Άρθρο 11 – Προσωρινή διαταγή

1. Με την κατάθεση, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, της αίτησης του άρθρου 10, ο εισαγγελέας πρωτοδικών υποχρεωτικά εισάγει αυθημερόν στον πρόεδρο πρωτοδικών και αίτηση να εκδοθεί προσωρινή διαταγή για την μεταφορά και παραμονή του φερόμενου ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας στην κατάλληλη Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Τομέα ψυχικής υγείας της κατοικίας του, εκτός αν ειδικές συνθήκες που ρητά μνημονεύονται, επιβάλλουν τη νοσηλεία του αλλού μέχρι την συζήτηση της αίτησης.
2. Αντίγραφο της αίτησης έκδοσης προσωρινής διαταγής με κλήση να παραστεί ο φερόμενος ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας, κατά την εκδίκασή της, επιδίδεται σε αυτόν, με μέριμνα του εισαγγελέα πρωτοδικών, 12 ώρες τουλάχιστον πριν την ορισθείσα συζήτηση, με ρητή μνεία του δικαιώματος διορισμού συνηγόρου αυτεπαγγέλτως, κατά το άρθρο 13.
3. Η προσωρινή διαταγή για την παραμονή του φερόμενου ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας στον Τομέα ψυχικής υγείας της κατοικίας του εκδίδεται το αργότερο εντός προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την συζήτηση του αιτήματος και αφού ακουστεί το πρόσωπο που φέρεται ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας ή ο συνήγορός του.

 • 22 Μαΐου 2019, 13:58 | ΑΘΗΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ»

  Άρθρο 11
  Οι 12 ώρες πριν την ορισθείσα συζήτηση είναι πολύ λίγες για την περίπτωση της προετοιμασίας του ενδιαφερόμενου, της εύρεσης/διορισμού δικηγόρου κλπ

 • 21 Μαΐου 2019, 17:45 | Ένωση Επαγγελματιών Ψυχιάτρων Ελλάδας

  Όσον αφορά τις ψυχιατρικές κλινικές όπου θα πραγματοποιούνται οι ακούσιες νοσηλείες, συνεχίζει δυστυχώς να γίνεται διάκριση μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών μονάδων υγείας, αν και οι δεύτερες διαθέτουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των ψυχιατρικών κλινών της χώρας. Με το μέτρο αυτό ο ψυχικά ασθενής στερείται του δικαιώματος επιλογής που έχουν όλοι οι άλλοι πολίτες για την υγεία τους (νοσηλεία σε κρατική ή ιδιωτική κλινική). Σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς αναγκάζονται να μεταφερθούν για νοσηλείες (διάρκειας αρκετών εβδομάδων) σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές και οι συγγενείς τους, αν θέλουν να τους συμπαρασταθούν, να υποστούν ταλαιπωρία και οικονομική εξουθένωση. Επίσης, για κάποιους ασθενείς που παρακολουθούνται από ψυχιάτρους που εργάζονται σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές χάνεται η συνέχεια στη φροντίδα τους. Θα ήταν προτιμότερο επομένως να υπάρχει πρόβλεψη για ακούσια νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές τουλάχιστον όταν πχ ο ασθενής ή οι συγγενείς του έχουν εκφράσει εκ των προτέρων την επιθυμία του για εισαγωγή εκεί ή στο νόμο διαμονής του δεν υπάρχει δημόσια ψυχιατρική κλινική ή δεν υπάρχουν ελεύθερες κλίνες σε δημόσιες κλινικές. Εξάλλου οι ιδιωτικές κλινικές βρίσκονται υπό τη συνεχή εποπτεία του κράτους, η οποία στις περιπτώσεις της ακούσιας νοσηλείας θα μπορούσε να είναι πιο επισταμένη.

 • 21 Μαΐου 2019, 00:26 | Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στον χώρο της Ψυχικής Υγείας

  Άρθρο 11.2
  -Είναι αναγκαία η μετεκπαίδευση συνηγόρων σε τέτοια ειδικά θέματα ψυχικής υγείας, ώστε να αυξηθεί η δυνατότητά τους να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ανθρώπων. Η εκπαίδευση τους είναι απαραίτητο να βασίζεται στις αρχές των κινημάτων αυτοβοήθειας και των διεθνών επιτυχημένων μη-βίαιων μοντέλων με σεβασμό προς τον άνθρωπο, όπως επί παραδείγματι ο Ανοιχτός Διάλογος, το Soteria, το Σπίτι Φυγής, και οι Ομάδες αυτοβοήθειας.
  -Καλό είναι να συνταχθεί κατάλογος συνηγόρων, οι οποίοι θα δηλώσουν διαθέσιμοι σε μια τέτοια διαδικασία, από τον οποίο να επιλέγεται η αυτεπάγγελτη υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ασθενούς.

 • 20 Μαΐου 2019, 13:35 | Κατερίνα Χατζή

  2. Ο φερόμενος ως ασθενής σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκπροσωπείται από δικηγόρο ( και μάλιστα ειδικά εκπαιδευμένο σε θέματα ψυχικής υγείας) ακόμα και επί αδυναμίας του να τον διορίσει ο ίδιος.
  3. Θα πρέπει να κληθεί να παραστεί τόσο ο φερόμενος ως ασθενής όσο και ο συνήγορός του και να ληφθεί υπόψιν σχετική έκθεση του θεράποντος ιατρού εφόσον ο ασθενής λαμβάνει ήδη ψυχιατρικές υπηρεσίες.

  Κατερίνα Χατζή : Μέλος του υπό σύσταση σωματείου ΔΑΛΥΨΥ( Δράση – Αλληλεγγύη Ληπτών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας)

 • 20 Μαΐου 2019, 11:00 | Γεώργιος Κακαβούλιας

  Παρ.2
  Να είναι ταυτόχρονη η κλήση με το διορισμό συνηγόρου.

  Παρ.3
  Η προσωρινή διαταγή για την παραμονή …εντός 24ωρου.
  Εδώ κατά τις βραδινές ώρες θα παρατηρηθεί δυσλειτουργία σε αρκετές γεωγραφικές περιοχές με αποτέλεσμα να είναι ερώτημα το που θα παραμείνει ο φερόμενος ασθενής, καθώς π.χ τα ΚΨΥ δεν έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν ασθενείς (παραμονή/ διανυκτέρευση

 • 18 Μαΐου 2019, 19:50 | Άννα Εμμανουηλίδου

  Άρθρο 11.2 Είναι αναγκαία η μετεκπαίδευση συνηγόρων σε τέτοια ειδικά θέματα ψυχικής υγείας, ώστε να αυξηθεί η δυνατότητά τους να εκτιμούν την κατάσταση. Το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας θα μπορούσε να συνδράμει από την πλευρά του σ’ αυτή την εξέλιξη συμμετέχοντας σ’ αυτήν την μετεκπαίδευση. Καλό είναι να συνταχθεί κατάλογος συνηγόρων, οι οποίοι θα δηλώσουν διαθέσιμοι σε μια τέτοια διαδικασία, από τον οποίο να επιλέγεται η αυτεπάγγελτη υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ασθενούς, καθώς ελάχιστοι δικηγόροι σήμερα και γνωρίζουν, αλλά και εμπιστεύονται τους εαυτούς τους στη συνδιαλλαγή με πρόσωπα φερόμενα ως “ψυχικά διαταραγμένα” και ως εκ τούτου δεν είναι κατάλληλοι, για μια πραγματική τους υποστήριξη