Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε  αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με
τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη  μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του
πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005).

 Ημερομηνία ανάρτησης του σχεδίου προεδρικού
διατάγματος στο διαδίκτυο:
23 Μαΐου 2012

 Ημερομηνία έναρξης της διαβούλευσης: 23 Μαΐου 2012

 Ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης: 1 Ιουνίου 2012

 Αριθμός
σχολίων:

 -Συνολικά: 68

 -Κατ’ άρθρο:

 

Άρθρο1

15

Άρθρο 18

2

Άρθρο 2

8

Άρθρο 19

Άρθρο 3

Άρθρο 20

Άρθρο 4

2

Άρθρο 21

1

Άρθρο 5

6

Άρθρο 22

1

Άρθρο 6

6

Άρθρο 23

Άρθρο 7

4

Άρθρο 24

3

Άρθρο 8

1

Άρθρο 25

Άρθρο 9

3

Άρθρο 26

1

Άρθρο 10

3

Άρθρο 27

1

Άρθρο 11

2

Άρθρο 28

Άρθρο 12

7

Άρθρο 29

Άρθρο 13

1

Άρθρο 30

Άρθρο 14

Άρθρο 31

Άρθρο 15

Άρθρο 32

Άρθρο 16

Άρθρο 33

1

Άρθρο 17

 

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την έκθεση της διαβούλευσης από εδώ

Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης

Την 1η Ιουνίου και ώρα 14:00 ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την καθιέρωση νέας διαδικασίας αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L326/13.12.2005).
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ευχαριστεί θερμά όσους συμμετείχαν με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους στη διαδικασία αυτή.
Θα επακολουθήσει μελέτη και επεξεργασία τους και τα τελικά συμπεράσματα θα αποτελέσουν αντικείμενο Έκθεσης επί της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Δημόσια διαβούλευση επί σχεδίου Π.Δ. με θέμα: Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005).

Υποβάλλουμε σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο επιδιώκουμε την καθιέρωση νέας διαδικασίας αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δεσμεύσεις μας.

Πρόκειται για τη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας, η οποία θα αποτελέσει κύρια αποστολή της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, που ιδρύθηκαν με το ν.3907/2011.

Σας καλώ να συμμετάσχετε διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας, ώστε να συμβάλετε και εσείς από την πλευρά σας με τρόπο εποικοδομητικό στην προσπάθεια αναμόρφωσης των δομών και διαδικασιών που διέπουν τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα μας.

Η διαδικασία της διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την 1η Ιουνίου 2012 και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος θα υποβληθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προς υπογραφή.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Ελευθέριος Οικονόμου