Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη»

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, η οποία ιδρύθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν3907/2011, προτίθεται στο προσεχές διάστημα, σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης ένταξης, να προκηρύξει ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία μας ζητά να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του ΕΚΔΔΑ (www.opengov.gr) για το σχέδιο διαγωνισμού που θα σταλεί στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για την τελική έγκριση.

Η Υπηρεσία μας, μέσω της διαβούλευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να καθοριστούν δίκαια κριτήρια κατακύρωσης έτσι ώστε ο διαγωνισμός να αποβεί επιτυχής. Η Υπηρεσία προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο διαγωνισμού εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.

Υπεύθυνος για τον σχολιασμό της διαδικασίας της διαβούλευσης ορίζεται ο υπάλληλος της Υπηρεσίας μας: κ. Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τηλ: 2106988571 και e-mail: th.papadopoulos@asylo.gov.gr .

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει στις 10/7/2014.

Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας

Σταυροπούλου Μαρία