Ολοκλήρωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης

Με αφορμή το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «EΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (Ε.Ε.) 2019/69 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2021/555 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΩΝ (L 115)» θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους πολίτες που συμμετείχαν στη διαδικασία της διαβούλευσης και κυρήττουμε την ολοκλήρωσή της.

 

O Yπουργός Προστασίας του Πολίτη

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπό τον τίτλο «EΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (Ε.Ε.) 2019/69 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2021/555 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΩΝ (L 115)»

Τίθεται από σήμερα, 12.3.2022 και ώρα 16.30, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπό τον τίτλο «EΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ (Ε.Ε.) 2019/69 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2021/555 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΩΝ (L 115)». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 26.3.2022 και ώρα 16.30.

O Yπουργός Προστασίας του Πολίτη

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος