίου 2010, 14:43 | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

  ΥΓΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΜΙΑ ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ – ΙΣΩς ΦΑΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΗ

  a. Κωδικοποίηση μοναδικών δικαιούχων πολιτών υγείας (άμεσα ή και έμμεσα ασφαλισμένων) με κάποιο μοναδικό κωδικό πιθανότατα κάποιον από τους υπάρχοντες (εκτός ΑΔΤ) ΑΦΜ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ, ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ. Η όποια κωδικοποίηση επιλεγεί – κάλλιστη λύση είναι ο ήδη μοναδιαίος και λειτουργικός ΑΦΜ που υπάρχει επίσης η δυνατότητα έκδοσης και σε ανήλικους – όταν ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση θα πρέπει να διασυνδέεται με ΑΔΤ, και με όλους τους υπόλοιπους κωδικούς (διαβατήρια, δημοτολόγια, εκλογικό κλπ) ώστε να υπάρχουν οι πολλαπλές εκείνες δικλείδες μοναδικότητας, σχετικής αδυναμίας πλαστογράφησης, περιοδικού / δειγματοληπτικού ελέγχου (βάσει διαδικασίας… που θα συνταχθεί…). Βασικός κανόνας ο κωδικός αυτός να είναι σταθερός, μόνιμος εφ’ όρου ζωής και μοναδικός.
  Οι θέσεις ψηφίων εάν επιλεγεί ΑΦΜ θα πρέπει να είναι xxxxxxxxx(-)xx (9+3=12 ψηφία), όπου xx θα είναι ‘00’ για τον πρωτογενή δικαιούχο ή ο αριθμός του εξαρτώμενου τέκνου μέλους μέχρι τα 14 έτη οπότε και θα εκδώσει ταυτότητα και δικό του κωδικό ασφαλισμένου πολίτη. Τα λεπτομερή στοιχεία του ανήλικου τέκνου θα είναι καταγεγραμμένα στο μηχανογραφικό σύστημα μαζί με τον μοναδιαίο κωδικό μερίδας. Ο κάθε πολίτης μόλις εκδώσει ΑΔΤ (ταυτότητα) στα 14 έτη θα λαμβάνει αυτό το μοναδιαίο κωδικό, ο οποίος θα τον ακολουθεί για την υπόλοιπη ζωή. Για όσο διάστημα παραμένει εξαρτώμενο μέλος μετά την έκδοση ατομικού κωδικού θα κρατά την αρίθμηση που ακολουθεί την παύλα (φαίνεται ότι είναι εξαρτώμενο τέκνο μέλος) και η διασύνδεση στο λογαριασμό του γονέα θα γίνεται και θα ελέγχεται μηχανογραφικά (σύμφωνα με διαδικασίες…).
  Στην περίπτωση που ασφαλισμένος πολίτης είναι σύζυγος εξαρτώμενο μέλος θα έχει μεν το δικό του ατομικό κωδικό αλλά η αρίθμηση μετά την (-) παύλα θα είναι 88 για γυναίκα ή 99 για άνδρα. Και σε αυτή την περίπτωση η διασύνδεση με τον επικεφαλής πρωτογενή κωδικό θα γίνεται μηχανογραφικά, όπως ακριβώς συνδέονται τα τέκνα εξαρτώμενα μέλη. Για την ιστορία ας θυμηθούμε το ΕΚΑΜ (1983) που παρά το ότι είχε συμπυκνωμένη, κωδικοποιημένη, διαχειρίσιμη και άκρως χρήσιμη για το κράτος πληροφορία τελικά ατόνησε και δε λειτούργησε… (πχ εάν τότε (1983) λειτουργούσε, δεν θα μπορούσε σήμερα το πρώτο τυχόν λαμόγιο / πολίτης;;; να παίρνει παρανόμως 2 -3 συντάξεις ή επιδόματα κλπ… εις βάρος των άλλων και που όπως θα πρέπει να ξέρετε υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις…).
  Μόλις ολοκληρωθεί η κωδικοποίηση, θα πρέπει να εκδοθεί από μία κάρτα υγείας στο μέγεθος πιστωτικής, με μαγνητική / ηλεκτρονική εγγραφή των κωδικών στοιχείων αναγνώρισης. (υπάρχει μηχάνημα που τη βγάζει μέσα σε 5 λεπτά… συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της τυπικής διαδικασίας…)

  b. Επόμενο βήμα και με βάση την κωδικοποίηση (a) είναι η ενοποίηση και κατηγοριοποίηση όλων ανεξαιρέτως των ασφαλιστικών ταμείων και φορέων (πχ τα 100 ταμεία σε 1 (ΕΝΑ) αλλά με 100 κατηγορίες λογαριασμών ώστε, κατά το δυνατόν, να μην υπάρξουν αδικίες). Ο νέος φορέας ασφάλισης θα φορτώσει στο σύστημα τα στοιχεία που αφορούν τα δικαιώματα και την κατηγορία του πολίτη ασφαλισμένου, θα συντάξει διαδικασίες για κάθε λειτουργία, μεταξύ των οποίων και η σε τακτά διαστήματα ενημέρωση των πολιτών ασφαλισμένων. Την αμέσως επόμενη στιγμή και αυτόματα ο ασφαλιστικός φορέας και η κεντρική διοίκηση (το κράτος) θα γνωρίζει ποιοι και πόσοι πολίτες του είναι δικαιούχοι υπηρεσιών ασφάλισης και υγείας, σε ποιο επίπεδο, σε ποια κλάση κλπ

  c. Ενιαία πρωτοβάθμια βαθμίδα περίθαλψης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια (οικονομικά) να διατηρούμε ιατρεία επί ιατρείων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, άλλα στο ΙΚΑ, άλλα στα νοσοκομεία, άλλα στα κέντρα υγείας, άλλα όπου αλλού υπάρχουν κλπ… Είναι σπατάλη κύριοι, είναι πέταμα πόρων και ειδικά χρημάτων.
  i. Κατηγοριοποιήστε στο ΕΣΥ όλα τα καταστήματα ιατρικής περίθαλψης, κρατήστε ανοικτά 24 ώρες τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, οργανώστε και μετονομάστε κάτω από τον ίδιο ενιαίο φορέα (ΕΣΥ) τα ιδιόκτητα – (όπου υπάρχουν ιδιόκτητα, για να μη πληρώνουν ενοίκιο) – ιατρεία του ΙΚΑ, καθώς και όλων των κέντρων υγείας. Συντάξτε διαδικασίες που να περιγράφουν τη λειτουργία αυτών των μονάδων, και οργανώστε τη λειτουργία εργαστηρίων εξετάσεων σε κάθε ένα από αυτά.
  Ορίστε και κωδικοποιήστε περιοχές ευθύνης σε κάθε οργανωμένη μονάδα, όπως αυτές θα προκύψουν και ορίστε – (ίσως κάνοντας χρήση του ταχυδρομικού κώδικα, είναι μια καλή κωδικοποίηση) – ποιες περιοχές περιθάλπουν κατοίκους ποιάς περιοχής (πχ κάτοικος περιοχής με ΤΚ 15343, δεν θα μπορεί να πάει σε κέντρο 116xx – προϋποθέσαμε 24ωρη και 7ήμερη λειτουργία – αλλά σε κάποιο παραπλήσιο όπως αυτό θα ορίζεται). Πριν όμως ο ασφαλισμένος επισκεφτεί Κέντρο Υγείας θα πρέπει να επισκεφτεί τον πλησιέστερο ιατρό όπως περιγράφεται παρακάτω

  ii. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλοί γιατροί, αρκετοί των οποίων είναι άνεργοι, έχουν πάρει ειδικότητα όπως ορίζουν οι σχολές, αλλά παραμένουν σε αναμονή πρόσληψης εργαζόμενοι σε ότι άλλο. Δώστε κάποια, υποτυπώδη έστω, κίνητρα σε αυτούς ακριβώς τους ιατρούς επιστήμονες να οργανώσουν ιατρεία ανά ειδικότητα και σε διάφορες περιοχές – (εκ των προτέρων προκαθορισμένες με ταχυδρομικό Κώδικα ίσως) – και να συμβληθούν με τον, ενιαίο πλέον, ασφαλιστικό φορέα.

  iii. Ο κάθε ιατρός θα διαθέτει μηχάνημα ανάγνωσης / χρέωσης της κάρτας υγείας, με ταυτόχρονη επικοινωνία με το μηχανογραφικό κέντρο ελέγχου, με το οποίο θα είναι διασυνδεδεμένος και ο μηχανογραφικός εξοπλισμός του ιατρείου.

  iv. Ο κάθε ασφαλισμένος / ασθενής το πρώτο που θα έχει να κάνει σε περίπτωση ασθένειας είναι να επισκεφτεί – ή να ζητήσει την κατ’ οίκον επίσκεψη – έναν από τους πλησιέστερους ιατρούς της ειδικότητας που έχει το πρόβλημα ή τον παθολόγο γενικής ιατρικής εάν δεν μπορεί να καθορίσει μονάχος του το πρόβλημα, μία λύση θα είναι να υπάρχει κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης το οποίο θα λύνει και διάφορα άλλα προβλήματα, να ενημερώνει για τις εφημερίες των αργιών κλπ.
  Ο ιατρός θα αναγνώσει την κάρτα, θα εμφανίσει τα στοιχεία και το ιστορικό του ασθενή στον υπολογιστή του, και είτε θα κάνει την εξέταση παραπέμποντας, με κάποια γνωμάτευση φυσικά, τον ασθενή στο καθορισμένο και πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο υγείας, εξωτερικό ιατρείο νοσοκομείου κλπ. Αυτός θα είναι και ο μοναδικός τρόπος επίσκεψης – εκτός φυσικά διακομιδής μέσω ΕΚΑΒ των περιπτώσεων ατυχημάτων κλπ εκτάκτων αναγκών που χρήζουν άμεσης νοσοκομειακής βοήθειας (λιποθυμίες, ατυχήματα, καρδιακά / αναπνευστικά επεισόδια κλπ) – στα οργανωμένα κέντρα υγείας. Είτε θα καθορίσει θεραπεία, δίνοντας τυπωμένη μηχανογραφικά τη γνωμάτευση, τις όποιες φαρμακευτικές συνταγές αλλά και την ανάλογη άδεια ασθενείας.
  Ταυτόχρονα θα ενημερώνεται (on-line) το μηχανογραφικό κέντρο ελέγχου με το ιστορικό του ασθενούς, ώστε να μπορεί να ελέγχεται δειγματοληπτικά και τυχαία, ας πούμε το 10% των περιπτώσεων από το δίκτυο των ειδικών ελεγκτών ιατρών και ο ασθενής αλλά και ο θεράπων ιατρός. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ισχύει και στην περίπτωση που τη θεραπεία παρέχει ιατρός Κέντρου Υγείας, ή Νοσοκομείου κλπ.

  v. Η χρέωση και πληρωμή του ανεξάρτητου ιατρού, ή του κέντρου Υγείας, ή του Νοσοκομείου θα γίνονται αυτόματα με την κάρτα υγείας του ασφαλισμένου, κατόπιν επιμέρους συμφωνιών του ασφαλιστικού φορέα. Η κάλυψη τέλος του εισοδήματος στην περίπτωση που ο ασθενής είναι άμεσα ασφαλισμένος και εργαζόμενος για όσες ημέρες απέχει από την εργασία του, θα γίνεται επίσης είτε αυτόματα στην περίπτωση που η επιχείρηση που εργάζεται απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων (πχ πάνω από 50 άτομα), οπότε θα υποχρεώνεται σε άμεση (on-line) διασύνδεση με το μηχανογραφικό σύστημα υγείας, με περιορισμένο αναγνώστη κάρτας υγείας, μονάχα για λογιστικές εγγραφές, τις εισφορές κλπ, είτε (εργοδότης με λιγότερα από 50 άτομα) με απλή επίσκεψη του ασφαλισμένου στο πλησιέστερο ΚΕΠ, που θα είναι και αυτό (on-line) διασυνδεδεμένο, με την βεβαίωση του εργοδότη και φυσικά την κάρτα υγείας.
  Και στις δυο περιπτώσεις η καταβολή της αποζημίωσης θα γίνεται αυτόματα μετά τους ελέγχους είτε σε προκαθορισμένο τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου, είτε σε πίστωση της φορολογικής του μερίδας κλπ.

  Σε γενικές γραμμές έγινε η όσο το δυνατόν καλύτερη προσπάθεια περιγραφής μέρους των προτεινόμενων διαδικασιών που ίσως θα βοηθούσαν στην καλυτέρευση των υπηρεσιών υγείας, ιδίως για τους ήδη καταταλαιπωρημένους εργαζόμενους πολίτες. Ειλικρινά χρειάζεται πολύ δουλειά, αλλά επιμένουμε ότι ο απαιτούμενος χρόνος δεν χρειάζεται να αναχθεί στο άπειρο ή στις καλένδες. Με μια καλή οργάνωση, και καλή αναζήτηση ικανών στελεχών από τους ήδη εργαζόμενους σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ένα αξιοπρεπές οικονομικό κίνητρο ίσως δεν χρειαστεί να γίνει προσφυγή σε χρονοβόρες εργολαβίες, εκτός ίσως για εισαγωγή στοιχείων.

  2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

  a. Δημιουργία και οργάνωση κεντρικού ενιαίου φορέα διαχείρισης, οργάνωσης, προμηθειών και τεχνικής υποστήριξης νοσοκομείων / κέντρων υγείας κλπ

  b. Δημιουργία και οργάνωση ευέλικτων σχημάτων οργάνωσης, προμηθειών και τεχνικής υποστήριξης ανά νοσοκομείο ή κέντρο υγείας κλπ σαν συστήματα απομακρυσμένης διαχείρισης που θα αναφέρονται στον κεντρικό φορέα διαχείρισης (a)

  c. Σύνταξη και οργάνωση ενιαίων διαδικασιών για ολόκληρο το φάσμα εργασιών, προμηθειών, τεχνικής υποστήριξης, εντύπων και διαχείρισης εντύπων κλπ υλικών / εντύπων τεκμηρίωσης. Διαδικασίες προμηθειών εξοπλισμού / πάγιου εξοπλισμού / τεχνικών έργων.

  d. Απογραφή και κωδικοποίηση Νοσοκομειακών μονάδων, κέντρων υγείας κλπ κτιριακών ομάδων που αποτελούν ενιαίο σύνολο.

  e. Πλήρης απογραφή, κωδικοποίηση και σήμανση εδαφών, κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού, εργαστηριακού εξοπλισμού, πάσης φύσεως εξοπλισμού με αξία που τα διεθνή λογιστικά πρότυπα θεωρούν πάγιο εξοπλισμό και με κωδικοποίηση σύμφωνη με την κωδικοποίηση πάγιου εξοπλισμού του κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Επίσης θα πρέπει σε περιπτώσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, εργαστηρίων, κλπ μηχανημάτων, να αναγράφεται τύπος / κατασκευαστής κλπ πλήρη τεχνικά στοιχεία (είναι χρήσιμα για τα προγράμματα συντήρησης, επισκευής κλπ)

  f. Πλήρης μηχανογραφική καταγραφή των αποτελεσμάτων της απογραφής σε ενιαίο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα.

  g. Ομαδοποίηση τεχνολογικού / μηχανολογικού κλπ εξοπλισμού κατά κατηγορία – κατασκευαστή κλπ προκειμένου να αναζητηθούν, όπου δεν υπάρχουν, τεχνικά κλπ φυλλάδια / κατασκευαστής κλπ πίνακας υλικών / ανταλλακτικών – προγράμματα συντήρησης κατασκευαστή κλπ

  h. Οργάνωση των κρίσιμων για λειτουργία εξοπλισμού ανταλλακτικών – σύνταξη / οργάνωση διαδικασιών – δημιουργία οργάνωσης κεντρικής και επιμέρους αποθηκών για ανταλλακτικά εξοπλισμού, φάρμακα αλλά και αναλώσιμα – επιμέρους αποσπασμένες τεχνικές υπηρεσίες.

  i. Μηχανοργάνωση ενιαίου κεντρικού φορέα και προγραμματισμός προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης / συντήρησης / επισκευής για όλες τις επιμέρους μονάδες. Ορισμός διαδικασιών κυκλικών απογραφών / δειγματοληπτικών ελέγχων διαχείρισης αποθεμάτων ανταλλακτικών, φαρμάκων και αναλωσίμων.

  j. Διασπορά / αποκέντρωση συστημάτων / επί μέρους εγκαταστάσεις μηχανογραφικού εξοπλισμού για τα συστήματα διαχείρισης αποθηκών / εξοπλισμού / συντήρησης κλπ επιμόρφωση προσωπικού επί των διαδικασιών και επί της λειτουργίας συστημάτων.

  Ας έχετε υπ όψιν ότι η αεροπορική τεχνολογία έχει μεγάλη, τεράστια εμπειρία στα συστήματα κωδικοποίησης και διαχείρισης αποθηκών με υλικά / ανταλλακτικά ευαίσθητα στο χρόνο (με ημερομηνία λήξης), με καταγραφή παρτίδας, τήρηση μητρώων κλπ. Επίσης η αεροπορική τεχνολογία έχει τεράστια εμπειρία στα προγράμματα συντήρησης εξοπλισμού και γενικά σε συστήματα ελέγχου ευαίσθητων στη συνεχή λειτουργία μηχανών.
  Στην Ελλάδα, – εκτός της Ολυμπιακής Αεροπορίας που έχει και αυτή ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τα παραπάνω, – λειτουργεί τα τελευταία 30 χρόνια, μια αρχικά πολύ καλά οργανωμένη εταιρεία αεροπορικής τεχνολογίας. Στην ίδια εταιρεία υπάρχουν ακόμη σε λειτουργία κάποια από τα μηχανογραφικά συστήματα (παρόμοια με αυτά που διαχειρίζονται τα εκλογικά αποτελέσματα!) που περιγράφονται παραπάνω, όπως υπάρχουν ακόμη κάποιοι που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και να προσαρμόσουν στις τρέχουσες ανάγκες αυτά τα συστήματα..
  Αυτά τα συστήματα με μικρές ή και καθόλου ίσως προσαρμογές είναι σε θέση να υποστηρίξουν όχι μόνο τις ανάγκες όλων των νοσοκομείων, αλλά γενικά ολόκληρου του εξοπλισμού του κράτους.
  Σε γενικές γραμμές έγινε η όσο το δυνατόν καλύτερη προσπάθεια περιγραφής μέρους των προτεινόμενων διαδικασιών που ίσως θα βοηθούσαν στην καλυτέρευση των υπηρεσιών. Ειλικρινά χρειάζεται πολύ δουλειά, αλλά επιμένουμε ότι ο απαιτούμενος χρόνος δεν χρειάζεται να αναχθεί στο άπειρο ή στις καλένδες. Με μια καλή οργάνωση, και καλή αναζήτηση ικανών στελεχών από τους ήδη εργαζόμενους σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ένα αξιοπρεπές οικονομικό κίνητρο ίσως δεν χρειαστεί να γίνει προσφυγή σε χρονοβόρες και αμφίβολης ποιότητας εργολαβίες, εκτός ίσως για εισαγωγή στοιχείων.

  Με τιμή και εκτίμηση,

  Πέτρος Σ. Γιανναδάκης.