Παράρτημα Α’

Για να δείτε το Παράρτημα πατήστε: Παράρτημα Α’

 • 22 Μαΐου 2019, 12:43 | ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Αναφορικά με το παράρτημα Α και το προβλεπόμενο «8.Ιστορικό αναφερόμενων προηγούμενων ετεροκαταστροφικών ή/και αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών», κρίνεται επιβεβλημένο να τροποποιηθεί, καθώς με τη διατύπωση αυτή, στην Ιατρική Γνωμάτευση περιλαμβάνεται η καταγραφή στοιχείων που συσχετίζονται με την έννοια της «επικινδυνότητας», ήδη εγκαταλειφθείσα μετά την υπογραφή της Σύμβασης του Οβιέδο, η οποία ορθώς δεν περιλαμβάνεται στα κριτήρια της ακούσιας περίθαλψης.

 • 21 Μαΐου 2019, 06:52 | Κατερίνα Χατζή

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
  Το έγγραφο δεν συνάδει με την παράγραφο 2.2 του παρόντος σύμφωνα με την οποία πρέπει να υπάρχουν 2 αιτιολογημένες ψυχιατρικές γνωματεύσεις κι όχι μία στην οποία να αναγράφονται και τα 2 ονόματα των ψυχιάτρων. Όπως είναι δομημένο το έγγραφο θεωρείται δεδομένη η ταύτιση των γνωματεύσεων και των 2 ψυχιάτρων. Πρέπει να υπάρχουν 2 διαφορετικά έγγραφα που μόνο αν μεταξύ τους υπάρχει συμφωνία ο φερόμενος ως ασθενής να παραπέμπεται για ακούσια θεραπεία. Μάλιστα το δόκιμο είναι ο ασθενής να εξετάζεται από τους 2 γιατρούς χωριστά.

 • 20 Μαΐου 2019, 12:43 | Γεώργιος Κακαβούλιας

  ΠΑΡ.Β
  Να προστεθεί και η εκούσια νοσηλεία.

  ΠΑΡ.Γ
  Α. …για χορήγηση γνωματεύσεων. Υποτίθεται ότι προβλέπονται ως αναγκαία συνοδά έγγραφα της αίτησης οι δυο γνωματεύσεις. Σαν να μην ακολουθεί νοηματικά το ΠΑΡ το νομοσχέδιο.

  γ. και πάλι οι ενιαίοι όροι.
  Δεν υπάρχει μνεία του αυτοκτονικού ιδεασμού/σχεδίου και των αποπειρών αυτοκτονίας, άρα να εικασθεί ότι ενσωματώνονται στις κλινικές οντότητες.

 • 20 Μαΐου 2019, 12:58 | Γεώργιος Κακαβούλιας

  3. Η διαβάθμιση του βαθμού επίγνωσης έχει νόημα κατά τη φάση αυτή κυρίως για τα της ακούσιας περίθαλψης στην κοινότητα. Συμβαίνει όμως να υπάρχει ικανού βαθμού εναισθησία και να αρνείται την οποιαδήποτε θεραπεία στην κοινότητα.
  4α.Οι όροι που θα υιοθετηθούν να διατρέχουν ενιαία το νομοσχέδιο, όπως και στο αρ.1 δηλ. «ακούσια ψυχιατρική θεραπεία στην κοινότητα» και « ακούσια νοσηλεία».
  11.Να προστεθεί και η περίπτωση να αποδεχθεί εκούσια νοσηλεία.
  12.Ιδιώτης θεράπων ιατρός του. Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουν να συνεχίσουν τη θεραπευτική τους συνεργασία με τον γιατρό τους, παρά το γεγονός ότι διέκοψαν τη φαρμακευτική αγωγή τους παρά τις συστάσεις του.
  15.βλέπε 4α.