Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ευχαριστεί θερμά όσους συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις». Μελετάμε και επεξεργαζόμαστε όλες τις ιδέες και προτάσεις που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση έως και τις 5.8.2013, ώστε να ληφθούν υπόψη και να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο του ενιαίου σχεδίου νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», το οποίο θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή.

 

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

 

Νίκος Δένδιας

Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση τη νομοθετική πρωτοβουλία για την «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», η οποία θα αποτελέσει ιδιαίτερο μέρος του σχεδίου νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», η δημόσια διαβούλευση για το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Στόχος της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η αναδιοργάνωση του δομικού σχήματος και του λειτουργικού πλαισίου της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να καταστεί αυτή πιο σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική, τόσο σε επιτελικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο και να βελτιώσει τις δυνατότητες και την ποιότητα ανταπόκρισής της στις υφιστάμενες αλλά και σε μελλοντικές εθνικές και κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, έως και τη Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013. Η συμμετοχή σας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας.
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.

Νίκος Δένδιας
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη