Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης διατυπώθηκαν σχόλια από πολίτες. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι πολίτες αναφέρονται γενικότερα στο πρόβλημα εισροής λαθρομεταναστών στην Ελλάδα και τις παρενέργειες που δημιουργούνται στην Ελλάδα και επισημαίνουν την ανάγκη λήψης μέτρων με έμφαση στην αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και την απομάκρυνση των αλλοδαπών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης διαμονής στη Χώρα.

Πολλοί πολίτες αρκούνται στο σχολιασμό της κατάστασης που επικρατεί χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στο κείμενο του σχεδίου νόμου.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της  Έκθεσης από εδώ.

Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Στις 23:59 της Παρασκευής 26 Νοεμβρίου 2010 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το προς κατάθεση σχέδιο νόμου: «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις»
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ευχαριστεί θερμά όλους εσάς που συμμετείχατε με τα σχόλια και τις απόψεις σας. Θα επακολουθήσει μελέτη και επεξεργασία τους.

Δημόσια Διαβούλευση του Σχέδιο νόμου «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις»

Με το ανωτέρω σχέδιο νόμου ιδρύονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη :

α. Αυτοτελής Υπηρεσία Ασύλου η οποία θα στελεχώνεται από εξειδικευμένο και επιστημονικό προσωπικό και θα έχει ως αποστολή την υποστήριξη του σχεδιασμού στη χάραξη της εθνικής πολιτικής ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας και την εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας και

β. Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής για την αποτελεσματική διαχείριση των ροών των παρανόμως εισερχομένων στη Χώρα αλλοδαπών με αποστολή τη διασφάλιση της άρτιας και ταχείας υπαγωγής των προσώπων αυτών σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής υπό συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους.

Επιπλέον, προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ με την οποία τίθενται οι κοινές αρχές τις οποίες τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να τηρούν για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης εισόδου ή παραμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στην επικράτειά τους και προβλέπεται η καθιέρωση δίκαιης και διαφανούς διαδικασίας για την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής ή προέλευσής τους με διασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας των συμφερόντων των ενδιαφερομένων, λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση την πραγματική κατάσταση των αλλοδαπών καθώς και το δημόσιο συμφέρον.

Η Διαφάνεια αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, όπως και η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των επιλογών της. Για αυτό, σας καλώ,  να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις σας και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 26/11/2010 και, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής

Αθήνα,   18  Νοεμβρίου  2010